Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Fusa

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,6 (6) 15,0 (3) 12,6 (3) 2,9 (0) 27,2 (6) 9,7 (2) 4,8 (1) 2,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 18,8 (0) 13,0 (0) 10,8 (0) 4,6 (0) 46,5 (0) 7,3 (0) 3,5 (0) 3,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 22,7 (5) 12,7 (3) 12,9 (3) 3,3 (0) 26,1 (5) 13,2 (3) 3,7 (1) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,6 (0) 13,6 (0) 10,8 (0) 5,9 (0) 47,2 (0) 7,3 (0) 2,9 (0) 4,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 18,9 (0) 12,8 (0) 9,8 (0) 4,9 (0) 48,8 (0) 7,2 (0) 3,1 (0) 3,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 52,7 (12) 40,4 (0) 52,5 (12) 38,6 (0) 39,0 (0) Ap, V, KrF, Frp
Borgerlige 42,2 (9) 34,6 (0) 42,5 (10) 34,6 (0) 32,9 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 57,8 (12) 73,5 (0) 57,6 (11) 75,0 (0) 76,4 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 41,8 (9) 57,3 (0) 43,0 (9) 57,4 (0) 59,1 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,6 (6) 15,0 (3) 12,6 (3) 2,9 (0) 27,2 (6) 9,7 (2) 4,8 (1) 2,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 3 48 27
Høyre 21 2 54 33
KrF 14 3 50 50
Venstre 16 3 54 31
Sp 25 0 48 40
Ap 20 2 48 45
SV 12 2 51 50
Miljøpartiet Dei Grøne 7 2 52 57
Sum 130 17 50 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 3 49 24
Høyre 18 1 51 39
KrF 16 1 50 44
Venstre 18 0 54 28
Sp 27 0 49 52
Ap 21 1 42 52
SV 18 3 49 61
Sum 139 9 49 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Hordaland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 813
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 949
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,7 %
F-2015 59,6 %
K-2015 66,9 %
S-2013 81,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 21 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Atle Kvåle, Ap (2015-)
Hans S. Vindenes, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V, KrF, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / OFP 19/8-2015 22,7 (5) 12,7 (3) 12,9 (3) 3,3 (0) 26,1 (5) 13,2 (3) 3,7 (1) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / OFP 16/5-2015 20,8 (5) 14,7 (3) 13,2 (3) 2,9 (0) 25,8 (6) 12,5 (3) 4,6 (1) 3,0 (0) 1,7 (0) 0,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 25,6 15,0 12,6 2,9 27,2 9,7 4,8 2,1 0,0 0,0
2011 16,4 13,4 22,3 3,7 27,4 12,7 4,2 0,0 0,0 0,0
2007 16,7 9,2 23,4 5,2 30,5 11,2 3,7 0,0 0,0 0,0
2003 9,9 11,1 9,3 8,6 25,0 17,7 4,0 0,0 0,0 14,4
1999 14,1 9,9 7,2 6,0 23,4 19,8 5,3 0,0 0,0 14,2
1995 18,4 10,6 0,0 6,1 25,9 15,0 6,9 0,0 0,0 17,0
1991 11,9 11,1 0,0 4,8 26,3 15,5 12,0 0,0 0,0 18,4
1987 22,6 20,2 0,0 0,0 24,5 18,6 14,1 0,0 0,0 0,0
1983 17,9 14,9 0,0 0,0 13,4 18,3 10,4 0,0 0,0 25,1
1979 16,2 15,6 0,0 0,0 18,5 17,2 12,6 0,0 0,0 20,0
1975 23,0 10,7 0,0 0,0 30,2 18,3 0,0 0,0 0,0 17,9
1971 21,4 7,2 0,0 0,0 30,8 21,6 18,9 0,0 0,0 0,1
1967 20,7 7,5 0,0 0,0 30,2 23,3 18,3 0,0 0,0 0,0
1963 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,6
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 28,9 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0
1951 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,3
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,3 13,0 12,6 2,6 20,3 11,1 3,2 4,8 0,6 1,6
2011 22,5 16,5 17,5 3,4 19,4 12,8 3,5 2,2 1,0 1,2
2007 13,3 9,3 24,7 12,7 21,1 13,0 2,9 0,4 1,5 1,1
2003 12,1 9,1 20,7 10,8 25,2 15,2 3,8 0,4 1,1 1,6
1999 14,3 11,5 11,0 5,8 26,7 20,2 8,8 0,4 0,9 0,5
1995 17,6 10,1 8,5 4,9 31,0 19,5 6,6 0,1 0,5 1,3
1991 19,6 12,5 5,3 6,2 34,1 16,2 5,2 0,2 0,2 0,6
1987 20,7 18,4 7,1 3,0 22,6 20,1 0,0 0,0 0,2 8,0
1983 19,8 18,9 5,6 1,9 19,5 23,4 8,3 0,0 0,4 2,0
1979 15,9 20,1 1,0 1,1 26,4 23,1 8,7 0,0 0,2 3,5
1975 18,3 8,6 1,5 1,2 29,4 31,7 3,5 0,0 0,4 5,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,4 29,9 16,9 3,5 17,8 8,1 2,9 2,4 0,9 1,1
2013 17,8 26,0 16,0 3,0 15,5 12,3 4,4 2,5 0,8 1,6
2009 21,8 15,4 24,7 3,7 16,1 12,1 3,4 0,6 1,5 0,6
2005 18,9 12,4 23,0 5,2 14,4 15,5 7,1 0,1 1,7 1,7
2001 14,2 14,6 15,7 6,7 12,1 25,4 6,1 0,1 1,5 3,5
1997 21,9 7,6 13,7 3,0 16,3 27,0 7,2 0,1 1,7 1,3
1993 21,9 9,0 3,1 4,2 37,8 15,9 6,3 0,0 0,2 1,4
1989 22,9 17,4 11,7 5,6 17,2 20,1 4,0 0,1 0,0 1,0
1985 24,5 26,8 3,6 2,6 14,6 21,7 4,9 0,0 0,0 1,4
1981 20,5 28,9 4,6 2,1 12,2 23,5 5,8 0,0 0,2 2,1
1977 21,4 17,2 2,4 1,4 16,9 32,5 4,5 0,0 0,1 3,7
1973 18,6 6,0 4,6 3,1 21,8 35,0 3,8 0,0 0,3 7,0
1969 25,6 8,0 0,0 0,5 23,7 25,8 16,3 0,0 0,0 0,1
1965 21,5 13,7 0,0 1,9 21,7 22,2 18,8 0,0 0,0 0,2
1961 20,6 4,6 0,0 3,5 23,8 29,1 17,9 0,0 0,0 0,5
1957 23,5 3,9 0,0 0,0 21,0 33,2 17,8 0,0 0,0 0,6
1953 24,8 4,0 0,0 0,0 20,6 33,2 17,4 0,0 0,0 0,0
1949 25,0 6,6 0,0 0,0 16,0 28,6 23,3 0,0 0,0 0,6
1945 14,8 8,9 0,0 0,0 9,3 39,4 26,3 0,0 0,0 1,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.5 12.6 15.6 4.1 21.1 11 7.1 3.9 0 0
Valgting 25,9 15,7 11,8 2,5 29,0 9,4 4,1 1,6 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned