Poll of polls

Kommunestyrevalg: Tysvær

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 626 33,9 1 139 31,0 1 765 32,3 -2,7 32,3 9 -1
H 335 18,1 728 19,8 1 063 19,5 0,5 19,5 6 0
Frp 166 9,0 346 9,4 512 9,4 -2,6 9,4 3 -1
SV 101 5,5 109 3,0 210 3,8 2,1 3,8 1 1
Sp 338 18,3 798 21,7 1 136 20,8 8,3 20,8 6 2
KrF 149 8,1 337 9,2 486 8,9 -4,2 8,9 3 -1
V 66 3,6 91 2,5 157 2,9 -0,6 2,9 1 0
MDG 68 3,7 64 1,7 132 2,4 0,3 2,4 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 133 61,3 2 110 57,4 3 243 59,3 8,0 59,3 16 2
H+Frp+
KrF+V
716 38,7 1 502 40,9 2 218 40,7 -6,9 40,7 13 -2
Nærmest til å vinne mandat: MDG (4 stemmer), tape mandat: KrF (15 stemmer)
Fremmøte: 67,7 % Stemmeberettigede: 8 212 Opptalte stemmer: 5 523
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 32,3 19,5 9,4 3,8 20,8 8,9 2,9 2,4 0,0 0,0
24/9 - 13:01 32,3 19,5 9,4 3,8 20,8 8,9 2,9 2,4 0,0 0,0
24/9 - 13:01 32,3 19,5 9,4 3,8 20,8 8,9 2,9 2,4 0,0 0,0
12/9 - 14:25 32,3 19,5 9,4 3,8 20,8 8,9 2,9 2,4 0,0 0,0
12/9 - 14:25 32,3 19,5 9,4 3,8 20,8 8,9 2,9 2,4 0,0 0,0
10/9 - 17:06 32,3 19,5 9,4 3,8 20,8 8,9 2,9 2,4 0,0 0,0
10/9 - 17:06 32,3 19,5 9,4 3,8 20,8 8,9 2,9 2,4 0,0 0,0
10/9 - 00:08 32,4 19,5 9,4 3,8 20,9 8,9 2,8 2,3 0,0 0,0
9/9 - 23:25 32,4 19,5 9,4 3,8 20,9 8,9 2,8 2,3 0,0 0,0
9/9 - 23:16 31,2 17,7 8,7 3,8 24,2 9,0 3,0 2,4 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,0 (10) 19,0 (6) 12,0 (4) 1,8 (0) 12,5 (4) 13,1 (4) 3,4 (1) 2,1 (0) 0,0 (0) 1,2 (0)
Poll of polls (brutt ned) 25,7 (8) 16,5 (5) 10,2 (3) 2,8 (1) 21,3 (7) 9,7 (3) 2,5 (1) 3,6 (1) 0,0 (0) 2,0 (0)
Siste lokale målings 27,9 (8) 21,6 (6) 9,3 (3) 3,3 (1) 25,2 (8) 9,0 (3) 2,0 (0) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 24,1 (8) 17,2 (6) 10,2 (3) 3,6 (1) 21,6 (7) 9,8 (3) 2,1 (0) 4,3 (1) 0,0 (0) 1,4 (0)
K-snitt september (brutt ned) 25,8 (8) 16,1 (5) 9,3 (3) 3,0 (1) 22,3 (7) 9,6 (3) 2,2 (1) 3,7 (1) 0,0 (0) 2,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 94,9 (29) 85,9 (27) 95,0 (28) 85,0 (27) 85,3 (27) Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 47,5 (15) 38,9 (12) 41,9 (12) 39,3 (12) 37,2 (12) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 51,3 (14) 53,4 (17) 58,1 (17) 53,6 (17) 54,8 (17) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 29,0 (9) 33,5 (11) 36,2 (11) 33,5 (10) 34,1 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,0 (10) 19,0 (6) 12,0 (4) 1,8 (0) 12,5 (4) 13,1 (4) 3,4 (1) 2,1 (0) 0,0 (0) 1,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 1 50 33
Høyre 26 1 46 38
KrF 15 1 48 47
Venstre 14 1 50 50
Sp 18 1 39 33
Ap 25 2 52 44
SV 24 3 53 54
MDG 7 2 46 43
Sum 144 12 48 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 1 53 31
Høyre 29 1 44 45
KrF 24 2 45 50
Venstre 14 2 52 43
Sp 18 1 43 33
Ap 33 2 51 48
SV 16 2 54 56
Partiet De Kristne 6 2 66 33
Miljøpartiet Dei Grøne 10 4 41 30
Sum 163 17 49 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 1 45 33
Høyre 26 1 48 31
KrF 21 0 45 48
Venstre 20 2 50 35
Sp 21 2 51 43
Ap 19 2 51 47
SV 14 1 51 50
Sum 136 9 49 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 597
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 4 909
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,9 %
F-2015 56,3 %
K-2015 61,9 %
S-2013 80,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Sigmund Lier, Ap (2015-)
Harald Stakkestad, H (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / HA 26/8-2019 27,9 (8) 21,6 (6) 9,3 (3) 3,3 (1) 25,2 (8) 9,0 (3) 2,0 (0) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / TB 15/8-2019 34,7 (10) 17,4 (5) 10,3 (3) 3,5 (1) 17,2 (5) 12,2 (4) 1,1 (0) 3,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / TB 10/5-2019 34,2 (10) 15,3 (4) 10,6 (3) 3,5 (1) 18,7 (6) 11,5 (3) 3,5 (1) 2,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
InFact / HA 10/9-2015 31,9 (10) 20,6 (6) 14,0 (4) 2,2 (0) 11,0 (3) 11,8 (4) 4,1 (1) 1,9 (0) 0,0 (0) 2,5 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,0 19,0 12,0 1,8 12,5 13,1 3,4 2,1 0,0 1,2
2011 23,4 33,1 12,8 2,2 10,4 12,7 5,3 0,0 0,0 0,0
2007 19,2 19,9 23,8 4,3 14,7 14,1 4,0 0,0 0,0 0,0
2003 21,2 17,0 20,6 8,1 14,1 14,9 4,1 0,0 0,0 0,0
1999 21,8 19,4 13,1 0,0 12,6 24,1 6,2 0,0 0,0 2,7
1995 19,7 15,1 8,8 0,0 18,6 19,9 14,5 0,0 0,0 3,4
1991 19,1 15,9 0,0 0,0 20,4 22,4 17,9 0,0 0,0 4,2
1987 21,5 17,7 10,3 0,0 11,8 19,1 16,1 0,0 0,0 3,5
1983 20,2 20,4 7,8 2,3 14,8 19,0 12,7 0,0 0,0 2,8
1979 14,8 25,9 0,0 2,6 16,4 22,0 11,3 0,0 0,0 7,1
1975 17,7 12,3 0,0 3,1 23,7 28,0 15,2 0,0 0,0 0,0
1971 17,1 8,6 0,0 0,0 25,3 23,9 20,4 0,0 0,0 4,7
1967 18,8 9,2 0,0 0,0 23,4 21,9 23,5 0,0 0,0 3,2
1963 20,2 0,0 0,0 0,0 23,6 24,9 26,5 0,0 0,0 4,7
1959 15,9 0,0 0,0 0,0 27,1 26,6 30,4 0,0 0,0 0,0
1955 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,3
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,0 19,0 13,1 1,4 12,5 12,4 3,2 2,6 0,3 2,5
2011 28,9 26,7 14,2 1,9 10,2 11,8 3,7 0,5 0,2 2,0
2007 20,2 18,6 22,5 4,2 13,7 13,7 4,8 0,3 0,4 1,6
2003 18,5 15,9 23,2 7,3 12,9 14,8 4,0 0,3 0,5 2,7
1999 19,5 17,1 14,4 2,0 18,1 22,0 5,3 0,4 0,3 0,9
1995 20,0 13,8 10,3 2,0 20,7 18,4 10,1 0,5 0,3 4,0
1991 17,7 16,8 4,5 5,2 21,6 18,8 9,7 0,4 0,2 5,1
1987 22,1 20,2 12,2 1,4 12,0 19,0 12,6 0,0 0,2 0,2
1983 21,7 21,6 8,3 2,1 14,5 21,5 9,4 0,0 0,4 0,5
1979 15,5 24,0 2,5 2,2 16,0 31,5 7,4 0,0 0,3 0,7
1975 16,3 9,9 3,1 2,6 18,8 36,8 10,2 0,0 0,3 2,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,9 27,7 20,4 2,2 12,7 8,9 2,5 1,7 0,5 2,5
2013 22,5 27,7 19,3 1,6 8,9 11,3 3,6 1,6 0,2 3,1
2009 24,5 17,2 28,6 2,9 10,5 11,4 3,4 0,2 0,2 1,1
2005 22,3 12,7 28,4 4,7 10,2 12,9 5,9 0,1 0,3 2,3
2001 15,6 16,7 20,4 6,4 8,1 23,2 5,0 0,2 0,2 4,2
1997 24,2 10,0 17,7 1,9 11,8 25,4 6,8 0,2 0,5 1,5
1993 22,4 10,3 5,7 4,0 31,5 16,3 5,9 0,1 0,2 3,5
1989 23,0 17,6 15,6 4,7 12,0 18,9 7,2 0,3 0,0 0,7
1985 26,0 26,2 6,6 1,7 11,6 19,9 7,4 0,0 0,1 0,5
1981 18,8 29,8 7,8 1,8 12,7 21,3 7,2 0,0 0,2 0,3
1977 20,9 17,1 3,7 2,1 14,3 32,4 6,9 0,0 0,2 2,5
1973 14,3 7,2 7,0 6,2 20,3 34,1 7,2 0,0 0,2 3,5
1969 19,6 9,0 0,0 1,6 23,3 27,3 18,6 0,0 0,0 0,6
1965 15,8 9,8 0,0 2,0 23,5 23,4 25,2 0,0 0,0 0,2
1961 16,9 7,1 0,0 0,0 21,3 23,8 30,3 0,0 0,0 0,5
1957 16,5 6,6 0,0 0,0 21,1 25,9 28,9 0,0 0,0 1,0
1953 16,7 8,2 0,0 0,0 20,5 23,7 30,2 0,0 0,0 0,6
1949 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 43,8 0,0 0,0 25,1
1945 16,5 14,3 0,0 0,0 8,3 10,6 47,8 0,0 0,0 2,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.5 16.9 13.8 2.1 8.6 14.3 3.6 3.3 0 1.9
Valgting 34,8 19,7 11,4 1,7 13,7 12,7 3,4 1,7 0,0 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned