Poll of polls

Kommunestyrevalg: Lindås

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,8 (6) 12,9 (4) 15,5 (5) 3,4 (1) 11,6 (4) 28,2 (9) 3,5 (1) 2,7 (1) 0,0 (0) 1,4 (0)
Poll of polls (brutt ned) 15,3 (0) 11,2 (0) 13,3 (0) 5,4 (0) 19,9 (0) 21,0 (0) 2,5 (0) 4,6 (0) 0,0 (0) 2,4 (0)
Siste lokale målings 23,7 (7) 18,0 (6) 12,9 (4) 2,6 (1) 7,1 (2) 25,3 (8) 4,8 (2) 3,8 (1) 0,0 (0) 1,8 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,3 (0) 11,7 (0) 13,3 (0) 6,9 (0) 20,1 (0) 21,2 (0) 2,1 (0) 5,5 (0) 0,0 (0) 1,7 (0)
K-snitt september (brutt ned) 15,3 (0) 10,9 (0) 12,1 (0) 5,7 (0) 20,8 (0) 20,8 (0) 2,2 (0) 4,7 (0) 0,0 (0) 2,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 70,2 (22) 68,7 (0) 67,3 (21) 70,1 (0) 69,5 (0) SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Borgerlige 60,1 (19) 48,0 (0) 61,0 (20) 48,3 (0) 46,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 38,5 (12) 45,2 (0) 37,2 (11) 46,8 (0) 46,5 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 43,3 (14) 43,4 (0) 37,2 (12) 43,4 (0) 43,8 (0) KrF, Sp, V



Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,8 (6) 12,9 (4) 15,5 (5) 3,4 (1) 11,6 (4) 28,2 (9) 3,5 (1) 2,7 (1) 0,0 (0) 1,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 1 46 22
Høyre 26 3 51 35
KrF 29 2 46 52
Venstre 31 1 51 39
Sp 36 4 50 42
Ap 31 3 46 52
SV 15 3 45 60
Partiet De Kristne 10 2 61 20
Miljøpartiet Dei Grøne 12 2 39 50
Sum 213 21 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 4 44 36
Høyre 34 2 48 32
KrF 22 2 41 45
Venstre 32 1 49 38
Sp 27 3 48 48
Ap 36 4 48 50
SV 7 1 41 43
Rødt 9 1 34 22
Miljøpartiet De Grønne 8 2 38 63
Sum 197 20 46 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Hordaland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 14 938
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 7 061
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,1 %
F-2015 56,1 %
K-2015 61,3 %
S-2013 80,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 31 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Astrid Aarhus Byrknes, KrF (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / BT 22/8-2015 23,7 (7) 18,0 (6) 12,9 (4) 2,6 (1) 7,1 (2) 25,3 (8) 4,8 (2) 3,8 (1) 0,0 (0) 1,8 (0)
Respons / BT / Strilen 20/8-2011 21,9 (7) 25,0 (8) 17,1 (5) 2,3 (1) 8,0 (3) 20,5 (6) 3,1 (1) 0,0 (0) 1,2 (0) 1,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,8 12,9 15,5 3,4 11,6 28,2 3,5 2,7 0,0 1,4
2011 18,8 22,1 14,9 1,9 9,5 26,4 4,7 0,9 0,9 0,0
2007 18,6 15,5 28,0 3,1 14,8 14,0 3,9 0,0 1,5 0,7
2003 21,4 11,7 21,7 7,4 15,4 17,2 4,3 0,0 0,9 0,0
1999 18,3 17,8 13,5 7,3 15,2 21,2 6,7 0,0 0,0 0,0
1995 19,1 14,4 10,9 6,3 24,8 17,7 6,9 0,0 0,0 0,0
1991 15,5 16,7 7,9 9,3 24,9 21,0 4,7 0,0 0,0 0,0
1987 21,0 21,3 10,0 4,1 16,1 19,0 8,4 0,0 0,2 0,0
1983 21,3 20,1 4,9 3,7 17,3 21,7 7,7 0,0 0,3 3,0
1979 20,0 26,1 0,0 0,0 17,9 21,6 11,1 0,0 0,0 3,2
1975 19,2 16,5 0,0 0,0 30,5 28,6 5,2 0,0 0,0 0,0
1971 18,8 7,3 0,0 0,0 25,4 23,8 19,3 0,0 0,0 5,5
1967 18,7 7,5 0,0 0,0 24,9 24,0 24,8 0,0 0,0 0,0
1963 19,4 5,3 0,0 0,0 26,0 25,5 23,9 0,0 0,0 0,0
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 89,4
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,2 16,1 15,4 2,8 11,3 19,9 2,8 3,6 0,9 3,1
2011 21,9 23,1 16,1 2,2 9,1 18,6 4,9 1,4 1,1 1,5
2007 19,2 14,3 27,7 3,6 13,3 14,4 3,7 0,4 1,5 2,0
2003 20,2 11,2 24,0 7,3 13,4 15,7 3,8 0,4 1,6 2,4
1999 18,9 16,5 14,4 5,8 14,7 21,2 4,9 0,4 1,6 1,4
1995 18,0 13,4 10,8 5,7 22,7 18,9 7,9 0,2 0,9 1,6
1991 16,4 16,2 8,0 10,3 24,1 19,1 3,8 0,1 0,4 1,6
1987 21,2 23,2 10,5 4,7 13,5 19,9 0,0 0,0 0,3 6,7
1983 21,5 22,0 6,1 3,7 14,6 22,9 7,0 0,0 0,6 1,5
1979 18,7 28,5 1,8 1,9 14,8 22,5 8,5 0,0 0,4 2,9
1975 16,9 16,3 1,3 1,5 25,4 29,5 3,9 0,0 0,2 5,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 18,2 29,6 17,3 4,1 11,8 11,2 2,8 2,0 1,1 1,8
2013 19,6 28,4 16,7 2,8 7,6 16,1 4,1 2,1 0,5 2,1
2009 24,2 17,4 26,5 3,3 9,8 12,5 3,5 0,3 1,6 1,0
2005 22,3 13,1 25,3 5,3 8,7 14,8 6,7 0,1 1,9 1,7
2001 14,5 17,2 18,0 8,0 6,8 25,3 4,3 0,1 2,0 3,7
1997 23,5 10,1 14,6 3,8 11,5 27,1 6,4 0,1 1,4 1,3
1993 22,3 13,1 4,0 7,1 30,0 15,6 4,9 0,1 0,3 2,7
1989 21,2 20,3 13,7 8,2 10,5 20,5 4,4 0,3 0,0 0,9
1985 24,9 29,1 3,5 4,0 10,9 21,5 4,6 0,0 0,2 1,3
1981 18,5 30,7 5,0 2,8 14,6 22,0 4,5 0,0 0,3 1,5
1977 20,6 21,7 2,9 1,7 17,3 29,0 3,9 0,0 0,2 2,8
1973 17,7 8,0 4,2 3,3 23,1 34,0 3,9 0,0 0,3 5,5
1969 21,2 7,6 0,0 1,2 26,3 28,8 14,9 0,0 0,0 0,0
1965 18,6 11,6 0,0 1,8 23,3 25,0 19,8 0,0 0,0 0,1
1961 19,9 3,2 0,0 2,5 20,9 38,1 15,2 0,0 0,0 0,2
1957 21,0 3,1 0,0 0,0 21,4 37,9 15,9 0,0 0,0 0,7
1953 19,7 3,8 0,0 0,0 19,0 42,0 15,3 0,0 0,0 0,2
1949 17,5 2,6 0,0 0,0 18,9 38,9 21,3 0,0 0,0 0,8
1945 14,3 4,1 0,0 0,0 9,5 47,5 22,3 0,0 0,0 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.9 11.5 15.9 4.4 8.9 27.8 2.3 3.3 0 1.8
Valgting 20,0 13,2 15,4 3,1 12,4 28,3 3,8 2,5 0,0 1,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned