Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Ørsta

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 292 14,4 453 13,5 745 14,0 3,4 5 1
H 394 19,4 607 18,1 1 001 18,9 10,1 6 3
Frp 616 30,3 919 27,4 1 535 28,9 14,3 10 5
SV 211 10,4 345 10,3 556 10,5 3,0 3 1
Sp 330 16,2 608 18,1 938 17,7 -30,4 6 -10
KrF 98 4,8 152 4,5 250 4,7 0,5 2 1
V 48 2,4 124 3,7 172 3,2 0,2 1 0
MDG 44 2,2 66 2,0 110 2,1 -1,2 0 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
877 43,1 1 472 43,9 2 349 44,3 -25,2 14 -9
H+Frp+
KrF+V
1 156 56,9 1 802 53,7 2 958 55,7 25,1 19 9
Nærmest til å vinne mandat: MDG (4 stemmer), tape mandat: KrF (12 stemmer)
Fremmøte: 63,9 % Stemmeberettigede: 8 489 Opptalte stemmer: 5 389
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:19 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 14,0 18,9 28,9 10,5 17,7 4,7 3,2 2,1 0,0 0,0
27/11 - 21:39 14,0 18,9 28,9 10,5 17,7 4,7 3,2 2,1 0,0 0,0
27/11 - 21:39 14,0 18,9 28,9 10,5 17,7 4,7 3,2 2,1 0,0 0,0
20/9 - 15:15 14,0 18,9 28,9 10,5 17,7 4,7 3,2 2,1 0,0 0,0
20/9 - 15:15 14,0 18,9 28,9 10,5 17,7 4,7 3,2 2,1 0,0 0,0
20/9 - 15:15 14,0 18,9 28,9 10,5 17,7 4,7 3,2 2,1 0,0 0,0
20/9 - 15:15 14,0 18,9 28,9 10,5 17,7 4,7 3,2 2,1 0,0 0,0
14/9 - 10:30 14,0 18,9 28,9 10,5 17,7 4,7 3,2 2,1 0,0 0,0
14/9 - 10:30 14,0 18,9 28,9 10,5 17,7 4,7 3,2 2,1 0,0 0,0
14/9 - 10:02 14,0 18,9 28,9 10,5 17,7 4,7 3,2 2,1 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 10,6 (4) 8,8 (3) 14,6 (5) 7,5 (2) 48,1 (16) 4,2 (1) 3,0 (1) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 8,9 (3) 11,5 (4) 19,0 (7) 9,6 (4) 25,2 (10) 4,4 (2) 4,0 (2) 2,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 9,2 (3) 12,0 (5) 20,6 (8) 7,8 (3) 26,7 (10) 3,2 (1) 4,1 (2) 1,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 8,9 (3) 11,2 (4) 19,3 (7) 9,5 (4) 25,9 (10) 4,5 (2) 4,1 (2) 2,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 11,5 (4) 14,6 (6) 30,1 (12) 4,9 (2) 16,2 (6) 4,6 (2) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 25 1 51 20
Høyre 23 1 59 30
KrF 11 3 51 36
Venstre 15 4 54 33
Sp 29 1 49 52
Ap 18 2 49 56
SV 30 4 48 60
MDG 7 1 48 43
Sum 158 17 51 42
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 929
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 5 331
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 77,8 %
K-2019 63,3 %
F-2019 55,7 %
S-2017 77,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 33 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Stein Aam, Sp (2015-)
Rune Hovde, H (2011-2015)
Gudny Fagerhol, Ap (2007-2011)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, KrF, H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 10,6 8,8 14,6 7,5 48,1 4,2 3,0 3,2 0,0 0,0
2015 15,3 22,2 14,8 3,6 23,2 11,4 6,0 3,5 0,0 0,0
2011 22,2 22,8 19,0 2,6 15,9 10,7 6,8 0,0 0,0 0,0
2007 22,9 5,6 29,9 5,3 20,2 10,8 5,3 0,0 0,0 0,0
2003 17,5 7,0 24,9 11,4 23,5 9,4 6,4 0,0 0,0 0,0
1999 18,8 10,4 12,8 11,5 23,3 15,8 7,3 0,0 0,0 0,0
1995 17,5 10,6 11,2 6,7 29,8 15,3 9,0 0,0 0,0 0,0
1991 16,5 11,5 4,8 11,0 27,7 18,9 6,3 0,0 0,0 3,3
1987 20,6 14,9 7,8 5,9 15,0 19,9 9,6 0,0 0,0 6,2
1983 20,2 13,2 2,6 6,1 16,9 20,1 8,0 0,0 0,0 12,8
1979 16,9 16,4 0,0 4,0 18,9 20,1 10,7 0,0 0,0 13,0
1975 15,4 8,3 0,0 3,8 24,6 21,6 10,3 0,0 0,0 16,0
1971 20,1 7,1 0,0 6,4 31,0 20,9 14,4 0,0 0,0 0,0
1967 20,3 7,4 0,0 5,0 24,1 20,4 18,4 0,0 0,0 4,4
1963 23,7 5,9 0,0 0,0 22,5 21,4 23,0 0,0 0,0 3,5
1959 21,7 7,4 0,0 0,0 18,9 18,7 22,1 0,0 0,0 11,2
1955 21,0 4,1 0,0 0,0 17,9 22,0 20,2 0,0 0,0 14,8
1951 26,1 0,0 0,0 0,0 22,4 24,7 23,1 0,0 0,0 3,6
1947 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6
1945 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 11,7 8,7 18,9 6,6 37,6 4,4 2,4 3,8 0,7 5,2
2015 22,9 16,1 14,7 3,2 17,8 10,7 4,7 3,4 0,4 6,1
2011 27,6 16,5 17,9 3,4 11,5 9,0 5,0 0,3 0,2 8,6
2007 25,6 6,2 22,1 7,8 15,1 11,4 4,6 0,1 0,3 6,8
2003 16,2 7,6 23,0 15,1 17,6 10,5 5,0 0,2 0,5 4,5
1999 15,7 11,0 10,9 12,0 20,1 15,5 4,4 0,0 0,7 9,8
1995 17,9 6,0 7,8 6,9 22,5 14,7 4,8 0,0 0,8 18,6
1991 15,1 7,2 4,4 8,0 24,6 15,0 6,7 0,0 0,2 18,6
1987 20,7 15,1 7,5 5,0 12,8 17,7 7,0 0,0 0,4 13,8
1983 22,9 16,2 3,8 6,7 16,9 20,6 6,8 0,0 0,6 5,4
1979 18,5 16,1 0,8 3,9 21,8 21,6 13,8 0,0 0,5 3,0
1975 18,0 9,3 0,4 5,0 32,2 22,6 8,1 0,0 0,0 4,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 18,5 11,6 21,9 6,2 26,5 4,1 2,4 2,0 2,7 4,1
2017 19,8 18,6 26,0 3,5 20,0 5,1 2,5 2,4 0,8 1,3
2013 23,8 22,8 20,4 3,4 12,3 9,4 4,8 1,3 0,2 1,5
2009 27,3 12,8 27,4 4,8 13,2 9,3 4,1 0,2 0,3 0,6
2005 23,1 10,7 24,9 6,6 14,2 11,1 7,2 0,1 0,4 1,7
2001 16,1 13,9 16,3 10,6 11,7 21,0 5,9 0,0 0,4 4,2
1997 23,6 9,0 13,0 4,5 16,9 24,9 5,9 0,2 0,6 1,3
1993 22,7 9,1 3,9 6,3 32,8 13,7 9,1 0,0 0,3 2,0
1989 25,1 15,4 11,2 9,1 13,2 18,5 6,8 0,1 0,0 0,7
1985 24,7 22,4 2,7 10,6 13,6 19,1 5,4 0,0 0,0 1,4
1981 22,6 23,0 2,5 4,6 15,8 22,6 8,3 0,0 0,3 0,3
1977 21,1 13,9 1,5 3,5 18,0 26,0 8,0 0,0 0,4 7,5
1973 15,2 5,8 3,8 8,7 26,5 25,3 11,6 0,0 0,3 2,9
1969 25,2 7,1 0,0 3,0 26,9 21,5 16,1 0,0 0,0 0,2
1965 21,4 7,0 0,0 4,6 27,7 22,9 16,4 0,0 0,0 0,0
1961 25,9 7,6 0,0 8,4 13,7 24,8 19,3 0,0 0,0 0,2
1957 31,5 8,3 0,0 0,0 14,3 26,9 18,3 0,0 0,0 0,7
1953 31,5 7,4 0,0 0,0 15,6 27,2 17,3 0,0 0,0 1,1
1949 30,8 4,4 0,0 0,0 0,0 37,0 23,5 0,0 0,0 4,3
1945 28,0 1,6 0,0 0,0 14,3 26,6 27,2 0,0 0,0 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 11.2 8.8 17.7 7.4 45.3 4.3 2.2 3.4 0 0
Valgting 10,4 8,8 13,5 7,5 49,1 4,2 3,3 3,2 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned