Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Karmøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 730 15,8 1 337 14,1 3 067 15,2 -8,6 7 -3
H 1 527 13,9 1 106 11,7 2 633 13,0 -6,3 6 -3
Frp 2 281 20,8 1 723 18,2 4 004 19,8 7,4 9 3
SV 444 4,0 296 3,1 740 3,7 -0,7 2 0
Sp 420 3,8 544 5,7 964 4,8 -3,1 2 -2
KrF 1 078 9,8 1 066 11,3 2 144 10,6 -0,1 5 0
V 288 2,6 303 3,2 591 2,9 0,9 1 0
MDG 221 2,0 203 2,1 424 2,1 -1,3 1 -1
R 247 2,2 163 1,7 410 2,0 0,6 1 1
Andre (vis) 2 747 25,0 2 520 26,6 5 267 26,0 11,3 11 5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 062 27,9 2 543 26,9 5 605 27,8 -13,1 13 -5
H+Frp+
KrF+V
5 174 47,1 4 198 44,3 9 372 46,3 1,9 21 0
Nærmest til å vinne mandat: V (116 stemmer), tape mandat: SV (108 stemmer)
Fremmøte: 61,8 % Stemmeberettigede: 33 195 Opptalte stemmer: 20 453
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 15,2 13,0 19,8 3,7 4,8 10,6 2,9 2,1 2,0 26,0
20/9 - 15:15 15,2 13,0 19,8 3,7 4,8 10,6 2,9 2,1 2,0 26,0
20/9 - 15:15 15,2 13,0 19,8 3,7 4,8 10,6 2,9 2,1 2,0 26,0
14/9 - 10:30 15,2 13,0 19,8 3,7 4,8 10,6 2,9 2,1 2,0 26,0
14/9 - 10:30 15,2 13,0 19,8 3,7 4,8 10,6 2,9 2,1 2,0 26,0
14/9 - 10:02 15,2 13,0 19,8 3,7 4,8 10,6 2,9 2,1 2,0 26,0
13/9 - 09:54 15,2 13,0 19,8 3,7 4,8 10,6 2,9 2,1 2,0 26,0
13/9 - 09:54 15,2 13,0 19,8 3,7 4,8 10,6 2,9 2,1 2,0 26,0
13/9 - 09:54 15,2 13,0 19,8 3,7 4,8 10,6 2,9 2,1 2,0 26,0
13/9 - 09:54 15,2 13,0 19,8 3,7 4,8 10,6 2,9 2,1 2,0 26,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 23,7 (10) 19,3 (9) 12,4 (6) 4,3 (2) 7,9 (4) 10,7 (5) 2,0 (1) 3,4 (2) 1,4 (0) 14,8 (6)
Poll of polls (brutt ned) 19,8 (9) 25,4 (11) 16,2 (7) 5,6 (3) 4,1 (2) 11,2 (5) 2,7 (1) 2,5 (1) 1,4 (0) 13,5 (6)
Siste lokale målings 12,8 (6) 15,7 (7) 22,4 (10) 5,3 (2) 4,1 (2) 11,9 (6) 1,2 (0) 2,7 (1) 3,4 (2) 20,5 (9)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,5 (10) 26,4 (12) 17,5 (8) 4,6 (2) 4,4 (2) 8,0 (4) 2,8 (1) 2,0 (1) 1,3 (0) 9,8 (5)
K-snitt september (brutt ned) 19,9 (9) 24,5 (11) 16,4 (7) 5,5 (2) 4,3 (2) 11,4 (5) 2,8 (1) 2,4 (1) 1,6 (1) 14,8 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 43 4 50 28
Høyre 43 5 48 30
KrF 39 1 46 51
Venstre 13 2 41 23
Sp 39 0 53 33
Ap 51 2 53 49
SV 33 2 58 64
Rødt 10 3 41 50
MDG 9 2 47 44
Liberalistene 7 0 39 14
Industri- og Næringspartiet 14 2 48 29
Norgesdemokratene 11 2 60 0
Karmøylista 51 4 51 37
Konservativt 13 1 60 38
Sum 376 30 51 39
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 42 903
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 19 682
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 74,7 %
K-2019 60,5 %
F-2019 52,8 %
S-2017 76,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 45 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Jarle Nilsen, Ap (2015-)
Aase Simonsen, H (2011-2015)
Kjell Arvid Svendsen, KrF (2007-2011)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, V, KrF, Frp, MDG, A
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, Frp, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RH 3/9-2023 12,8 (6) 15,7 (7) 22,4 (10) 5,3 (2) 4,1 (2) 11,9 (6) 1,2 (0) 2,7 (1) 3,4 (2) 20,5 (9)
InFact / RH 1/6-2023 13,4 (6) 20,6 (10) 26,4 (13) 3,5 (2) 3,9 (2) 10,6 (5) 2,8 (1) 2,3 (1) 2,8 (1) 13,7 (4)
InFact / HA 5/5-2023 13,8 (6) 22,6 (10) 25,7 (12) 3,5 (2) 3,3 (1) 14,5 (7) 1,3 (0) 2,0 (1) 3,5 (2) 9,9 (4)
InFact / HA 28/8-2019 22,5 (10) 20,8 (10) 12,6 (6) 7,3 (3) 7,3 (3) 11,5 (5) 1,2 (0) 4,3 (2) 1,6 (1) 11,0 (5)
InFact / HA 21/3-2019 21,0 (10) 27,0 (12) 19,1 (9) 4,5 (2) 7,5 (3) 12,0 (6) 0,6 (0) 2,6 (1) 1,5 (0) 4,1 (2)
Respons / Høyre 3/9-2015 28,2 (13) 19,8 (9) 23,3 (11) 1,8 (1) 3,5 (2) 16,1 (7) 1,4 (0) 1,8 (1) 0,5 (0) 3,6 (1)
InFact / HA 19/8-2015 28,9 (13) 20,0 (9) 23,1 (10) 3,3 (2) 3,3 (2) 16,6 (7) 1,0 (0) 1,5 (1) 0,0 (0) 1,9 (1)
Norfakta / HA 10/9-2011 23,3 (11) 22,0 (10) 28,8 (13) 3,2 (2) 2,5 (1) 15,7 (7) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,1 (0)
Norfakta / HA 20/8-2011 24,2 (11) 20,6 (9) 29,3 (14) 2,7 (1) 1,8 (1) 15,8 (7) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,2 (1)
Norfakta / HA 15/6-2011 17,6 (8) 21,5 (10) 35,5 (16) 2,6 (1) 1,8 (1) 16,3 (7) 2,4 (1) 0,0 (0) 0,4 (0) 1,6 (1)
Norfakta / HA 19/4-2011 19,4 (9) 21,3 (10) 32,6 (15) 3,3 (2) 3,1 (1) 16,4 (7) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,2 (0) 0,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 23,7 19,3 12,4 4,3 7,9 10,7 2,0 3,4 1,4 14,8
2015 33,4 18,3 19,7 2,4 4,3 15,1 2,6 1,9 0,4 2,0
2011 23,8 25,9 23,4 2,1 2,3 16,6 3,1 0,0 0,3 2,5
2007 20,8 10,9 35,9 3,0 3,0 20,9 3,4 0,0 0,0 2,1
2003 18,2 8,9 34,6 6,4 3,5 22,1 3,3 0,0 0,2 2,8
1999 21,5 13,5 20,7 4,8 3,5 27,7 5,1 0,0 0,4 2,7
1995 27,2 12,1 15,4 3,1 7,0 24,5 6,4 0,0 0,0 4,4
1991 20,2 12,7 8,4 5,7 7,9 24,0 5,3 0,0 0,2 15,6
1987 26,1 19,4 15,7 2,7 3,3 22,2 10,3 0,0 0,3 0,0
1983 27,0 23,6 11,8 2,8 3,8 23,6 7,4 0,0 0,0 0,0
1979 23,4 29,3 7,4 2,6 5,4 24,4 5,8 0,0 0,0 1,6
1975 25,4 14,3 4,7 3,2 8,2 32,7 5,8 0,0 0,0 5,8
1971 26,6 10,8 0,0 3,0 10,5 21,8 12,2 0,0 0,0 15,1
1967 31,2 10,4 0,0 2,2 8,9 13,4 17,8 0,0 0,0 16,1
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1959 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1
1955 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 25,4 0,0 0,0 19,2
1951 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0
1947 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0
1945 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 21,2 23,8 15,4 3,9 8,4 12,2 2,1 4,3 1,5 7,2
2015 32,0 18,8 19,9 2,1 4,1 14,5 2,6 2,1 0,5 3,4
2011 26,5 25,0 22,7 1,9 2,4 15,5 2,8 0,2 0,3 2,7
2007 21,2 12,7 33,9 2,9 3,5 18,6 3,6 0,3 0,4 3,0
2003 17,5 9,9 33,9 6,6 3,5 21,6 2,8 0,2 0,3 3,7
1999 21,0 13,4 20,9 4,3 3,7 28,3 4,0 0,2 0,7 3,3
1995 27,3 13,2 16,0 3,1 6,7 23,8 5,0 0,2 0,3 4,3
1991 20,8 17,1 8,8 5,9 8,8 23,3 4,1 0,3 0,3 10,6
1987 26,1 21,9 15,3 2,8 3,1 22,0 8,1 0,0 0,3 0,4
1983 27,1 23,9 11,9 2,8 4,0 23,4 6,0 0,0 0,2 0,6
1979 23,0 30,3 6,8 2,5 5,9 24,1 5,3 0,0 0,2 1,9
1975 25,5 14,7 5,1 3,0 8,2 32,0 5,6 0,0 0,3 5,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 19,7 22,3 23,1 3,8 8,7 11,0 2,3 1,6 2,5 5,1
2017 19,1 29,2 25,5 2,9 4,9 11,2 2,2 1,5 0,8 2,7
2013 21,1 27,5 25,9 1,9 2,2 14,1 2,9 1,2 0,2 3,1
2009 22,2 15,8 36,7 2,8 2,8 15,5 2,3 0,1 0,3 1,4
2005 21,3 11,9 37,3 4,6 3,4 13,9 5,0 0,0 0,3 2,3
2001 16,3 18,2 26,9 6,5 2,4 22,0 3,5 0,0 0,2 4,0
1997 27,1 10,7 23,2 2,6 4,8 25,5 4,1 0,1 0,5 1,6
1993 27,4 12,3 9,8 4,5 16,2 21,1 3,8 0,1 0,2 4,6
1989 25,5 19,9 19,2 5,3 3,8 19,9 5,3 0,2 0,0 1,0
1985 31,0 28,9 7,9 2,3 4,1 19,8 5,5 0,0 0,1 0,5
1981 25,5 32,8 8,4 2,2 4,0 21,0 5,5 0,0 0,1 0,5
1977 30,8 21,6 4,9 2,2 6,8 28,5 2,1 0,0 0,2 2,8
1973 22,8 10,6 10,2 8,3 9,0 29,2 3,7 0,0 0,2 6,0
1969 37,2 12,3 0,0 1,7 9,1 23,6 14,4 0,0 0,0 1,7
1965 33,2 12,1 0,0 3,6 13,1 17,5 19,7 0,0 0,0 0,7
1961 26,0 13,0 0,0 0,0 8,5 33,4 18,9 0,0 0,0 0,1
1957 27,4 11,5 0,0 0,0 5,1 33,1 22,6 0,0 0,0 0,3
1953 28,2 14,6 0,0 0,0 5,4 30,2 21,1 0,0 0,0 0,5
1949 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 32,8 0,0 0,0 18,2
1945 33,8 21,3 0,0 0,0 2,1 10,7 27,4 0,0 0,0 4,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.3 20.4 12.6 5 7 9.6 2.2 4 1.5 14.3
Valgting 23,3 18,7 12,3 3,9 8,5 11,4 2,0 3,0 1,3 15,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned