Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Granvin

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 13,7 (2) 14,2 (2) 0,0 (0) 11,8 (1) 38,9 (5) 0,0 (0) 21,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 10,1 (0) 12,3 (0) 0,0 (0) 18,8 (0) 66,4 (0) 0,0 (0) 15,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 9,4 (0) 12,9 (0) 0,0 (0) 24,1 (0) 67,4 (0) 0,0 (0) 13,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 10,1 (0) 12,0 (0) 0,0 (0) 20,0 (0) 69,7 (0) 0,0 (0) 13,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 49,3 (7) 38,1 (0) 35,5 (0) 36,0 (0) Ap, V, H
Borgerlige 35,6 (5) 28,0 (0) 26,1 (0) 25,9 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 64,4 (8) 95,3 (0) 100,9 (0) 99,8 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 60,3 (8) 82,1 (0) 80,6 (0) 83,6 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 13,7 (2) 14,2 (2) 0,0 (0) 11,8 (1) 38,9 (5) 0,0 (0) 21,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 0 50 25
Venstre 10 0 46 50
Sp 12 0 46 50
Ap 9 0 48 44
SV 10 0 44 80
Sum 53 0 47 49
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 2 50 42
Venstre 12 2 44 67
Sp 11 2 40 36
SV 12 2 44 75
Sum 47 8 45 55
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Hordaland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 902
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 542
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 82,0 %
F-2015 57,2 %
K-2015 71,3 %
S-2013 80,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 13 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ingebjørg Winjum, V (2011-)
Jan Ivar Rødland, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V, H
Partier i posisjon 2011-2015 V, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, V, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 13,7 14,2 0,0 11,8 38,9 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 23,2 0,0 10,5 31,4 0,0 34,9 0,0 0,0 0,0
2007 42,4 14,2 0,0 4,1 31,7 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0
2003 22,2 9,8 0,0 15,4 38,5 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0
1999 19,4 13,9 0,0 8,8 43,6 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0
1995 15,9 13,0 0,0 7,7 45,8 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0
1991 14,3 14,0 0,0 13,1 44,3 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0
1987 23,8 15,6 0,0 0,0 45,1 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0
1983 22,9 16,8 0,0 0,0 46,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7
1979 24,5 17,8 0,0 0,0 45,4 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3
1975 28,1 0,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9
1971 28,7 0,0 0,0 0,0 53,6 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0
1967 31,1 0,0 0,0 0,0 48,2 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0
1963 24,6 0,0 0,0 0,0 49,8 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0
1959 22,7 0,0 0,0 0,0 54,6 0,0 22,7 0,0 0,0 0,0
1955 44,7 7,1 0,0 0,0 25,9 10,3 12,0 0,0 0,0 0,0
1951 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,9
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 18,4 12,2 5,1 6,4 36,1 2,3 10,1 5,7 2,1 1,6
2011 9,3 14,3 9,8 4,3 24,8 2,6 31,0 1,4 1,7 0,7
2007 19,3 6,8 8,3 4,1 51,7 2,7 4,4 0,4 2,1 0,2
2003 14,5 6,8 7,0 8,6 46,4 2,5 10,0 1,4 2,0 0,7
1999 12,3 10,1 4,4 6,7 49,8 3,8 8,9 0,8 2,6 0,6
1995 11,6 7,8 3,1 5,7 58,4 4,1 7,1 0,0 1,0 1,2
1991 11,6 9,2 1,7 7,0 60,7 4,4 4,0 0,4 0,6 0,6
1987 21,9 14,3 2,6 4,4 43,4 4,2 0,0 0,0 0,0 9,2
1983 23,5 19,0 2,3 2,9 39,6 6,0 6,2 0,0 0,0 0,4
1979 20,5 17,5 0,4 0,8 48,1 6,6 5,6 0,0 0,2 0,4
1975 24,9 3,2 0,9 1,4 59,4 5,8 2,3 0,0 0,0 2,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 17,5 19,1 7,7 6,1 38,2 1,2 3,9 3,1 1,9 1,4
2013 17,7 18,4 11,2 6,2 25,4 2,8 13,7 3,2 0,7 0,7
2009 26,9 9,9 14,1 7,0 28,5 1,9 9,5 0,0 2,1 0,0
2005 28,0 7,1 12,9 7,3 25,6 2,7 13,7 0,3 1,7 0,7
2001 12,2 12,9 8,8 11,4 24,1 9,1 13,5 0,0 3,4 4,6
1997 19,8 9,6 7,1 4,7 27,1 7,3 20,1 0,0 3,4 0,8
1993 20,2 10,9 1,0 7,4 42,4 3,7 12,4 0,0 0,8 1,3
1989 25,5 15,1 6,1 7,5 30,9 5,6 6,7 0,6 0,0 1,9
1985 25,6 22,4 1,5 5,7 30,2 6,8 5,7 0,0 0,2 2,0
1981 23,6 24,6 2,3 3,1 32,3 7,9 5,7 0,0 0,0 0,5
1977 27,9 12,6 0,9 1,0 38,6 12,1 4,5 0,0 0,2 2,2
1973 27,0 7,0 2,0 2,0 41,5 11,5 4,8 0,0 0,7 3,3
1969 27,0 9,5 0,0 0,7 40,8 5,4 16,5 0,0 0,0 0,0
1965 25,3 12,1 0,0 0,7 40,1 3,6 18,2 0,0 0,0 0,0
1961 25,8 6,0 0,0 0,2 45,3 4,2 18,5 0,0 0,0 0,0
1957 26,8 5,0 0,0 0,0 45,0 4,8 18,4 0,0 0,0 0,0
1953 26,4 5,9 0,0 0,0 45,0 5,9 16,3 0,0 0,0 0,5
1949 27,5 8,6 0,0 0,0 39,0 6,2 18,2 0,0 0,0 0,3
1945 28,6 10,0 0,0 0,0 33,8 7,8 18,6 0,0 0,0 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 10.7 17.9 0 9.3 41.4 0 20.7 0 0 0
Valgting 14,7 12,9 0,0 12,7 38,1 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned