Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vanylven

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 91 17,7 185 15,0 276 15,9 -9,3 15,9 3 -2
H 66 12,8 153 12,4 219 12,6 -3,1 12,6 3 0
Frp 67 13,0 144 11,6 211 12,1 -0,2 12,1 3 0
Sp 68 13,2 219 17,7 287 16,5 0,8 16,5 4 1
KrF 49 9,5 128 10,3 177 10,2 -2,8 10,2 2 -1
V 95 18,5 278 22,5 373 21,4 3,2 21,4 4 0
Andre (vis) 78 15,2 119 9,6 197 11,3 11,3 11,3 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
159 30,9 404 32,7 563 32,4 -8,5 32,4 7 -1
H+Frp+
KrF+V
277 53,9 703 56,8 980 56,3 -2,9 56,3 12 -1
Nærmest til å vinne mandat: Sp (4 stemmer), tape mandat: V (4 stemmer)
Fremmøte: 66,3 % Stemmeberettigede: 2 649 Opptalte stemmer: 1 751
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 15,9 12,6 12,1 0,0 16,5 10,2 21,4 0,0 0,0 11,3
14:25 15,9 12,6 12,1 0,0 16,5 10,2 21,4 0,0 0,0 11,3
17:38 15,9 12,6 12,1 0,0 16,5 10,2 21,4 0,0 0,0 11,3
17:38 15,9 12,6 12,1 0,0 16,5 10,2 21,4 0,0 0,0 11,3
22:46 15,7 12,9 12,3 0,0 16,5 10,3 21,0 0,0 0,0 11,3
20:48 15,7 12,9 12,1 0,0 16,4 10,3 21,1 0,0 0,0 11,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,2 (5) 15,7 (3) 12,3 (3) 0,0 (0) 15,7 (3) 13,0 (3) 18,3 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 18,5 (4) 13,6 (3) 10,5 (3) 0,0 (0) 26,7 (6) 9,6 (2) 13,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,3 (4) 14,2 (3) 10,5 (3) 0,0 (0) 27,1 (6) 9,8 (2) 11,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 18,6 (4) 13,3 (3) 9,6 (2) 0,0 (0) 28,0 (7) 9,5 (2) 11,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 21,5 (5) 22,7 (5) 25,6 (6) 0,0 (0) 6,9 (1) 10,5 (2) 10,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 74,8 (16) 73,8 (17) 72,9 (17) 72,2 (17) 76,3 (16) Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 59,2 (13) 47,1 (11) 45,8 (11) 44,2 (10) 69,4 (15) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 40,8 (8) 45,2 (10) 44,4 (10) 46,6 (11) 28,4 (6) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 46,9 (10) 49,7 (11) 48,2 (11) 49,3 (12) 28,0 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,2 (5) 15,7 (3) 12,3 (3) 0,0 (0) 15,7 (3) 13,0 (3) 18,3 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 0 56 31
Høyre 16 4 51 19
KrF 14 4 54 36
Venstre 20 4 47 50
Sp 19 1 56 26
Ap 15 2 54 53
Helsepartiet 16 0 43 56
Sum 113 15 51 39
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 0 51 17
Høyre 19 4 48 26
KrF 15 0 54 47
Venstre 22 1 48 50
Sp 19 1 52 47
Ap 19 2 54 47
Sum 106 8 51 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 0 44 22
Høyre 20 3 46 30
KrF 15 4 57 27
Venstre 21 0 49 48
Sp 20 1 48 25
Ap 21 2 50 52
Sum 115 10 49 35
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 309
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 660
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,3 %
F-2015 56,3 %
K-2015 63,0 %
S-2013 76,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Lena Landsverk Sande, V (2015-)
Jan Helgøy, KrF (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 25,2 15,7 12,3 0,0 15,7 13,0 18,3 0,0 0,0 0,0
2011 17,9 13,0 20,6 0,0 22,3 18,5 7,8 0,0 0,0 0,0
2007 16,7 9,8 19,4 0,0 14,1 24,7 8,9 0,0 0,0 6,4
2003 16,2 8,3 17,6 5,1 17,3 14,6 6,0 0,0 0,0 14,9
1999 21,7 14,2 0,0 0,0 16,8 19,5 7,0 0,0 0,0 20,8
1995 23,8 12,6 0,0 3,7 21,9 18,5 19,4 0,0 0,0 0,0
1991 27,1 11,9 0,0 0,0 26,3 23,6 11,2 0,0 0,0 0,0
1987 30,5 16,8 0,0 0,0 20,3 18,8 13,6 0,0 0,0 0,0
1983 22,9 20,0 0,0 0,0 20,7 19,0 11,3 0,0 0,0 6,1
1979 17,2 22,7 0,0 0,0 24,5 16,8 11,7 0,0 0,0 7,1
1975 12,8 0,0 0,0 0,0 24,2 16,1 9,4 0,0 0,0 37,6
1971 12,7 0,0 0,0 0,0 25,9 13,1 13,0 0,0 0,0 35,3
1967 6,7 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 7,1 0,0 0,0 76,8
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1959 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0
1955 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,3
1951 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,7 9,1 16,8 0,7 8,9 8,8 7,0 1,5 0,1 15,4
2011 37,4 9,7 18,8 0,8 11,5 9,6 5,3 0,4 0,1 6,4
2007 43,5 4,9 14,3 1,5 8,9 12,4 5,0 0,1 0,2 9,2
2003 37,9 5,9 15,4 3,3 9,8 11,8 4,0 0,1 0,2 11,5
1999 23,6 9,0 12,2 2,4 14,8 19,8 5,1 0,0 0,5 12,6
1995 23,5 7,0 5,8 2,8 20,0 17,5 6,8 0,0 0,3 16,3
1991 19,9 7,3 4,0 4,1 19,4 19,0 5,2 0,0 0,4 20,7
1987 22,0 12,2 8,2 1,3 14,5 18,3 10,0 0,0 0,2 13,3
1983 21,3 20,4 4,3 2,1 18,8 20,5 9,1 0,0 0,4 3,0
1979 17,2 22,0 0,7 1,6 25,3 20,4 10,2 0,0 0,4 2,1
1975 12,4 4,2 0,2 0,7 44,7 20,9 10,2 0,0 0,0 6,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,2 17,9 32,2 1,9 17,4 7,3 4,2 1,1 0,3 1,6
2013 20,7 19,6 24,1 1,4 13,9 12,4 4,4 1,4 0,1 2,1
2009 25,8 11,6 29,1 2,9 15,2 10,6 2,7 0,0 0,1 2,0
2005 20,2 7,0 22,8 3,6 15,3 13,6 5,5 0,0 0,2 11,8
2001 13,5 10,8 16,7 5,1 10,6 23,5 4,7 0,0 0,4 14,6
1997 20,0 8,0 11,4 1,8 18,5 31,6 7,6 0,0 0,3 0,7
1993 20,8 9,0 4,7 4,8 36,3 17,4 5,4 0,0 0,2 1,5
1989 22,9 13,9 12,0 6,9 15,9 20,2 6,8 0,0 0,0 1,4
1985 24,1 22,8 4,1 1,9 16,4 21,1 7,1 0,0 0,1 2,3
1981 19,0 27,3 2,3 1,2 18,0 23,2 8,7 0,0 0,2 0,1
1977 18,6 16,0 1,2 1,3 21,9 30,7 8,8 0,0 0,2 1,3
1973 14,3 4,4 3,8 2,4 28,8 28,4 16,7 0,0 0,1 1,1
1969 18,1 8,7 0,0 0,8 35,8 21,7 14,6 0,0 0,0 0,3
1965 18,2 9,9 0,0 2,6 38,9 16,6 13,7 0,0 0,0 0,1
1961 20,7 21,0 0,0 2,4 22,1 17,7 16,0 0,0 0,0 0,1
1957 18,0 23,7 0,0 0,0 19,0 21,1 18,0 0,0 0,0 0,2
1953 16,9 34,7 0,0 0,0 12,4 19,6 15,9 0,0 0,0 0,5
1949 20,6 20,1 0,0 0,0 0,0 31,3 27,2 0,0 0,0 0,8
1945 14,8 4,1 0,0 0,0 18,1 27,0 35,8 0,0 0,0 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.2 15.3 14.2 0 13.9 14.5 15 0 0 0
Valgting 24,7 15,8 11,8 0,0 16,1 12,6 19,1 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned