Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Molde

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 679 14,3 1 429 13,1 2 108 13,5 -5,3 13,5 8 -10
H 1 256 26,4 2 797 25,7 4 053 26,0 -7,6 26,0 15 -13
Frp 499 10,5 1 328 12,2 1 827 11,7 3,6 11,7 7 1
SV 612 12,9 1 359 12,5 1 971 12,7 7,9 12,7 8 5
Sp 645 13,5 1 871 17,2 2 516 16,2 6,9 16,2 10 -1
KrF 244 5,1 518 4,8 762 4,9 -2,4 4,9 3 -3
V 176 3,7 337 3,1 513 3,3 -3,2 3,3 2 -4
MDG 486 10,2 847 7,8 1 333 8,6 5,7 8,6 5 3
R 115 2,4 203 1,9 318 2,0 2,0 2,0 1 1
Andre (vis) 49 1,0 115 1,1 164 1,1 0,4 1,1 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 537 53,3 5 709 52,4 8 246 53,0 17,2 53,0 32 -2
H+Frp+
KrF+V
2 175 45,7 4 980 45,7 7 155 45,9 -9,6 45,9 27 -19
Nærmest til å vinne mandat: H (21 stemmer), tape mandat: SV (10 stemmer)
Fremmøte: 62,4 % Stemmeberettigede: 25 210 Opptalte stemmer: 15 657
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 13,5 26,0 11,7 12,7 16,2 4,9 3,3 8,6 2,0 1,1
24/9 - 13:01 13,5 26,0 11,7 12,7 16,2 4,9 3,3 8,6 2,0 1,1
24/9 - 13:01 13,5 26,0 11,7 12,7 16,2 4,9 3,3 8,6 2,0 1,1
12/9 - 14:25 13,5 26,0 11,7 12,7 16,2 4,9 3,3 8,6 2,0 1,1
12/9 - 14:25 13,5 26,0 11,7 12,7 16,2 4,9 3,3 8,6 2,0 1,1
11/9 - 12:25 13,5 26,0 11,7 12,7 16,2 4,9 3,3 8,6 2,0 1,1
11/9 - 12:25 13,5 26,0 11,7 12,7 16,2 4,9 3,3 8,6 2,0 1,1
10/9 - 17:43 13,5 26,0 11,7 12,7 16,2 4,9 3,3 8,6 2,0 1,1
10/9 - 17:43 13,5 26,0 11,7 12,7 16,2 4,9 3,3 8,6 2,0 1,1
9/9 - 22:36 13,1 25,5 12,2 11,8 18,1 5,3 3,0 8,0 2,0 1,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 18,9 (11) 33,7 (20) 8,2 (5) 4,8 (3) 9,2 (5) 7,3 (4) 6,5 (4) 2,9 (2) 0,0 (0) 8,6 (5)
Poll of polls (brutt ned) 13,9 (8) 29,2 (17) 7,0 (4) 7,7 (4) 15,7 (9) 5,4 (3) 4,8 (3) 5,0 (3) 0,0 (0) 14,4 (8)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 13,0 (8) 30,5 (18) 7,0 (4) 9,8 (6) 16,0 (9) 5,5 (3) 4,0 (2) 5,9 (3) 0,0 (0) 10,1 (6)
K-snitt september (brutt ned) 13,9 (8) 28,6 (16) 6,4 (4) 8,1 (5) 16,5 (10) 5,4 (3) 4,2 (2) 5,1 (3) 0,0 (0) 14,0 (8)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 31 4 50 26
Høyre 55 4 49 36
KrF 17 4 60 47
Venstre 27 5 53 41
Sp 39 4 49 46
Ap 55 4 51 49
SV 59 7 50 56
Rødt 15 4 50 53
MDG 20 3 45 60
Partiet De Kristne 9 2 59 56
Liberalistene 7 0 31 29
Sum 334 41 50 46
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Molde, Nesset og Midsund kommuner.
Mandater i kommunestyret 59 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 18,9 33,7 8,2 4,8 9,2 7,3 6,5 2,9 0,0 8,6
2011 18,5 35,4 11,6 4,7 7,6 8,9 11,9 0,0 0,6 0,9
2007 21,5 27,1 15,3 7,5 11,1 9,7 6,4 0,0 0,0 1,5
2003 19,8 30,0 14,5 11,1 10,0 9,8 4,1 0,0 0,0 0,6
1999 23,5 22,4 0,0 9,8 13,4 21,4 5,1 0,0 1,6 2,8
1995 26,0 19,4 7,2 7,4 17,3 15,4 5,9 0,0 0,0 1,4
1991 26,1 18,5 4,9 10,9 15,7 15,1 5,5 0,0 1,9 1,4
1987 30,9 20,2 10,5 6,1 8,9 14,9 6,2 0,0 1,5 0,7
1983 31,0 20,3 6,0 5,4 10,2 16,2 7,3 0,0 2,0 1,6
1979 29,6 24,4 0,4 4,4 11,1 18,1 7,9 0,0 1,3 2,9
1975 29,3 13,3 1,3 4,5 18,8 21,0 5,9 0,0 0,0 5,8
1971 33,4 10,8 0,0 4,7 15,9 17,3 12,1 0,0 0,0 5,9
1967 37,6 12,4 0,0 3,8 13,7 15,5 13,6 0,0 0,0 3,4
1963 37,6 14,3 0,0 2,4 10,5 17,4 11,6 0,0 0,0 6,2
1959 36,5 16,3 0,0 0,0 3,0 17,7 13,1 0,0 0,0 13,4
1955 32,8 16,7 0,0 0,0 3,5 17,8 13,5 0,0 0,0 15,7
1951 30,2 11,9 0,0 0,0 4,0 18,3 15,6 0,0 0,0 19,9
1947 25,3 10,8 0,0 0,0 6,5 18,0 16,4 0,0 0,0 22,9
1945 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 13,5 0,0 0,0 41,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,8 33,2 10,2 4,6 7,9 7,3 5,7 4,0 0,5 2,9
2011 19,5 39,9 11,2 5,3 5,7 7,9 8,0 0,4 0,7 1,3
2007 26,6 21,9 16,8 6,7 8,5 11,0 6,1 0,4 1,0 1,1
2003 20,2 24,3 16,8 10,5 8,6 12,0 4,6 0,2 0,9 1,8
1999 24,0 16,3 8,2 9,6 12,6 21,2 4,7 0,0 1,4 2,0
1995 29,0 15,0 9,2 6,0 16,8 15,2 5,3 0,0 1,1 2,4
1991 25,8 18,1 5,4 11,7 16,8 15,7 5,1 0,0 1,2 0,2
1987 31,3 20,7 11,0 6,4 8,2 15,1 5,6 0,0 1,2 0,5
1983 31,5 20,6 5,9 7,1 9,2 16,4 6,7 0,0 1,5 1,0
1979 28,7 23,4 1,4 5,7 9,7 18,4 7,8 0,0 1,2 3,7
1975 29,0 14,4 1,3 4,8 18,0 21,9 6,5 0,0 0,0 4,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 18,9 32,7 18,6 5,9 7,9 5,9 3,9 3,2 1,1 1,9
2013 21,4 31,8 17,4 3,9 6,8 8,5 6,6 1,8 0,6 1,2
2009 32,9 19,1 22,3 5,8 6,8 7,5 4,5 0,1 0,5 0,5
2005 27,3 14,4 22,5 8,3 6,4 10,9 8,8 0,1 0,6 0,7
2001 21,2 16,7 13,7 11,4 5,0 20,5 8,1 0,0 0,8 2,6
1997 30,3 10,1 12,8 5,9 7,1 23,8 7,4 0,1 0,9 1,7
1993 31,4 13,4 5,8 8,1 20,5 14,0 4,0 0,0 0,5 2,3
1989 30,0 20,2 11,2 10,5 6,5 15,9 4,4 0,2 0,0 1,1
1985 36,8 26,3 3,4 5,2 7,6 15,1 4,5 0,0 0,6 0,5
1981 31,5 27,8 3,7 5,1 7,6 17,3 5,7 0,0 0,8 0,5
1977 34,9 20,7 1,3 3,8 10,5 21,1 5,3 0,0 0,6 1,8
1973 28,0 9,5 4,2 10,0 14,6 23,5 6,5 0,0 0,3 3,3
1969 38,9 9,8 0,0 2,7 15,8 17,0 15,5 0,0 0,0 0,3
1965 36,6 12,2 0,0 5,0 18,2 17,0 11,1 0,0 0,0 0,0
1961 40,7 15,9 0,0 4,7 7,0 19,4 11,5 0,0 0,0 0,9
1957 43,1 15,5 0,0 0,0 5,2 20,3 14,5 0,0 0,0 1,4
1953 41,1 14,7 0,0 0,0 6,2 21,4 14,1 0,0 0,0 2,5
1949 39,2 15,2 0,0 0,0 0,0 14,8 26,6 0,0 0,0 4,1
1945 34,2 10,4 0,0 0,0 6,6 24,0 16,7 0,0 0,0 8,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 21.8 33.8 7.7 5.4 6.6 6.6 6.3 4.4 0 7.6
Valgting 18,1 33,6 8,3 4,6 10,0 7,5 6,5 2,5 0,0 8,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned