Poll of polls

Kommunestyrevalg: Vindafjord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 142 14,8 410 12,5 552 13,1 1,4 13,1 3 0
H 172 17,9 612 18,6 784 18,6 6,5 18,6 5 2
Frp 104 10,8 277 8,4 381 9,0 0,4 9,0 2 0
SV 58 6,0 160 4,9 218 5,2 0,6 5,2 1 0
Sp 262 27,3 1 138 34,7 1 400 33,2 -6,8 33,2 9 -1
KrF 121 12,6 315 9,6 436 10,3 -0,8 10,3 3 0
MDG 64 6,7 118 3,6 182 4,3 4,3 4,3 1 1
Andre (vis) 38 4,0 224 6,8 262 6,2 2,7 6,2 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
526 54,7 1 826 55,6 2 352 55,8 -0,5 55,8 14 0
H+Frp+
KrF+V
397 41,3 1 204 36,7 1 601 37,9 6,1 37,9 10 2
Nærmest til å vinne mandat: Ap (25 stemmer), tape mandat: KrF (42 stemmer)
Fremmøte: 63,5 % Stemmeberettigede: 6 722 Opptalte stemmer: 4 243
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 13,1 18,6 9,0 5,2 33,2 10,3 0,0 4,3 0,0 6,2
24/9 - 13:01 13,1 18,6 9,0 5,2 33,2 10,3 0,0 4,3 0,0 6,2
24/9 - 13:01 13,1 18,6 9,0 5,2 33,2 10,3 0,0 4,3 0,0 6,2
12/9 - 14:25 13,1 18,6 9,0 5,2 33,2 10,3 0,0 4,3 0,0 6,2
12/9 - 14:25 13,1 18,6 9,0 5,2 33,2 10,3 0,0 4,3 0,0 6,2
11/9 - 10:55 13,1 18,6 9,0 5,2 33,2 10,3 0,0 4,3 0,0 6,2
10/9 - 17:38 13,1 18,6 9,0 5,2 33,2 10,3 0,0 4,3 0,0 6,2
10/9 - 13:24 13,1 18,8 9,1 5,1 33,4 10,3 0,0 4,0 0,0 6,3
10/9 - 12:40 13,1 18,7 9,1 5,1 33,4 10,3 0,0 4,0 0,0 6,3
10/9 - 11:42 13,1 18,7 9,1 5,1 33,4 10,3 0,0 4,0 0,0 6,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 11,7 (3) 12,1 (3) 8,7 (2) 4,6 (1) 40,0 (10) 11,1 (3) 8,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,5 (1)
Poll of polls (brutt ned) 8,6 (2) 10,5 (2) 7,4 (2) 7,3 (1) 68,2 (14) 8,3 (2) 6,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,9 (1)
Siste lokale målings 9,5 (2) 12,8 (3) 7,5 (2) 4,5 (1) 44,6 (12) 13,4 (4) 0,0 (0) 5,1 (1) 0,0 (0) 2,6 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 8,0 (2) 10,9 (2) 7,4 (1) 9,3 (2) 69,2 (14) 8,4 (2) 5,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,2 (1)
K-snitt september (brutt ned) 8,6 (2) 10,2 (2) 6,8 (1) 7,7 (2) 71,6 (14) 8,2 (2) 5,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,8 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 67,6 (17) 95,8 (19) 65,1 (17) 96,2 (20) 98,7 (20) SV, Sp, V, KrF, And
Borgerlige 40,2 (10) 32,3 (7) 33,7 (9) 31,8 (6) 30,6 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 56,3 (14) 84,1 (17) 63,7 (16) 86,5 (18) 87,9 (18) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 59,4 (15) 82,6 (17) 58,0 (16) 82,7 (17) 85,2 (17) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 11,7 (3) 12,1 (3) 8,7 (2) 4,6 (1) 40,0 (10) 11,1 (3) 8,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,5 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 50 0
Høyre 16 1 47 19
KrF 14 1 49 14
Sp 22 1 44 50
Ap 14 2 54 57
SV 19 2 57 58
MDG 8 1 40 63
Partiet De Kristne 7 2 62 57
Bjoa Bygdeliste 18 1 46 39
Sum 125 13 50 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 57 22
Høyre 19 1 51 21
KrF 16 1 52 31
Venstre 12 2 42 33
Sp 26 1 47 50
Ap 19 2 51 42
SV 19 1 56 47
Bjoa Bygdeliste 11 1 49 27
Sum 131 11 50 37
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 0 58 21
Høyre 27 1 50 22
KrF 15 1 51 27
Sp 22 1 47 32
Ap 19 2 53 47
SV 20 2 56 50
Bjoa bygdeliste 18 1 46 44
Sum 135 8 51 35
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 8 694
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 779
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,7 %
K-2015 58,4 %
F-2015 53,7 %
S-2013 77,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Ole Johan Vierdal, Sp (2011-)
Arne Bergsvåg, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Sp, V, KrF, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Sp, KrF, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, KrF, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Grannar 22/8-2019 9,5 (2) 12,8 (3) 7,5 (2) 4,5 (1) 44,6 (12) 13,4 (4) 0,0 (0) 5,1 (1) 0,0 (0) 2,6 (0)
Norfakta / Grannar 20/5-2019 13,5 (4) 13,0 (3) 7,4 (2) 5,7 (1) 45,2 (12) 10,1 (3) 0,0 (0) 2,6 (0) 0,0 (0) 2,4 (0)
Norfakta / Grannar 25/8-2015 18,3 (5) 17,4 (4) 8,5 (2) 5,0 (1) 32,4 (8) 11,7 (3) 4,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,2 (0)
Norfakta / Grannar 15/5-2015 17,7 (5) 17,1 (4) 9,8 (3) 2,7 (1) 32,5 (8) 11,4 (3) 4,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,2 (0)
Norfakta / Grannar 15/9-2014 17,9 (5) 23,3 (6) 10,2 (3) 2,4 (0) 31,3 (8) 10,8 (3) 1,7 (0) 0,7 (0) 0,0 (0) 1,7 (0)
Norfakta / Grannar 18/8-2011 20,6 (5) 17,2 (5) 14,6 (4) 2,4 (0) 33,7 (9) 8,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,6 (0)
Norfakta / Grannar 12/5-2011 16,6 (4) 18,5 (5) 15,0 (4) 4,9 (1) 31,5 (8) 10,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,3 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 11,7 12,1 8,7 4,6 40,0 11,1 8,3 0,0 0,0 3,5
2011 16,8 21,2 10,9 4,2 31,8 10,8 0,0 0,0 0,0 4,4
2007 18,3 17,8 13,2 0,0 36,2 10,7 0,0 0,0 0,0 3,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 14,9 10,4 15,8 3,0 38,4 11,3 3,3 1,4 0,3 1,3
2011 18,1 14,7 17,2 2,3 33,4 10,5 1,6 0,3 0,4 1,3
2007 16,5 13,4 16,4 3,4 34,0 11,9 2,3 0,2 0,4 1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,5 20,4 19,1 2,8 26,3 9,3 2,3 1,2 0,6 1,6
2013 19,9 23,2 15,1 2,5 20,7 12,5 2,6 1,0 0,2 2,3
2009 21,7 14,4 22,3 3,1 23,6 12,1 1,9 0,1 0,2 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 11.2 12 9.1 5.7 37.6 11.7 10.3 0 0 2.4
Valgting 11,8 12,1 8,6 4,4 40,4 11,0 8,0 0,0 0,0 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned