Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Herøy (M. og R.)

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 230 20,6 651 20,6 881 20,8 -8,7 20,8 7 -3
H 357 32,0 891 28,2 1 248 29,4 -3,3 29,4 10 -1
Frp 120 10,7 278 8,8 398 9,4 0,3 9,4 3 0
Sp 73 6,5 329 10,4 402 9,5 9,5 9,5 3 3
KrF 166 14,9 536 17,0 702 16,6 4,8 16,6 6 2
Andre (vis) 171 15,3 439 13,9 610 14,4 12,8 14,4 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
303 27,1 980 31,1 1 283 30,3 0,8 30,3 10 0
H+Frp+
KrF+V
643 57,6 1 705 54,0 2 348 55,4 1,8 55,4 19 1
Nærmest til å vinne mandat: KRISTNE (23 stemmer), tape mandat: KrF (39 stemmer)
Fremmøte: 61,4 % Stemmeberettigede: 7 007 Opptalte stemmer: 4 273
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 20,8 29,4 9,4 0,0 9,5 16,6 0,0 0,0 0,0 14,4
24/9 - 13:01 20,8 29,4 9,4 0,0 9,5 16,6 0,0 0,0 0,0 14,4
24/9 - 13:01 20,8 29,4 9,4 0,0 9,5 16,6 0,0 0,0 0,0 14,4
13/9 - 10:49 20,8 29,4 9,4 0,0 9,5 16,6 0,0 0,0 0,0 14,4
12/9 - 14:25 20,8 29,4 9,4 0,0 9,5 16,6 0,0 0,0 0,0 14,4
12/9 - 14:25 20,8 29,4 9,4 0,0 9,5 16,6 0,0 0,0 0,0 14,4
10/9 - 18:04 20,8 29,4 9,4 0,0 9,5 16,6 0,0 0,0 0,0 14,4
9/9 - 22:52 20,8 29,3 9,4 0,0 9,4 16,7 0,0 0,0 0,0 14,4
9/9 - 15:21 20,4 32,0 10,9 0,0 6,2 15,1 0,0 0,0 0,0 15,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,5 (10) 32,7 (11) 9,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,8 (4) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,0 (4)
Poll of polls (brutt ned) 21,7 (8) 28,3 (10) 7,7 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,8 (3) 2,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 23,4 (8)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,3 (8) 29,6 (12) 7,7 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,9 (3) 1,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,5 (6)
K-snitt september (brutt ned) 21,7 (8) 27,7 (10) 7,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,7 (3) 2,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 22,7 (8)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 25,1 (8) 47,4 (16) 18,8 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,6 (3) 1,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 53,5 (18) 44,8 (16) 46,2 (18) 43,5 (16) 75,8 (25) KrF, H, Frp
Borgerlige 56,6 (19) 47,1 (17) 48,1 (19) 45,5 (17) 77,6 (25) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 29,5 (10) 21,7 (8) 20,3 (8) 21,7 (8) 25,1 (8) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 14,9 (5) 11,1 (4) 10,8 (4) 10,7 (4) 11,4 (3) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,5 (10) 32,7 (11) 9,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,8 (4) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,0 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 3 53 33
Høyre 37 2 49 35
KrF 35 1 46 40
Sp 35 2 52 34
Ap 39 2 53 49
FOLKELISTA 24 0 42 33
Partiet De Kristne 8 2 62 75
Sum 196 12 50 40
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 1 56 25
Høyre 35 2 45 40
KrF 20 2 43 50
Venstre 12 1 49 33
Ap 38 2 51 53
Folkelista/Senterpartiet 31 3 53 42
Partiet De Kristne 10 2 62 60
Sum 162 13 50 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 2 52 17
Høyre 39 1 46 41
KrF 30 2 43 43
Venstre 8 1 50 38
Ap 33 2 50 45
SV 7 2 57 43
Folkelista/Senterpartiet 25 1 50 36
Sum 165 11 48 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 8 868
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 4 020
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,1 %
F-2015 45,8 %
K-2015 59,3 %
S-2013 77,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 33 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Arnulf Goksøyr, H (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,5 32,7 9,1 0,0 0,0 11,8 3,1 0,0 0,0 14,0
2011 17,3 45,1 9,4 1,4 0,0 16,0 2,4 0,0 0,0 8,4
2007 14,8 44,0 11,0 0,0 0,0 16,5 2,5 0,0 0,0 11,2
2003 26,6 16,3 12,0 4,4 2,4 12,9 3,8 0,0 0,0 21,5
1999 30,6 15,3 9,6 3,6 3,4 22,9 12,9 0,0 0,0 1,8
1995 23,4 15,0 7,8 4,3 9,4 16,9 13,8 0,0 0,0 9,5
1991 27,0 15,7 5,5 6,1 10,0 20,6 7,1 0,0 0,0 8,3
1987 23,8 19,4 0,0 0,0 6,1 24,5 9,3 0,0 0,0 16,9
1983 24,6 24,6 0,0 0,0 8,4 30,1 12,2 0,0 0,0 0,0
1979 18,3 29,4 0,0 0,0 9,1 28,7 14,5 0,0 0,0 0,0
1975 22,6 11,0 0,0 0,0 12,9 28,6 13,9 0,0 0,0 11,0
1971 22,6 7,8 0,0 0,0 15,5 25,4 21,0 0,0 0,0 7,7
1967 25,2 7,7 0,0 0,0 12,3 32,3 22,3 0,0 0,0 0,1
1963 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,7
1959 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,8
1955 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,6
1951 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,3
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 19,2 25,6 11,7 0,9 2,5 10,0 2,9 1,4 0,1 25,7
2011 18,5 29,4 14,0 1,6 2,5 14,1 4,0 0,2 0,1 15,7
2007 18,6 19,5 21,7 2,0 2,5 22,3 3,8 0,1 0,2 9,2
2003 17,7 10,9 23,6 4,8 3,2 15,7 5,4 0,1 0,1 18,4
1999 23,5 16,0 13,8 2,8 3,9 21,8 7,0 0,0 0,4 10,9
1995 20,8 13,4 8,9 2,4 8,7 17,7 5,6 0,0 0,2 22,4
1991 17,0 9,5 6,5 4,8 8,8 20,1 2,8 0,0 0,2 30,4
1987 18,8 11,7 6,8 1,0 3,0 19,9 3,6 0,0 0,2 34,9
1983 21,7 13,3 3,5 1,4 4,4 22,5 4,6 0,0 0,5 28,0
1979 17,4 28,0 0,7 1,4 7,7 28,7 14,4 0,0 0,5 1,2
1975 20,5 15,8 0,3 1,0 10,9 31,6 11,6 0,0 0,0 8,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 15,3 30,2 31,4 2,0 6,4 9,1 2,6 1,1 0,5 1,5
2013 17,1 34,5 22,9 1,3 3,2 14,4 3,2 0,6 0,2 2,6
2009 22,5 21,0 33,9 1,6 3,8 14,3 2,1 0,1 0,1 0,6
2005 20,5 14,8 31,5 2,8 3,9 18,5 6,4 0,0 0,1 1,5
2001 13,0 19,2 20,9 5,3 3,1 30,3 3,9 0,0 0,1 4,3
1997 21,1 10,5 18,0 1,8 6,6 35,8 4,7 0,0 0,3 1,1
1993 23,7 12,7 6,7 4,0 22,9 22,9 4,0 0,0 0,0 3,0
1989 21,4 15,4 14,9 4,4 3,6 35,2 4,6 0,1 0,0 0,4
1985 23,4 28,2 2,8 1,8 4,5 27,6 4,3 0,0 0,2 7,2
1981 19,5 31,8 3,0 1,6 6,0 31,5 6,0 0,0 0,2 0,3
1977 20,0 19,6 1,0 1,2 7,9 38,5 10,5 0,0 0,2 1,2
1973 16,9 5,7 3,4 4,4 13,4 37,2 16,3 0,0 0,1 2,7
1969 26,3 7,1 0,0 0,9 13,8 29,7 22,0 0,0 0,0 0,2
1965 20,2 9,4 0,0 2,8 11,0 30,6 25,9 0,0 0,0 0,0
1961 19,0 9,3 0,0 3,5 4,4 35,6 28,1 0,0 0,0 0,1
1957 22,1 8,0 0,0 0,0 1,8 39,2 28,6 0,0 0,0 0,3
1953 23,1 7,8 0,0 0,0 1,7 37,5 29,8 0,0 0,0 0,1
1949 22,1 2,1 0,0 0,0 0,0 39,0 35,5 0,0 0,0 1,3
1945 19,1 1,6 0,0 0,0 3,1 39,7 35,9 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32.8 30.8 9.7 0 0 11.2 2.7 0 0 12.8
Valgting 28,6 33,1 8,9 0,0 0,0 11,9 3,2 0,0 0,0 14,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned