Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Utsira

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Andre (vis) 70 100,0 54 91,5 124 100,0 0,0 100,0 11 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: BLUT (4 stemmer), tape mandat: FLUT (8 stemmer)
Fremmøte: 82,7 % Stemmeberettigede: 156 Opptalte stemmer: 129
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
24/9 - 13:01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
24/9 - 13:01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
12/9 - 19:46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
12/9 - 14:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
12/9 - 14:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
10/9 - 17:07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
9/9 - 19:17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 100,0 (11)
Poll of polls (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 167,7 (11)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 117,9 (11)
K-snitt september (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 162,8 (11)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (11) 167,7 (11) 117,9 (11) 162,8 (11) And
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 100,0 (11)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Utsira Bygdeliste 14 1 44 50
Utsira Fellesliste 14 1 48 50
Sum 28 2 46 50
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Utsira Bygdelista 12 1 42 50
Utsira Fellesliste 17 1 38 47
Sum 29 2 39 48
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Utsira Fellesliste 17 1 45 29
Ungdomslista for Utsira 12 0 20 25
Sum 29 1 35 28
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 208
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 130
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 92,5 %
F-2015 74,2 %
K-2015 81,8 %
S-2013 89,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 11 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Marte Eide Klovning, A (2015-)
Jarle Nilsen, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 A
Partier i posisjon 2011-2015 A
Partier i posisjon 2007-2011 A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2003 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,6
1999 33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4
1995 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,5
1991 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6
1987 45,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,1
1983 23,1 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3
1979 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,7
1975 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 92,6
1971 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1967 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 34,8 10,6 0,0 0,0 13,7 15,9 25,0 0,0 0,0 0,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 57,6 10,2 6,8 0,8 14,4 3,4 4,2 0,0 0,8 1,7
2011 60,8 11,2 2,4 0,8 10,4 2,4 8,0 0,0 0,8 3,2
2007 57,6 9,6 5,6 4,8 12,8 3,2 4,0 0,0 0,8 1,6
2003 53,0 7,7 6,0 7,7 11,1 5,1 5,1 0,0 0,9 3,4
1999 38,6 18,2 4,5 2,3 18,9 13,6 3,0 0,0 0,8 0,0
1995 29,6 27,2 6,4 4,0 19,2 8,0 3,2 0,0 0,8 1,6
1991 25,5 21,9 8,8 5,1 18,2 5,1 2,9 0,0 0,7 11,7
1987 32,6 31,2 8,7 0,7 21,7 2,2 2,9 0,0 0,0 0,0
1983 19,1 33,3 4,9 2,5 34,0 3,7 1,2 0,0 1,2 0,0
1979 8,2 41,1 4,1 1,4 27,4 8,9 7,5 0,0 0,0 1,4
1975 9,2 8,5 2,8 2,8 46,1 19,1 2,8 0,0 1,4 7,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 33,3 21,5 8,9 2,2 27,4 1,5 1,5 1,5 1,5 0,7
2013 41,1 22,0 6,4 2,8 14,2 6,4 2,8 0,0 0,7 3,5
2009 40,9 14,1 12,1 4,7 16,8 7,4 2,7 0,0 0,7 0,7
2005 30,0 15,4 11,5 5,4 15,4 9,2 7,7 0,0 1,5 3,8
2001 27,1 12,0 3,8 9,0 10,5 20,3 6,0 0,0 3,0 8,3
1997 37,8 9,6 11,9 1,5 14,1 16,3 7,4 0,0 1,5 0,0
1993 34,1 19,0 5,6 3,2 28,6 7,9 1,6 0,0 0,0 0,0
1989 32,7 23,3 14,0 3,3 13,3 8,7 4,7 0,0 0,0 0,0
1985 33,5 35,9 2,4 2,4 12,6 11,4 1,8 0,0 0,0 0,0
1981 23,0 37,0 2,4 2,4 13,3 13,3 7,9 0,0 0,6 0,0
1977 20,9 24,5 6,1 0,6 7,4 31,9 1,8 0,0 1,2 5,5
1973 14,2 11,5 14,2 3,4 5,4 37,8 2,0 0,0 0,0 11,5
1969 19,6 11,9 0,0 1,4 5,6 52,4 9,1 0,0 0,0 0,0
1965 15,0 17,4 0,0 0,6 11,4 36,5 19,2 0,0 0,0 0,0
1961 13,0 18,5 0,0 0,0 3,7 44,4 19,8 0,0 0,0 0,6
1957 18,5 20,8 0,0 0,0 2,3 35,8 22,5 0,0 0,0 0,0
1953 26,4 10,3 0,0 0,0 6,9 9,2 46,6 0,0 0,0 0,6
1949 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 42,2 0,0 0,0 14,1
1945 40,3 8,6 0,0 0,0 2,2 15,1 29,0 0,0 0,0 4,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valgting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned