Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Ålesund

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 2 337 21,1 3 917 19,8 6 254 20,4 -12,1 20,4 16 -25
H 2 129 19,2 3 846 19,5 5 975 19,5 0,4 19,5 15 -13
Frp 1 951 17,6 3 390 17,1 5 341 17,4 0,5 17,4 13 -9
SV 383 3,5 587 3,0 970 3,2 1,5 3,2 2 1
Sp 1 106 10,0 2 832 14,3 3 938 12,8 6,5 12,8 10 -3
KrF 644 5,8 1 164 5,9 1 808 5,9 -3,5 5,9 5 -5
V 221 2,0 409 2,1 630 2,1 -3,3 2,1 2 -7
MDG 657 5,9 782 4,0 1 439 4,7 2,5 4,7 4 2
R 217 2,0 335 1,7 552 1,8 1,4 1,8 1 1
Andre (vis) 1 455 13,1 2 296 11,6 3 751 12,2 7,1 12,2 9 6
Ap+SV+
MDG+Sp+R
4 700 42,3 8 453 42,8 13 153 42,9 -0,2 42,9 33 -24
H+Frp+
KrF+V
4 945 44,5 8 809 44,6 13 754 44,9 -5,9 44,9 35 -34
Nærmest til å vinne mandat: SV (35 stemmer), tape mandat: KrF (28 stemmer)
Fremmøte: 60,8 % Stemmeberettigede: 51 170 Opptalte stemmer: 30 868
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 20,4 19,5 17,4 3,2 12,8 5,9 2,1 4,7 1,8 12,3
14:25 20,4 19,5 17,4 3,2 12,8 5,9 2,1 4,7 1,8 12,3
20:25 20,4 19,5 17,4 3,2 12,8 5,9 2,1 4,7 1,8 12,3
19:19 20,4 19,5 17,5 3,1 12,9 5,9 2,0 4,5 1,8 12,4
18:16 20,4 19,5 17,5 3,1 12,9 5,9 2,0 4,5 1,8 12,4
18:07 20,4 19,5 17,5 3,1 12,9 5,9 2,0 4,5 1,8 12,4
16:31 20,4 19,6 17,6 3,1 12,9 5,9 2,0 4,5 1,8 12,4
16:12 20,4 19,6 17,6 3,1 12,9 5,9 2,0 4,5 1,8 12,4
15:56 20,4 19,6 17,6 3,1 12,9 5,9 2,0 4,5 1,8 12,4
15:53 20,4 19,6 17,6 3,1 12,9 5,9 2,0 4,5 1,8 12,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 32,5 (25) 19,1 (15) 16,9 (13) 1,6 (1) 6,4 (5) 9,4 (7) 5,3 (4) 2,2 (2) 0,4 (0) 6,1 (5)
Poll of polls (brutt ned) 23,9 (20) 16,6 (14) 14,5 (12) 2,6 (2) 10,9 (9) 7,0 (6) 3,9 (3) 3,7 (3) 0,8 (0) 10,3 (8)
Siste lokale målings 26,4 (20) 16,9 (13) 13,9 (11) 3,8 (3) 11,4 (9) 6,3 (5) 2,8 (2) 8,0 (6) 1,4 (1) 9,1 (6)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,3 (19) 17,3 (15) 14,5 (12) 3,3 (3) 11,1 (9) 7,1 (6) 3,3 (3) 4,4 (4) 0,7 (0) 7,2 (6)
K-snitt september (brutt ned) 24,0 (20) 16,2 (14) 13,2 (11) 2,8 (2) 11,4 (10) 7,0 (6) 3,5 (3) 3,9 (3) 0,7 (0) 10,0 (8)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 52 10 49 38
Høyre 60 10 47 38
KrF 36 5 55 47
Venstre 48 8 49 46
Sp 55 4 55 31
Ap 83 10 49 48
SV 37 4 47 54
Rødt 20 10 43 40
MDG 29 2 41 48
Partiet De Kristne 16 4 58 25
Liberalistene 9 3 31 22
Pensjonistpartiet 9 3 73 11
Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund 35 1 55 26
Sum 489 74 50 40
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy kommuner.
Mandater i kommunestyret 77 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / SMP 2/9-2019 26,4 (20) 16,9 (13) 13,9 (11) 3,8 (3) 11,4 (9) 6,3 (5) 2,8 (2) 8,0 (6) 1,4 (1) 9,1 (6)
Respons / SMP 2/3-2019 26,1 (20) 25,3 (20) 12,6 (10) 4,5 (3) 10,1 (8) 6,4 (5) 4,7 (4) 2,7 (2) 3,3 (3) 4,3 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,5 19,1 16,9 1,6 6,4 9,4 5,3 2,2 0,4 6,1
2011 21,9 27,1 20,4 1,9 5,4 8,9 7,0 0,0 0,6 6,8
2007 19,4 19,2 24,4 4,0 6,0 9,9 5,3 0,0 0,8 11,0
2003 16,4 14,5 26,2 7,7 6,7 10,3 3,5 0,0 0,6 14,1
1999 15,8 18,6 13,5 6,3 6,4 15,0 5,6 0,0 2,0 16,9
1995 18,9 15,7 11,8 5,1 8,2 12,8 7,1 0,0 1,6 18,9
1991 19,4 23,2 9,8 9,8 8,0 13,9 6,6 0,0 1,4 7,9
1987 24,6 24,0 14,8 4,0 4,1 13,5 3,1 0,0 1,1 10,8
1983 27,8 25,6 6,6 4,1 5,2 15,9 8,5 0,0 1,2 5,2
1979 24,1 29,0 1,4 2,9 7,7 17,3 9,9 0,0 1,6 6,1
1975 14,0 10,0 0,0 2,2 19,9 18,2 8,7 0,0 0,0 27,0
1971 18,1 5,5 0,0 2,5 14,9 18,3 13,7 0,0 0,0 27,1
1967 16,0 4,0 0,0 3,0 7,6 17,6 15,8 0,0 0,0 36,0
1963 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,3
1959 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,5
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,7
1947 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,3
1945 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,1 21,2 15,9 2,0 4,9 9,1 4,8 3,0 0,5 11,5
2011 21,3 23,4 18,9 2,2 6,8 8,7 5,5 0,4 0,5 12,3
2007 18,7 16,5 23,3 3,8 8,9 9,8 4,3 0,3 0,7 13,8
2003 14,1 14,5 26,1 7,4 7,4 10,3 3,9 0,2 0,6 15,5
1999 15,2 16,8 15,0 5,3 5,9 14,8 5,3 0,0 1,5 20,3
1995 21,3 10,1 11,2 3,6 6,7 11,5 4,8 0,0 1,0 29,9
1991 13,6 9,8 6,5 6,5 5,2 10,9 3,7 0,0 0,7 43,2
1987 22,8 20,1 15,2 4,0 3,2 13,4 6,3 0,0 0,8 14,3
1983 26,5 24,9 8,1 4,1 3,9 16,7 6,8 0,0 1,3 7,6
1979 23,9 30,0 1,6 3,2 7,6 19,4 9,2 0,0 1,3 3,9
1975 17,2 14,8 0,4 2,8 17,8 24,1 12,9 0,0 0,0 10,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,6 29,0 24,2 3,5 7,2 6,8 3,7 2,4 1,0 1,5
2013 22,6 31,4 22,0 2,0 3,8 9,3 5,4 1,4 0,4 1,7
2009 27,5 20,0 31,2 3,3 4,4 8,8 3,7 0,1 0,5 0,5
2005 22,7 16,3 30,6 5,6 4,8 11,1 7,2 0,1 0,5 1,2
2001 16,3 22,5 21,9 8,5 3,1 18,7 4,8 0,0 0,4 3,9
1997 25,4 13,8 19,8 4,8 5,1 22,0 5,8 0,1 0,8 2,3
1993 30,6 17,7 8,5 5,4 16,3 13,4 4,6 0,0 0,4 3,1
1989 27,1 23,0 17,4 6,7 3,6 15,2 5,7 0,2 0,0 1,1
1985 30,6 32,1 5,1 3,2 4,5 16,2 5,3 0,0 0,3 2,6
1981 27,0 34,5 3,9 3,4 5,0 18,2 7,1 0,0 0,5 0,6
1977 30,0 26,0 1,4 2,5 6,6 23,2 7,7 0,0 0,6 2,0
1973 14,4 6,2 4,0 6,7 14,8 28,3 23,2 0,0 0,3 2,2
1969 24,3 6,9 0,0 2,6 18,0 23,4 24,9 0,0 0,0 0,0
1965 21,5 6,6 0,0 3,8 17,8 22,3 28,0 0,0 0,0 0,0
1961 19,8 5,1 0,0 3,2 17,1 24,2 30,6 0,0 0,0 0,0
1957 23,6 4,8 0,0 0,0 16,9 28,2 26,1 0,0 0,0 0,3
1953 23,5 4,2 0,0 0,0 16,6 28,3 26,9 0,0 0,0 0,6
1949 20,7 4,1 0,0 0,0 0,0 37,1 36,2 0,0 0,0 1,9
1945 17,8 0,9 0,0 0,0 21,7 32,2 26,5 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.9 18 17.7 1.9 4.3 10 5.1 2.9 0.7 5.7
Valgting 32,1 19,4 16,7 1,6 7,0 9,3 5,4 1,9 0,3 6,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned