Poll of polls

Kommunestyrevalg: Rømskog

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 26,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 37,8 (5) 35,7 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 19,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 64,5 (0) 26,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 18,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 65,5 (0) 26,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 19,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 67,7 (0) 26,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 29,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 20,4 (0) 30,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 62,2 (8) 46,1 (0) 45,1 (0) 45,8 (0) 60,0 (0) Ap, KrF
Borgerlige 35,7 (5) 26,6 (0) 26,9 (0) 26,3 (0) 30,8 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 64,3 (8) 84,0 (0) 83,7 (0) 87,2 (0) 49,6 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 73,5 (10) 91,1 (0) 92,4 (0) 94,0 (0) 51,2 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 26,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 37,8 (5) 35,7 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 10 3 47 50
Sp 10 1 50 30
Ap 12 2 43 50
Sum 32 6 47 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 2 44 13
KrF 13 1 40 38
Sp 10 2 45 40
Ap 9 3 40 22
Sum 40 8 42 30
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Østfold
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 689
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 423
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,8 %
F-2015 63,0 %
K-2015 76,8 %
S-2013 83,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 13 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Thor Håkon Ramberg, KrF (2015-)
Kari Haugen Pettersen, KrF (2011-2015)
Nils Nilssen, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, KrF, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,5 0,0 0,0 0,0 37,8 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 27,8 0,0 8,8 0,0 31,9 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 39,5 0,0 7,0 0,0 25,1 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 34,6 0,0 11,2 0,0 19,4 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 38,3 0,0 6,7 0,0 16,6 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 44,3 6,8 0,0 0,0 15,8 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 40,8 6,6 0,0 0,0 18,8 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 47,8 8,9 0,0 0,0 13,7 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 45,0 10,2 0,0 0,0 16,6 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 43,8 9,2 0,0 0,0 14,2 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 44,6 9,2 0,0 0,0 18,2 27,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2 0,0 0,0 0,0 20,4
1967 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 0,0 21,3
1963 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 0,0 22,3
1959 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 0,0 26,3
1955 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0 0,0 0,0 25,4
1945 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,4 4,6 5,5 0,0 25,9 27,4 0,6 1,7 0,0 0,9
2011 31,7 6,2 6,0 0,8 20,9 32,0 0,8 0,0 0,3 1,4
2007 34,7 2,9 9,3 1,3 21,7 28,0 1,3 0,0 0,3 0,5
2003 29,0 4,1 11,4 1,8 19,4 32,1 0,3 0,0 0,0 1,8
1999 34,2 3,3 8,1 1,0 16,9 35,6 0,7 0,0 0,0 0,2
1995 37,3 5,0 4,8 0,8 17,6 33,2 0,3 0,0 0,3 0,8
1991 38,7 6,1 1,2 3,0 21,0 29,6 0,5 0,0 0,0 0,0
1987 45,3 8,1 4,5 0,7 11,7 28,4 0,5 0,0 0,2 0,5
1983 42,5 8,5 2,0 1,3 15,6 28,1 1,0 0,0 0,8 0,3
1979 41,5 8,8 1,0 0,0 14,3 33,2 1,0 0,0 0,0 0,2
1975 39,2 6,2 0,0 0,5 12,2 40,8 0,8 0,0 0,0 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,2 9,3 10,8 1,0 26,6 21,1 0,2 1,7 0,2 1,0
2013 35,2 10,3 11,9 0,9 14,9 23,1 0,9 0,7 0,0 2,1
2009 36,1 4,0 17,1 1,6 11,5 27,6 0,7 0,2 0,2 0,9
2005 34,1 3,9 17,1 1,6 13,1 27,4 1,8 0,0 0,7 0,2
2001 29,1 7,1 15,1 1,7 11,1 33,1 0,2 0,0 0,0 2,6
1997 34,5 5,3 8,0 1,1 15,3 34,0 0,9 0,0 0,0 0,9
1993 35,9 6,6 1,2 3,1 27,7 24,8 0,7 0,0 0,0 0,0
1989 43,3 8,9 6,5 2,4 10,4 27,0 0,7 0,4 0,0 0,4
1985 49,2 8,9 1,3 1,3 12,2 25,5 1,3 0,0 0,0 0,4
1981 46,1 9,7 1,9 1,3 15,0 24,9 1,1 0,0 0,0 0,0
1977 46,3 7,2 2,1 1,4 11,2 29,4 1,4 0,0 0,0 0,9
1973 40,6 6,4 0,7 4,4 14,5 31,5 1,0 0,0 0,0 0,7
1969 43,9 6,4 0,0 2,6 15,8 29,8 1,0 0,0 0,0 0,5
1965 42,4 8,7 0,0 4,2 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0 19,1
1961 42,9 6,9 0,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 22,1
1957 46,5 7,9 0,0 0,0 13,3 28,9 2,0 0,0 0,0 1,4
1953 50,8 11,5 0,0 0,0 8,5 25,4 1,8 0,0 0,0 2,1
1949 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 26,5
1945 43,2 6,6 0,0 0,0 4,1 37,8 2,1 0,0 0,0 6,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 26.9 0 0 0 34.3 38.8 0 0 0 0
Valgting 26,4 0,0 0,0 0,0 38,5 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned