Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sande (M. og R.)

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 66 24,8 196 19,0 262 20,3 -3,1 20,3 4 -1
H 67 25,2 401 38,9 468 36,3 0,3 36,3 8 1
Frp 32 12,0 125 12,1 157 12,2 4,1 12,2 3 1
Sp 72 27,1 197 19,1 269 20,8 12,4 20,8 4 2
Andre (vis) 29 10,9 106 10,3 135 10,5 10,5 10,5 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
138 51,9 393 38,1 531 41,1 9,3 41,1 8 1
H+Frp+
KrF+V
99 37,2 526 51,0 625 48,5 4,4 48,5 11 2
Nærmest til å vinne mandat: Sp (12 stemmer), tape mandat: Frp (8 stemmer)
Fremmøte: 65,5 % Stemmeberettigede: 1 992 Opptalte stemmer: 1 297
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 20,3 36,3 12,2 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
24/9 - 13:01 20,3 36,3 12,2 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
24/9 - 13:01 20,3 36,3 12,2 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
12/9 - 14:25 20,3 36,3 12,2 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
12/9 - 14:25 20,3 36,3 12,2 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
10/9 - 17:11 20,3 36,3 12,2 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
10/9 - 17:11 20,3 36,3 12,2 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
10/9 - 13:47 20,0 36,6 12,2 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2
9/9 - 22:02 19,8 36,8 12,1 0,0 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1
9/9 - 21:11 23,9 25,6 12,0 0,0 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 23,4 (5) 35,9 (7) 8,1 (2) 0,0 (0) 8,5 (2) 0,0 (0) 4,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,6 (4)
Poll of polls (brutt ned) 17,2 (4) 31,2 (6) 6,9 (1) 0,0 (0) 14,4 (3) 0,0 (0) 3,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 32,8 (7)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 16,1 (4) 32,6 (7) 6,9 (2) 0,0 (0) 14,6 (3) 0,0 (0) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 23,1 (5)
K-snitt september (brutt ned) 17,2 (4) 30,5 (6) 6,3 (1) 0,0 (0) 15,1 (3) 0,0 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 31,9 (7)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 19,9 (4) 52,1 (12) 16,8 (4) 0,0 (0) 3,7 (1) 0,0 (0) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 48,6 (10) 41,5 (7) 42,3 (9) 39,8 (7) 71,6 (16) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 31,8 (7) 31,6 (7) 30,7 (7) 32,3 (7) 23,6 (5) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 13,1 (3) 17,8 (3) 17,4 (3) 18,1 (3) 6,4 (1) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 23,4 (5) 35,9 (7) 8,1 (2) 0,0 (0) 8,5 (2) 0,0 (0) 4,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,6 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 2 53 21
Høyre 27 1 46 33
Sp 14 4 45 43
Ap 23 1 55 52
TVERRPOLITISK KVAMSØY SANDSØY VOKSA 11 2 41 27
Sum 94 10 49 36
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 2 57 10
Høyre 26 1 48 35
Venstre 7 3 40 86
Sp 15 2 52 47
Ap 24 1 53 42
Tverrpolitisk Liste for Voksa, Sandsøy og Kvamsøy 15 1 48 47
Sum 97 10 50 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 3 48 33
Høyre 27 1 46 44
KrF 16 1 56 50
Venstre 13 3 51 100
Sp 23 2 50 39
Ap 15 1 45 53
Tverrpolitisk liste for Kvamsøy, Sandsøy og Voksa 22 0 46 45
Sum 134 11 48 49
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 621
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 241
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,0 %
F-2015 52,2 %
K-2015 61,7 %
S-2013 78,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Dag Vaagen, H (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,4 35,9 8,1 0,0 8,5 0,0 4,6 0,0 0,0 19,6
2011 10,5 37,1 10,1 0,0 9,6 6,0 7,0 0,0 0,0 19,6
2007 8,4 26,5 14,4 2,1 17,1 8,7 0,0 0,0 0,0 22,6
2003 9,8 20,4 14,0 11,7 15,4 8,6 0,0 0,0 0,0 20,1
1999 13,4 26,1 0,0 2,8 5,6 13,2 0,0 0,0 0,0 39,1
1995 9,9 16,1 0,0 2,2 5,7 11,6 3,3 0,0 0,0 51,3
1991 5,5 17,6 0,0 3,4 5,3 9,2 3,3 0,0 0,0 55,7
1987 14,7 17,2 0,0 3,0 5,6 18,1 7,6 0,0 0,0 33,9
1983 20,3 19,4 0,0 0,0 10,6 25,7 16,7 0,0 0,0 7,2
1979 12,1 20,4 0,0 0,0 11,1 27,2 14,2 0,0 0,0 15,0
1975 10,4 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7
1971 8,8 7,1 0,0 0,0 14,5 12,2 15,9 0,0 0,0 41,4
1967 14,5 11,1 0,0 0,0 18,4 26,6 29,5 0,0 0,0 0,0
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 17,6 30,5 13,1 1,0 10,3 4,3 2,5 1,0 0,2 19,6
2011 12,4 26,1 17,3 1,7 12,2 6,4 5,2 0,1 0,3 18,2
2007 15,8 12,8 21,4 2,4 10,1 10,4 4,8 0,1 0,3 21,8
2003 9,1 12,4 20,3 5,6 7,7 9,8 4,5 0,0 0,4 30,3
1999 10,8 36,0 6,9 3,1 7,1 16,1 2,4 0,0 0,2 17,5
1995 13,8 31,6 4,3 2,0 10,6 13,4 2,9 0,0 0,3 21,1
1991 7,9 33,5 3,6 3,5 8,9 13,6 3,1 0,0 0,2 25,6
1987 14,8 18,5 5,8 2,4 5,2 21,1 6,7 0,0 0,0 25,5
1983 17,3 19,2 3,9 2,4 6,6 26,4 10,3 0,0 0,2 13,8
1979 11,9 17,0 0,8 1,1 10,2 36,5 13,7 0,0 0,3 8,5
1975 12,5 6,8 0,4 1,0 10,1 30,2 17,5 0,0 0,0 21,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,7 29,8 28,2 2,1 12,9 5,8 2,5 0,5 0,4 1,1
2013 17,8 28,9 23,9 1,7 10,9 9,9 4,1 0,4 0,3 2,0
2009 21,2 18,3 31,1 2,2 11,8 10,7 3,6 0,0 0,2 1,0
2005 18,1 11,0 31,1 3,7 10,7 13,5 8,5 0,1 0,1 3,1
2001 10,1 14,6 18,9 7,3 6,8 30,7 4,8 0,0 0,3 6,4
1997 17,7 10,2 13,4 2,0 12,6 36,2 5,9 0,1 0,7 1,1
1993 19,1 10,6 4,8 4,5 32,4 21,8 5,0 0,0 0,1 1,6
1989 19,3 16,2 12,1 5,2 8,5 29,5 8,4 0,3 0,0 0,5
1985 21,6 25,9 2,4 2,4 9,9 28,5 8,8 0,0 0,2 0,3
1981 15,7 26,2 2,3 1,7 9,7 35,3 8,5 0,0 0,4 0,2
1977 12,7 12,6 1,1 1,6 10,0 36,3 25,1 0,0 0,2 0,4
1973 9,4 5,5 3,1 2,9 17,6 36,9 22,5 0,0 0,2 1,9
1969 16,8 6,2 0,0 0,6 19,9 31,2 25,2 0,0 0,0 0,1
1965 13,4 6,7 0,0 3,1 19,7 26,6 30,5 0,0 0,0 0,0
1961 9,7 9,1 0,0 1,3 8,1 38,9 32,9 0,0 0,0 0,0
1957 12,4 7,0 0,0 0,0 5,3 42,0 33,2 0,0 0,0 0,2
1953 12,8 8,0 0,0 0,0 6,7 40,1 32,2 0,0 0,0 0,2
1949 13,9 4,0 0,0 0,0 0,0 41,7 38,8 0,0 0,0 1,6
1945 9,4 1,5 0,0 0,0 11,8 34,9 41,7 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 28.3 27.4 9.4 0 11.2 0 6.3 0 0 17.5
Valgting 22,3 37,8 7,8 0,0 7,9 0,0 4,2 0,0 0,0 20,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned