Poll of polls

Kommunestyrevalg: Karmøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 872 24,1 2 794 23,1 4 666 23,7 -9,7 23,7 10 -5
H 1 570 20,2 2 236 18,5 3 806 19,3 1,0 19,3 9 1
Frp 971 12,5 1 471 12,2 2 442 12,4 -7,3 12,4 6 -3
SV 388 5,0 467 3,9 855 4,3 2,0 4,3 2 1
Sp 540 6,9 1 013 8,4 1 553 7,9 3,6 7,9 4 2
KrF 740 9,5 1 367 11,3 2 107 10,7 -4,4 10,7 5 -2
V 166 2,1 235 1,9 401 2,0 -0,5 2,0 1 0
MDG 309 4,0 364 3,0 673 3,4 1,6 3,4 2 1
R 114 1,5 160 1,3 274 1,4 1,0 1,4 0 0
KARLI 971 12,5 1 623 13,4 2 594 13,2 13,2 13,2 6 6
KRISTNE 89 1,1 140 1,2 229 1,2 -0,8 1,2 0 -1
LIBS 42 0,5 40 0,3 82 0,4 0,4 0,4 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 223 41,5 4 798 39,7 8 021 40,7 -1,5 40,7 18 -1
H+Frp+
KrF+V
3 447 44,4 5 309 43,9 8 756 44,4 -11,2 44,4 21 -4
Nærmest til å vinne mandat: Sp (1 stemmer), tape mandat: Frp (2 stemmer)
Fremmøte: 61,4 % Stemmeberettigede: 32 522 Opptalte stemmer: 19 863
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis færre partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 23,7 19,3 12,4 4,3 7,9 10,7 2,0 3,4 1,4 14,8
24/9 - 13:01 23,7 19,3 12,4 4,3 7,9 10,7 2,0 3,4 1,4 14,8
24/9 - 13:01 23,7 19,3 12,4 4,3 7,9 10,7 2,0 3,4 1,4 14,8
12/9 - 14:25 23,7 19,3 12,4 4,3 7,9 10,7 2,0 3,4 1,4 14,8
12/9 - 14:25 23,7 19,3 12,4 4,3 7,9 10,7 2,0 3,4 1,4 14,8
10/9 - 18:02 23,7 19,3 12,4 4,3 7,9 10,7 2,0 3,4 1,4 14,8
10/9 - 18:02 23,7 19,3 12,4 4,3 7,9 10,7 2,0 3,4 1,4 14,8
10/9 - 12:43 23,8 19,3 12,5 4,2 7,9 10,7 2,0 3,3 1,4 15,0
10/9 - 01:57 23,8 19,3 12,5 4,2 7,9 10,7 2,0 3,3 1,4 15,0
10/9 - 01:53 23,8 19,3 12,5 4,2 7,9 10,7 2,0 3,3 1,4 15,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,4 (15) 18,3 (8) 19,7 (9) 2,4 (1) 4,3 (2) 15,1 (7) 2,6 (1) 1,9 (1) 0,4 (0) 2,0 (1)
Poll of polls (brutt ned) 24,6 (12) 15,9 (8) 16,8 (8) 3,8 (2) 7,4 (4) 11,2 (6) 1,9 (1) 3,2 (2) 0,8 (0) 3,3 (2)
Siste lokale målings 22,5 (10) 20,8 (10) 12,6 (6) 7,3 (3) 7,3 (3) 11,5 (5) 1,2 (0) 4,3 (2) 1,6 (1) 11,0 (5)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,0 (12) 16,6 (8) 16,8 (9) 4,9 (2) 7,5 (4) 11,3 (6) 1,6 (1) 3,8 (2) 0,7 (0) 2,3 (1)
K-snitt september (brutt ned) 24,7 (12) 15,5 (8) 15,3 (8) 4,0 (2) 7,7 (4) 11,1 (6) 1,7 (1) 3,3 (2) 0,7 (0) 3,2 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 81,3 (37) 72,2 (37) 77,7 (34) 71,2 (37) 71,0 (37) SV, Ap, Sp, V, KrF, Frp, MDG, And
Borgerlige 55,6 (25) 45,8 (23) 46,1 (21) 46,3 (24) 43,6 (23) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 42,4 (19) 39,8 (20) 43,0 (19) 39,9 (20) 40,4 (20) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 22,0 (10) 20,5 (11) 20,0 (8) 20,4 (11) 20,5 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,4 (15) 18,3 (8) 19,7 (9) 2,4 (1) 4,3 (2) 15,1 (7) 2,6 (1) 1,9 (1) 0,4 (0) 2,0 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 40 3 53 30
Høyre 41 4 48 34
KrF 38 3 46 37
Venstre 20 2 55 25
Sp 45 0 53 42
Ap 50 2 49 52
SV 48 2 54 52
Rødt 12 3 37 33
MDG 20 2 39 50
Karmøylista 36 3 54 25
Partiet De Kristne 7 2 61 43
Liberalistene 8 2 33 13
Sum 365 28 50 39
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 37 1 49 24
Høyre 45 2 47 40
KrF 36 2 47 28
Venstre 35 1 50 31
Sp 44 0 47 34
Ap 51 2 48 51
SV 46 1 53 54
Rødt 7 0 39 43
Partiet De Kristne 18 2 67 17
Miljøpartiet De Grønne 7 2 40 43
Sum 326 13 49 38
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 45 1 47 38
Høyre 51 1 48 41
KrF 50 1 46 38
Venstre 46 1 54 37
Sp 45 0 54 36
Ap 51 2 46 51
SV 51 5 46 57
Rødt 7 1 45 29
Kristent Samlingsparti 9 2 56 22
Pensjonistpartiet 15 3 73 40
Sum 370 17 50 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 41 482
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 18 058
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,1 %
F-2015 51,8 %
K-2015 56,9 %
S-2013 76,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 45 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jarle Nilsen, Ap (2015-)
Aase Simonsen, H (2011-2015)
Kjell Arvid Svendsen, KrF (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, V, KrF, Frp, MDG, A
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, Frp, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / HA 28/8-2019 22,5 (10) 20,8 (10) 12,6 (6) 7,3 (3) 7,3 (3) 11,5 (5) 1,2 (0) 4,3 (2) 1,6 (1) 11,0 (5)
InFact / HA 21/3-2019 21,0 (10) 27,0 (12) 19,1 (9) 4,5 (2) 7,5 (3) 12,0 (6) 0,6 (0) 2,6 (1) 1,5 (0) 4,1 (2)
Respons / Høyre 3/9-2015 28,2 (13) 19,8 (9) 23,3 (11) 1,8 (1) 3,5 (2) 16,1 (7) 1,4 (0) 1,8 (1) 0,5 (0) 3,6 (1)
InFact / HA 19/8-2015 28,9 (13) 20,0 (9) 23,1 (10) 3,3 (2) 3,3 (2) 16,6 (7) 1,0 (0) 1,5 (1) 0,0 (0) 1,9 (1)
Norfakta / HA 10/9-2011 23,3 (11) 22,0 (10) 28,8 (13) 3,2 (2) 2,5 (1) 15,7 (7) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,1 (0)
Norfakta / HA 20/8-2011 24,2 (11) 20,6 (9) 29,3 (14) 2,7 (1) 1,8 (1) 15,8 (7) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,2 (1)
Norfakta / HA 15/6-2011 17,6 (8) 21,5 (10) 35,5 (16) 2,6 (1) 1,8 (1) 16,3 (7) 2,4 (1) 0,0 (0) 0,4 (0) 1,6 (1)
Norfakta / HA 19/4-2011 19,4 (9) 21,3 (10) 32,6 (15) 3,3 (2) 3,1 (1) 16,4 (7) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,2 (0) 0,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,4 18,3 19,7 2,4 4,3 15,1 2,6 1,9 0,4 2,0
2011 23,8 25,9 23,4 2,1 2,3 16,6 3,1 0,0 0,3 2,5
2007 20,8 10,9 35,9 3,0 3,0 20,9 3,4 0,0 0,0 2,1
2003 18,2 8,9 34,6 6,4 3,5 22,1 3,3 0,0 0,2 2,8
1999 21,5 13,5 20,7 4,8 3,5 27,7 5,1 0,0 0,4 2,7
1995 27,2 12,1 15,4 3,1 7,0 24,5 6,4 0,0 0,0 4,4
1991 20,2 12,7 8,4 5,7 7,9 24,0 5,3 0,0 0,2 15,6
1987 26,1 19,4 15,7 2,7 3,3 22,2 10,3 0,0 0,3 0,0
1983 27,0 23,6 11,8 2,8 3,8 23,6 7,4 0,0 0,0 0,0
1979 23,4 29,3 7,4 2,6 5,4 24,4 5,8 0,0 0,0 1,6
1975 25,4 14,3 4,7 3,2 8,2 32,7 5,8 0,0 0,0 5,8
1971 26,6 10,8 0,0 3,0 10,5 21,8 12,2 0,0 0,0 15,1
1967 31,2 10,4 0,0 2,2 8,9 13,4 17,8 0,0 0,0 16,1
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1959 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1
1955 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 25,4 0,0 0,0 19,2
1951 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0
1947 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0
1945 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,0 18,8 19,9 2,1 4,1 14,5 2,6 2,1 0,5 3,4
2011 26,5 25,0 22,7 1,9 2,4 15,5 2,8 0,2 0,3 2,7
2007 21,2 12,7 33,9 2,9 3,5 18,6 3,6 0,3 0,4 3,0
2003 17,5 9,9 33,9 6,6 3,5 21,6 2,8 0,2 0,3 3,7
1999 21,0 13,4 20,9 4,3 3,7 28,3 4,0 0,2 0,7 3,3
1995 27,3 13,2 16,0 3,1 6,7 23,8 5,0 0,2 0,3 4,3
1991 20,8 17,1 8,8 5,9 8,8 23,3 4,1 0,3 0,3 10,6
1987 26,1 21,9 15,3 2,8 3,1 22,0 8,1 0,0 0,3 0,4
1983 27,1 23,9 11,9 2,8 4,0 23,4 6,0 0,0 0,2 0,6
1979 23,0 30,3 6,8 2,5 5,9 24,1 5,3 0,0 0,2 1,9
1975 25,5 14,7 5,1 3,0 8,2 32,0 5,6 0,0 0,3 5,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,1 29,2 25,5 2,9 4,9 11,2 2,2 1,5 0,8 2,7
2013 21,1 27,5 25,9 1,9 2,2 14,1 2,9 1,2 0,2 3,1
2009 22,2 15,8 36,7 2,8 2,8 15,5 2,3 0,1 0,3 1,4
2005 21,3 11,9 37,3 4,6 3,4 13,9 5,0 0,0 0,3 2,3
2001 16,3 18,2 26,9 6,5 2,4 22,0 3,5 0,0 0,2 4,0
1997 27,1 10,7 23,2 2,6 4,8 25,5 4,1 0,1 0,5 1,6
1993 27,4 12,3 9,8 4,5 16,2 21,1 3,8 0,1 0,2 4,6
1989 25,5 19,9 19,2 5,3 3,8 19,9 5,3 0,2 0,0 1,0
1985 31,0 28,9 7,9 2,3 4,1 19,8 5,5 0,0 0,1 0,5
1981 25,5 32,8 8,4 2,2 4,0 21,0 5,5 0,0 0,1 0,5
1977 30,8 21,6 4,9 2,2 6,8 28,5 2,1 0,0 0,2 2,8
1973 22,8 10,6 10,2 8,3 9,0 29,2 3,7 0,0 0,2 6,0
1969 37,2 12,3 0,0 1,7 9,1 23,6 14,4 0,0 0,0 1,7
1965 33,2 12,1 0,0 3,6 13,1 17,5 19,7 0,0 0,0 0,7
1961 26,0 13,0 0,0 0,0 8,5 33,4 18,9 0,0 0,0 0,1
1957 27,4 11,5 0,0 0,0 5,1 33,1 22,6 0,0 0,0 0,3
1953 28,2 14,6 0,0 0,0 5,4 30,2 21,1 0,0 0,0 0,5
1949 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 32,8 0,0 0,0 18,2
1945 33,8 21,3 0,0 0,0 2,1 10,7 27,4 0,0 0,0 4,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.1 18.2 20.7 2.3 3 14.3 2.5 2.3 0.4 2.2
Valgting 33,2 18,3 19,3 2,4 4,8 15,3 2,6 1,7 0,4 1,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned