Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,0 (6) 33,3 (7) 13,7 (3) 4,4 (1) 11,1 (2) 3,2 (1) 3,2 (1) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 21,4 (0) 28,9 (0) 11,7 (0) 7,0 (0) 18,9 (0) 2,4 (0) 2,4 (0) 3,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 17,4 (4) 46,6 (12) 18,7 (5) 2,2 (0) 8,0 (2) 4,1 (1) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,9 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,0 (0) 30,2 (0) 11,7 (0) 9,0 (0) 19,2 (0) 2,4 (0) 2,0 (0) 4,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 21,4 (0) 28,3 (0) 10,7 (0) 7,5 (0) 19,9 (0) 2,4 (0) 2,1 (0) 3,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 53,5 (12) 45,4 (0) 72,5 (19) 46,3 (0) 43,5 (0) V, KrF, H, Frp
Borgerlige 53,5 (12) 45,4 (0) 72,5 (19) 46,3 (0) 43,5 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 46,5 (9) 50,6 (0) 27,6 (6) 52,2 (0) 52,2 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 17,6 (4) 23,7 (0) 15,2 (4) 23,6 (0) 24,4 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,0 (6) 33,3 (7) 13,7 (3) 4,4 (1) 11,1 (2) 3,2 (1) 3,2 (1) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 4 51 25
Høyre 24 4 47 33
KrF 11 3 54 73
Venstre 11 1 50 45
Sp 20 3 47 40
Ap 26 2 45 46
SV 7 3 42 43
Miljøpartiet Dei Grøne 8 4 39 38
Sum 127 24 47 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 6 48 33
Høyre 29 3 47 31
KrF 13 3 63 77
Venstre 12 3 50 33
Sp 23 3 47 52
Ap 26 3 39 50
SV 7 3 35 57
Sum 134 24 47 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Hordaland
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 607
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,3 %
F-2015 50,4 %
K-2015 55,9 %
S-2013 79,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Kari-Anne Landro, H (2014-2019)
Nils KÃ¥re Skoge, H (2013-2014)
Ove Trellevik, H (2010-2013)
Albrigt Sangolt, H (2007-2010)

Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Frp 25/6-2011 17,4 (4) 46,6 (12) 18,7 (5) 2,2 (0) 8,0 (2) 4,1 (1) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,0 33,3 13,7 4,4 11,1 3,2 3,2 1,9 0,0 0,0
2011 20,1 43,9 16,3 2,7 7,4 4,7 4,8 0,0 0,0 0,0
2007 21,7 38,2 18,2 0,0 13,3 4,9 2,7 0,0 0,0 0,9
2003 24,6 32,3 17,5 7,6 8,9 4,6 2,5 0,0 0,0 1,9
1999 24,8 30,7 21,5 0,0 8,4 5,5 6,4 0,0 0,0 2,7
1995 30,4 23,5 14,9 0,0 20,4 5,4 5,5 0,0 0,0 0,0
1991 38,1 29,7 10,4 0,0 7,2 7,4 7,2 0,0 0,0 0,0
1987 43,0 25,3 13,1 0,0 3,1 7,1 8,3 0,0 0,0 0,0
1983 25,9 26,1 6,8 0,0 2,6 6,2 5,5 0,0 0,0 27,0
1979 11,3 15,8 1,0 0,0 3,9 6,8 4,4 0,0 0,0 56,7
1975 17,6 24,7 0,0 0,0 4,8 13,3 4,9 0,0 0,0 34,9
1971 23,3 16,4 0,0 0,0 7,8 9,5 17,3 0,0 0,0 25,6
1967 13,6 12,6 0,0 0,0 0,0 9,7 13,5 0,0 0,0 50,7
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 13,4 0,0 0,0 0,0 13,3 19,2 9,4 0,0 0,0 44,7
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 90,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,7 28,9 18,7 3,5 6,1 4,8 2,7 2,8 0,5 3,2
2011 23,5 31,2 22,3 2,6 4,9 6,6 4,7 1,0 0,8 2,4
2007 23,1 24,3 30,0 2,4 7,9 6,3 2,4 0,3 1,3 1,8
2003 22,9 20,6 29,4 6,1 6,3 7,0 2,0 0,1 1,2 4,4
1999 21,5 21,2 31,1 4,0 6,6 7,2 3,9 0,3 1,6 2,6
1995 32,9 18,6 14,5 2,9 11,9 7,3 4,8 0,1 1,2 5,8
1991 43,0 19,8 10,8 5,6 6,6 8,2 3,1 0,2 0,8 1,9
1987 34,3 28,0 14,6 2,2 2,9 10,2 0,0 0,0 0,8 7,0
1983 36,2 28,5 11,4 2,5 3,6 11,9 4,1 0,0 0,7 1,0
1979 23,6 42,7 4,9 1,2 4,7 14,5 5,2 0,0 0,3 2,9
1975 25,3 31,8 1,8 1,0 4,5 22,1 5,6 0,0 0,3 7,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,5 40,1 22,6 4,6 6,6 3,4 2,6 1,1 0,8 1,8
2013 20,1 38,2 23,4 3,1 3,1 5,5 3,2 1,3 0,4 1,8
2009 26,6 20,3 36,2 2,7 4,2 4,8 2,7 0,2 1,6 0,7
2005 23,9 17,5 32,9 4,4 5,3 6,5 5,3 0,2 1,9 2,1
2001 18,7 24,1 19,9 6,6 3,4 13,4 4,0 0,1 2,0 7,7
1997 29,4 14,1 23,1 2,9 5,7 15,9 5,4 0,2 1,6 1,7
1993 32,1 17,5 8,1 4,5 20,6 10,4 4,2 0,0 0,3 2,4
1989 28,6 25,3 20,6 6,0 3,5 11,4 3,4 0,2 0,0 1,0
1985 31,7 37,4 6,7 2,7 4,2 12,5 3,1 0,0 0,2 1,5
1981 23,1 39,6 9,7 1,8 4,2 16,0 3,6 0,0 0,3 1,8
1977 24,7 30,5 6,3 0,9 5,7 23,8 4,0 0,0 0,4 3,8
1973 23,0 17,0 7,4 3,2 8,6 27,7 5,2 0,0 0,1 7,8
1969 32,2 13,3 0,0 1,1 7,4 20,8 25,1 0,0 0,0 0,1
1965 25,3 21,3 0,0 1,8 4,8 20,9 25,9 0,0 0,0 0,0
1961 25,7 10,9 0,0 2,1 6,4 28,9 25,9 0,0 0,0 0,0
1957 30,7 10,6 0,0 0,0 3,0 30,0 25,6 0,0 0,0 0,1
1953 33,2 10,8 0,0 0,0 2,2 28,2 25,5 0,0 0,0 0,2
1949 33,6 9,1 0,0 0,0 1,6 24,6 30,5 0,0 0,0 0,5
1945 30,7 13,7 0,0 0,0 0,2 30,2 23,8 0,0 0,0 1,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 31.3 32.9 14.4 3.5 9 4 2.3 2.5 0 0
Valgting 28,4 33,5 13,5 4,6 11,7 3,0 3,5 1,8 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned