Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Tysvær

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 490 17,8 396 14,0 886 16,0 -16,3 5 -4
H 564 20,4 550 19,4 1 114 20,1 0,7 6 0
Frp 470 17,0 497 17,5 967 17,5 8,1 5 2
SV 125 4,5 114 4,0 239 4,3 0,5 1 0
Sp 308 11,2 447 15,8 755 13,6 -7,2 4 -2
KrF 239 8,7 276 9,7 515 9,3 0,4 3 0
V 82 3,0 70 2,5 152 2,7 -0,1 1 0
MDG 76 2,8 48 1,7 124 2,2 -0,2 0 0
R 57 2,1 46 1,6 103 1,9 1,9 0 0
Andre (vis) 347 12,6 336 11,9 683 12,3 12,3 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 056 38,3 1 051 37,1 2 107 38,0 -21,3 10 -6
H+Frp+
KrF+V
1 355 49,1 1 393 49,1 2 748 49,6 9,1 15 2
Nærmest til å vinne mandat: MDG (14 stemmer), tape mandat: DEMN (19 stemmer)
Fremmøte: 66,2 % Stemmeberettigede: 8 488 Opptalte stemmer: 5 593
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 16,0 20,1 17,5 4,3 13,6 9,3 2,7 2,2 1,9 12,4
20/9 - 15:15 16,0 20,1 17,5 4,3 13,6 9,3 2,7 2,2 1,9 12,4
20/9 - 15:15 16,0 20,1 17,5 4,3 13,6 9,3 2,7 2,2 1,9 12,4
14/9 - 10:30 16,0 20,1 17,5 4,3 13,6 9,3 2,7 2,2 1,9 12,4
14/9 - 10:02 16,0 20,1 17,5 4,3 13,6 9,3 2,7 2,2 1,9 12,4
14/9 - 10:02 16,0 20,1 17,5 4,3 13,6 9,3 2,7 2,2 1,9 12,4
13/9 - 09:54 16,0 20,1 17,5 4,3 13,6 9,3 2,7 2,2 1,9 12,4
13/9 - 09:54 16,0 20,1 17,5 4,3 13,6 9,3 2,7 2,2 1,9 12,4
13/9 - 09:54 16,0 20,1 17,5 4,3 13,6 9,3 2,7 2,2 1,9 12,4
13/9 - 09:54 16,0 20,1 17,5 4,3 13,6 9,3 2,7 2,2 1,9 12,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 32,3 (9) 19,5 (6) 9,4 (3) 3,8 (1) 20,8 (6) 8,9 (3) 2,9 (1) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 27,0 (8) 25,5 (8) 12,2 (4) 4,9 (2) 10,9 (3) 9,3 (3) 3,8 (1) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 18,7 (6) 16,7 (5) 13,4 (4) 6,5 (2) 17,6 (5) 10,0 (3) 2,2 (0) 4,0 (1) 2,7 (1) 8,1 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,8 (9) 24,2 (7) 13,3 (4) 5,0 (2) 10,3 (3) 10,9 (3) 3,8 (1) 1,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 27,1 (8) 24,6 (8) 12,3 (4) 4,9 (2) 11,2 (3) 9,7 (3) 3,9 (1) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 1 56 24
Høyre 19 1 45 32
KrF 16 1 46 63
Venstre 11 3 52 27
Sp 18 1 46 33
Ap 17 3 58 35
SV 21 2 58 57
Rødt 8 2 49 38
MDG 10 2 41 30
Industri- og Næringspartiet 10 3 51 10
Norgesdemokratene 12 0 50 42
Sum 159 19 51 37
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 11 405
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 5 461
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 80,4 %
K-2019 66,5 %
F-2019 58,7 %
S-2017 80,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Sigmund Lier, Ap (2015-)
Harald Stakkestad, H (2007-2015)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / TB 18/8-2023 18,7 (6) 16,7 (5) 13,4 (4) 6,5 (2) 17,6 (5) 10,0 (3) 2,2 (0) 4,0 (1) 2,7 (1) 8,1 (2)
Norfakta / TB 29/6-2023 18,7 (6) 23,6 (7) 13,3 (4) 8,2 (2) 14,2 (4) 10,4 (3) 2,7 (1) 1,0 (0) 3,5 (1) 4,3 (1)
InFact / HA 26/8-2019 27,9 (8) 21,6 (6) 9,3 (3) 3,3 (1) 25,2 (8) 9,0 (3) 2,0 (0) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / TB 15/8-2019 34,7 (10) 17,4 (5) 10,3 (3) 3,5 (1) 17,2 (5) 12,2 (4) 1,1 (0) 3,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / TB 10/5-2019 34,2 (10) 15,3 (4) 10,6 (3) 3,5 (1) 18,7 (6) 11,5 (3) 3,5 (1) 2,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
InFact / HA 10/9-2015 31,9 (10) 20,6 (6) 14,0 (4) 2,2 (0) 11,0 (3) 11,8 (4) 4,1 (1) 1,9 (0) 0,0 (0) 2,5 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 32,3 19,5 9,4 3,8 20,8 8,9 2,9 2,4 0,0 0,0
2015 35,0 19,0 12,0 1,8 12,5 13,1 3,4 2,1 0,0 1,2
2011 23,4 33,1 12,8 2,2 10,4 12,7 5,3 0,0 0,0 0,0
2007 19,2 19,9 23,8 4,3 14,7 14,1 4,0 0,0 0,0 0,0
2003 21,2 17,0 20,6 8,1 14,1 14,9 4,1 0,0 0,0 0,0
1999 21,8 19,4 13,1 0,0 12,6 24,1 6,2 0,0 0,0 2,7
1995 19,7 15,1 8,8 0,0 18,6 19,9 14,5 0,0 0,0 3,4
1991 19,1 15,9 0,0 0,0 20,4 22,4 17,9 0,0 0,0 4,2
1987 21,5 17,7 10,3 0,0 11,8 19,1 16,1 0,0 0,0 3,5
1983 20,2 20,4 7,8 2,3 14,8 19,0 12,7 0,0 0,0 2,8
1979 14,8 25,9 0,0 2,6 16,4 22,0 11,3 0,0 0,0 7,1
1975 17,7 12,3 0,0 3,1 23,7 28,0 15,2 0,0 0,0 0,0
1971 17,1 8,6 0,0 0,0 25,3 23,9 20,4 0,0 0,0 4,7
1967 18,8 9,2 0,0 0,0 23,4 21,9 23,5 0,0 0,0 3,2
1963 20,2 0,0 0,0 0,0 23,6 24,9 26,5 0,0 0,0 4,7
1959 15,9 0,0 0,0 0,0 27,1 26,6 30,4 0,0 0,0 0,0
1955 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,3
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 25,0 19,1 9,5 2,8 21,2 9,0 2,3 3,5 1,2 6,5
2015 33,0 19,0 13,1 1,4 12,5 12,4 3,2 2,6 0,3 2,5
2011 28,9 26,7 14,2 1,9 10,2 11,8 3,7 0,5 0,2 2,0
2007 20,2 18,6 22,5 4,2 13,7 13,7 4,8 0,3 0,4 1,6
2003 18,5 15,9 23,2 7,3 12,9 14,8 4,0 0,3 0,5 2,7
1999 19,5 17,1 14,4 2,0 18,1 22,0 5,3 0,4 0,3 0,9
1995 20,0 13,8 10,3 2,0 20,7 18,4 10,1 0,5 0,3 4,0
1991 17,7 16,8 4,5 5,2 21,6 18,8 9,7 0,4 0,2 5,1
1987 22,1 20,2 12,2 1,4 12,0 19,0 12,6 0,0 0,2 0,2
1983 21,7 21,6 8,3 2,1 14,5 21,5 9,4 0,0 0,4 0,5
1979 15,5 24,0 2,5 2,2 16,0 31,5 7,4 0,0 0,3 0,7
1975 16,3 9,9 3,1 2,6 18,8 36,8 10,2 0,0 0,3 2,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 20,6 19,4 19,1 3,9 18,2 6,9 2,4 1,6 3,0 5,0
2017 20,9 27,7 20,4 2,2 12,7 8,9 2,5 1,7 0,5 2,5
2013 22,5 27,7 19,3 1,6 8,9 11,3 3,6 1,6 0,2 3,1
2009 24,5 17,2 28,6 2,9 10,5 11,4 3,4 0,2 0,2 1,1
2005 22,3 12,7 28,4 4,7 10,2 12,9 5,9 0,1 0,3 2,3
2001 15,6 16,7 20,4 6,4 8,1 23,2 5,0 0,2 0,2 4,2
1997 24,2 10,0 17,7 1,9 11,8 25,4 6,8 0,2 0,5 1,5
1993 22,4 10,3 5,7 4,0 31,5 16,3 5,9 0,1 0,2 3,5
1989 23,0 17,6 15,6 4,7 12,0 18,9 7,2 0,3 0,0 0,7
1985 26,0 26,2 6,6 1,7 11,6 19,9 7,4 0,0 0,1 0,5
1981 18,8 29,8 7,8 1,8 12,7 21,3 7,2 0,0 0,2 0,3
1977 20,9 17,1 3,7 2,1 14,3 32,4 6,9 0,0 0,2 2,5
1973 14,3 7,2 7,0 6,2 20,3 34,1 7,2 0,0 0,2 3,5
1969 19,6 9,0 0,0 1,6 23,3 27,3 18,6 0,0 0,0 0,6
1965 15,8 9,8 0,0 2,0 23,5 23,4 25,2 0,0 0,0 0,2
1961 16,9 7,1 0,0 0,0 21,3 23,8 30,3 0,0 0,0 0,5
1957 16,5 6,6 0,0 0,0 21,1 25,9 28,9 0,0 0,0 1,0
1953 16,7 8,2 0,0 0,0 20,5 23,7 30,2 0,0 0,0 0,6
1949 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 43,8 0,0 0,0 25,1
1945 16,5 14,3 0,0 0,0 8,3 10,6 47,8 0,0 0,0 2,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.3 18.4 9.1 5.5 18.5 8.2 3.6 3.7 0 0
Valgting 31,3 20,0 9,5 3,0 21,9 9,3 2,5 1,8 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned