Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Ørsta

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 159 11,2 406 10,3 565 10,6 -4,7 10,6 4 -1
H 125 8,8 344 8,7 469 8,8 -13,4 8,8 3 -4
Frp 251 17,6 527 13,4 778 14,6 -0,2 14,6 5 0
SV 105 7,4 293 7,5 398 7,5 3,9 7,5 2 1
Sp 643 45,2 1 920 48,8 2 563 48,1 24,9 48,1 16 8
KrF 61 4,3 163 4,1 224 4,2 -7,2 4,2 1 -3
V 31 2,2 130 3,3 161 3,0 -3,0 3,0 1 -1
MDG 48 3,4 125 3,2 173 3,2 -0,3 3,2 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
955 67,1 2 744 69,8 3 699 69,4 23,8 69,4 23 8
H+Frp+
KrF+V
468 32,9 1 164 29,6 1 632 30,6 -23,8 30,6 10 -8
Nærmest til å vinne mandat: SV (6 stemmer), tape mandat: Ap (8 stemmer)
Fremmøte: 64,1 % Stemmeberettigede: 8 422 Opptalte stemmer: 5 355
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 10,6 8,8 14,6 7,5 48,1 4,2 3,0 3,2 0,0 0,0
24/9 - 13:01 10,6 8,8 14,6 7,5 48,1 4,2 3,0 3,2 0,0 0,0
24/9 - 13:01 10,6 8,8 14,6 7,5 48,1 4,2 3,0 3,2 0,0 0,0
12/9 - 14:25 10,6 8,8 14,6 7,5 48,1 4,2 3,0 3,2 0,0 0,0
12/9 - 14:25 10,6 8,8 14,6 7,5 48,1 4,2 3,0 3,2 0,0 0,0
10/9 - 18:05 10,6 8,8 14,6 7,5 48,1 4,2 3,0 3,2 0,0 0,0
10/9 - 05:29 10,6 8,8 14,7 7,4 48,3 4,2 2,9 3,2 0,0 0,0
10/9 - 05:29 10,6 8,8 14,7 7,4 48,3 4,2 2,9 3,2 0,0 0,0
10/9 - 01:44 10,6 8,8 14,7 7,4 48,3 4,2 2,9 3,2 0,0 0,0
10/9 - 01:33 10,6 8,8 14,7 7,4 48,3 4,2 2,9 3,2 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 15,3 (5) 22,2 (7) 14,8 (5) 3,6 (1) 23,2 (8) 11,4 (4) 6,0 (2) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 11,3 (3) 19,2 (6) 12,6 (4) 5,7 (2) 39,6 (12) 8,5 (3) 4,4 (1) 6,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 10,5 (3) 20,1 (6) 12,6 (4) 7,2 (2) 40,2 (12) 8,6 (3) 3,7 (1) 7,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 11,3 (3) 18,8 (6) 11,5 (3) 6,0 (2) 41,5 (13) 8,4 (3) 3,9 (1) 6,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 13,1 (4) 32,1 (10) 30,7 (10) 4,7 (2) 10,2 (3) 9,3 (3) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 53,3 (18) 63,5 (19) 63,3 (19) 64,3 (19) 54,0 (17) Ap, Sp, Frp
Borgerlige 54,4 (18) 44,7 (14) 45,0 (14) 42,6 (13) 75,6 (24) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 45,6 (15) 62,7 (19) 65,1 (19) 65,1 (20) 28,0 (9) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 40,7 (14) 52,5 (16) 52,5 (16) 53,8 (17) 23,0 (7) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 15,3 (5) 22,2 (7) 14,8 (5) 3,6 (1) 23,2 (8) 11,4 (4) 6,0 (2) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 26 0 47 27
Høyre 21 1 56 38
KrF 10 4 60 50
Venstre 18 1 56 39
Sp 32 1 48 50
Ap 20 3 44 45
SV 28 2 50 54
MDG 9 1 41 44
Sum 164 13 50 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 6 53 20
Høyre 23 1 53 43
KrF 22 6 51 45
Venstre 32 1 54 47
Sp 27 1 50 44
Ap 24 2 52 46
SV 23 2 52 61
Miljøpartiet Dei Grøne 14 1 40 57
Sum 185 20 51 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 0 50 22
Høyre 23 6 54 43
KrF 23 3 50 43
Venstre 24 5 50 46
Sp 28 1 50 46
Ap 28 1 46 50
SV 19 4 54 63
Sum 168 20 50 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 512
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 4 639
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,7 %
F-2015 48,0 %
K-2015 56,8 %
S-2013 76,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 33 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Stein Aam, Sp (2015-)
Rune Hovde, H (2011-2015)
Gudny Fagerhol, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 15,3 22,2 14,8 3,6 23,2 11,4 6,0 3,5 0,0 0,0
2011 22,2 22,8 19,0 2,6 15,9 10,7 6,8 0,0 0,0 0,0
2007 22,9 5,6 29,9 5,3 20,2 10,8 5,3 0,0 0,0 0,0
2003 17,5 7,0 24,9 11,4 23,5 9,4 6,4 0,0 0,0 0,0
1999 18,8 10,4 12,8 11,5 23,3 15,8 7,3 0,0 0,0 0,0
1995 17,5 10,6 11,2 6,7 29,8 15,3 9,0 0,0 0,0 0,0
1991 16,5 11,5 4,8 11,0 27,7 18,9 6,3 0,0 0,0 3,3
1987 20,6 14,9 7,8 5,9 15,0 19,9 9,6 0,0 0,0 6,2
1983 20,2 13,2 2,6 6,1 16,9 20,1 8,0 0,0 0,0 12,8
1979 16,9 16,4 0,0 4,0 18,9 20,1 10,7 0,0 0,0 13,0
1975 15,4 8,3 0,0 3,8 24,6 21,6 10,3 0,0 0,0 16,0
1971 20,1 7,1 0,0 6,4 31,0 20,9 14,4 0,0 0,0 0,0
1967 20,3 7,4 0,0 5,0 24,1 20,4 18,4 0,0 0,0 4,4
1963 23,7 5,9 0,0 0,0 22,5 21,4 23,0 0,0 0,0 3,5
1959 21,7 7,4 0,0 0,0 18,9 18,7 22,1 0,0 0,0 11,2
1955 21,0 4,1 0,0 0,0 17,9 22,0 20,2 0,0 0,0 14,8
1951 26,1 0,0 0,0 0,0 22,4 24,7 23,1 0,0 0,0 3,6
1947 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6
1945 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,9 16,1 14,7 3,2 17,8 10,7 4,7 3,4 0,4 6,1
2011 27,6 16,5 17,9 3,4 11,5 9,0 5,0 0,3 0,2 8,6
2007 25,6 6,2 22,1 7,8 15,1 11,4 4,6 0,1 0,3 6,8
2003 16,2 7,6 23,0 15,1 17,6 10,5 5,0 0,2 0,5 4,5
1999 15,7 11,0 10,9 12,0 20,1 15,5 4,4 0,0 0,7 9,8
1995 17,9 6,0 7,8 6,9 22,5 14,7 4,8 0,0 0,8 18,6
1991 15,1 7,2 4,4 8,0 24,6 15,0 6,7 0,0 0,2 18,6
1987 20,7 15,1 7,5 5,0 12,8 17,7 7,0 0,0 0,4 13,8
1983 22,9 16,2 3,8 6,7 16,9 20,6 6,8 0,0 0,6 5,4
1979 18,5 16,1 0,8 3,9 21,8 21,6 13,8 0,0 0,5 3,0
1975 18,0 9,3 0,4 5,0 32,2 22,6 8,1 0,0 0,0 4,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,8 18,6 26,0 3,5 20,0 5,1 2,5 2,4 0,8 1,3
2013 23,8 22,8 20,4 3,4 12,3 9,4 4,8 1,3 0,2 1,5
2009 27,3 12,8 27,4 4,8 13,2 9,3 4,1 0,2 0,3 0,6
2005 23,1 10,7 24,9 6,6 14,2 11,1 7,2 0,1 0,4 1,7
2001 16,1 13,9 16,3 10,6 11,7 21,0 5,9 0,0 0,4 4,2
1997 23,6 9,0 13,0 4,5 16,9 24,9 5,9 0,2 0,6 1,3
1993 22,7 9,1 3,9 6,3 32,8 13,7 9,1 0,0 0,3 2,0
1989 25,1 15,4 11,2 9,1 13,2 18,5 6,8 0,1 0,0 0,7
1985 24,7 22,4 2,7 10,6 13,6 19,1 5,4 0,0 0,0 1,4
1981 22,6 23,0 2,5 4,6 15,8 22,6 8,3 0,0 0,3 0,3
1977 21,1 13,9 1,5 3,5 18,0 26,0 8,0 0,0 0,4 7,5
1973 15,2 5,8 3,8 8,7 26,5 25,3 11,6 0,0 0,3 2,9
1969 25,2 7,1 0,0 3,0 26,9 21,5 16,1 0,0 0,0 0,2
1965 21,4 7,0 0,0 4,6 27,7 22,9 16,4 0,0 0,0 0,0
1961 25,9 7,6 0,0 8,4 13,7 24,8 19,3 0,0 0,0 0,2
1957 31,5 8,3 0,0 0,0 14,3 26,9 18,3 0,0 0,0 0,7
1953 31,5 7,4 0,0 0,0 15,6 27,2 17,3 0,0 0,0 1,1
1949 30,8 4,4 0,0 0,0 0,0 37,0 23,5 0,0 0,0 4,3
1945 28,0 1,6 0,0 0,0 14,3 26,6 27,2 0,0 0,0 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 17 21.9 16.4 3.4 20.2 11.1 5.9 4.2 0 0
Valgting 14,9 22,2 14,4 3,6 23,9 11,5 6,0 3,4 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned