Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,1 (11) 21,2 (7) 3,7 (1) 4,4 (1) 3,8 (1) 4,4 (1) 8,7 (3) 3,6 (1) 0,0 (0) 15,1 (5)
Poll of polls (brutt ned) 25,9 (0) 18,4 (0) 3,1 (0) 7,1 (0) 6,5 (0) 3,3 (0) 6,4 (0) 6,1 (0) 0,0 (0) 25,4 (0)
Siste lokale målings 25,4 (9) 34,7 (12) 11,7 (4) 6,1 (2) 3,9 (1) 2,3 (1) 13,6 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,3 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 24,2 (0) 19,2 (0) 3,1 (0) 9,0 (0) 6,6 (0) 3,3 (0) 5,4 (0) 7,3 (0) 0,0 (0) 17,9 (0)
K-snitt september (brutt ned) 25,9 (0) 18,0 (0) 2,8 (0) 7,5 (0) 6,8 (0) 3,2 (0) 5,7 (0) 6,4 (0) 0,0 (0) 24,7 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 34,6 (0) 18,9 (0) 9,0 (0) 4,2 (0) 3,5 (0) 5,8 (0) 3,8 (0) 3,4 (0) 0,0 (0) 2,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 55,6 (17) 52,0 (0) 49,0 (17) 52,5 (0) 52,3 (0) 49,5 (0) SV, Ap, Sp, V, MDG
Borgerlige 37,9 (12) 31,2 (0) 62,3 (22) 31,0 (0) 29,7 (0) 37,5 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 46,9 (14) 45,6 (0) 35,4 (12) 47,1 (0) 46,6 (0) 45,7 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 16,9 (5) 16,2 (0) 19,8 (7) 15,3 (0) 15,7 (0) 13,1 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,1 (11) 21,2 (7) 3,7 (1) 4,4 (1) 3,8 (1) 4,4 (1) 8,7 (3) 3,6 (1) 0,0 (0) 15,1 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 3 53 42
Høyre 37 4 47 38
KrF 10 2 51 50
Venstre 26 2 52 31
Sp 12 2 51 50
Ap 37 6 48 49
SV 24 1 59 54
Partiet De Kristne 10 2 60 50
Miljøpartiet Dei Grøne 23 3 38 39
Samlingslista 25 2 47 52
Sum 216 27 50 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 4 50 25
Høyre 34 3 47 47
KrF 14 3 57 57
Venstre 36 1 48 44
Sp 21 2 52 43
Ap 35 6 44 49
SV 32 2 51 53
Flora Demokratiske Solidaritet 8 0 43 25
Sum 196 21 49 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Sogn og Fjordane
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 11 776
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,2 %
F-2015 59,2 %
K-2015 62,6 %
S-2013 75,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Ola Teigen, Ap (2015-2019)
Bengt Solheim-Olsen, H (2011-2015)
Bente Frøyen Steindal, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Frp 4/6-2011 25,4 (9) 34,7 (12) 11,7 (4) 6,1 (2) 3,9 (1) 2,3 (1) 13,6 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,3 (1)
Sentio / Firdap 9/11-2010 34,5 (12) 30,2 (11) 12,3 (4) 5,9 (2) 3,6 (1) 2,2 (1) 10,6 (4) 0,0 (0) 0,2 (0) 0,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,1 21,2 3,7 4,4 3,8 4,4 8,7 3,6 0,0 15,1
2011 32,7 35,6 5,1 3,9 2,7 4,1 14,6 0,0 0,0 1,3
2007 35,8 16,9 13,9 7,8 4,9 4,2 13,3 0,0 0,0 3,1
2003 37,8 17,6 9,2 11,6 5,7 5,1 12,9 0,0 0,0 0,0
1999 44,1 19,1 4,9 8,0 4,9 7,0 11,9 0,0 0,0 0,0
1995 40,8 23,0 0,0 7,4 6,7 7,4 14,7 0,0 0,0 0,0
1991 34,0 19,8 3,7 15,6 9,2 7,2 10,0 0,0 0,5 0,0
1987 30,4 35,1 0,0 11,4 6,7 8,2 7,0 0,0 1,1 0,0
1983 29,8 34,1 0,0 12,0 6,3 9,2 7,2 0,0 1,4 0,0
1979 21,6 26,9 0,0 15,9 8,3 10,9 13,1 0,0 0,0 3,3
1975 19,9 14,4 0,0 21,8 10,4 13,2 17,8 0,0 0,0 2,6
1971 10,6 5,2 0,0 4,0 9,4 6,8 9,6 0,0 0,0 54,4
1967 39,7 13,5 0,0 4,1 12,4 8,3 22,0 0,0 0,0 0,0
1963 39,0 15,0 0,0 0,0 14,2 9,1 22,7 0,0 0,0 0,0
1959 42,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 5,8
1955 46,1 26,9 0,0 0,0 0,0 4,5 22,5 0,0 0,0 0,0
1951 49,6 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 0,0 0,0 0,0
1947 51,4 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0
1945 36,4 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 11,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 55,6 15,0 6,1 2,9 6,3 3,1 4,5 4,1 0,9 1,5
2011 44,1 26,2 6,7 3,4 4,6 3,5 9,2 0,6 0,5 1,2
2007 32,0 19,4 13,7 6,8 9,8 4,1 12,3 0,4 0,8 0,8
2003 23,0 13,9 8,0 8,7 7,3 3,5 34,1 0,0 0,9 0,6
1999 26,6 19,3 5,3 5,6 5,3 5,6 30,8 0,0 1,5 0,0
1995 20,8 9,1 2,9 6,0 3,3 3,5 52,1 0,0 1,1 1,3
1991 21,3 15,2 2,8 15,1 6,1 4,2 34,5 0,0 0,8 0,0
1987 28,5 40,5 3,7 7,9 5,3 7,3 5,5 0,0 1,2 0,0
1983 29,3 26,6 1,7 16,6 8,4 8,6 7,1 0,0 1,2 0,5
1979 21,9 24,3 0,7 15,9 7,8 12,5 13,8 0,0 1,1 1,8
1975 11,3 3,3 0,0 23,5 4,8 7,5 24,0 0,0 0,0 25,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 30,6 26,3 11,8 4,8 14,3 2,7 3,9 3,4 1,4 0,9
2013 31,5 28,0 15,2 3,9 6,0 5,0 6,4 2,2 0,7 1,3
2009 29,9 18,5 21,1 10,9 9,9 3,9 4,6 0,3 0,6 0,3
2005 30,8 14,5 18,8 14,6 7,0 5,6 6,8 0,0 0,5 1,4
2001 21,8 18,5 12,1 22,3 4,5 11,8 5,3 0,0 0,3 3,3
1997 28,9 9,0 9,3 5,7 4,8 10,9 30,0 0,2 0,6 0,5
1993 36,6 19,0 2,0 15,5 12,8 8,9 4,1 0,0 0,2 0,9
1989 31,8 30,5 8,0 9,0 6,2 9,3 4,3 0,0 0,0 1,0
1985 40,7 26,4 1,6 6,4 8,4 9,9 5,6 0,0 0,7 0,4
1981 29,6 30,4 2,5 11,9 6,1 11,5 6,7 0,0 0,9 0,4
1977 34,9 19,3 1,8 5,5 7,9 17,2 11,4 0,0 0,6 1,5
1973 16,2 8,4 3,1 33,7 11,6 14,9 9,4 0,0 0,3 2,2
1969 42,5 11,3 0,0 2,0 9,8 11,9 22,4 0,0 0,0 0,0
1965 37,9 11,6 0,0 3,3 10,8 10,4 26,0 0,0 0,0 0,0
1961 46,5 16,1 0,0 0,0 0,6 4,8 32,0 0,0 0,0 0,0
1957 47,9 22,0 0,0 0,0 0,9 7,5 21,7 0,0 0,0 0,0
1953 46,5 25,9 0,0 0,0 0,3 8,0 19,4 0,0 0,0 0,0
1949 48,1 23,2 0,0 0,0 0,1 0,0 27,7 0,0 0,0 1,0
1945 46,0 31,2 0,0 0,0 0,7 0,0 20,7 0,0 0,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.8 17.7 3.3 4.3 3.3 3.6 9.5 4.6 0 18
Valgting 34,9 22,2 3,8 4,5 3,9 4,6 8,5 3,3 0,0 14,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned