Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Kvitsøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Frp 18 21,4 47 17,6 65 18,6 7,3 18,6 3 1
Andre (vis) 66 78,6 219 82,0 285 81,4 81,4 81,4 12 12
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
18 21,4 47 17,6 65 18,6 7,3 18,6 3 1
Nærmest til å vinne mandat: FLKRFFB (13 stemmer), tape mandat: Frp (9 stemmer)
Fremmøte: 85,1 % Stemmeberettigede: 416 Opptalte stemmer: 351
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,4
24/9 - 13:01 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,4
24/9 - 13:01 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,4
12/9 - 14:25 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,4
12/9 - 14:25 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,4
10/9 - 18:34 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,4
9/9 - 23:11 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,6
9/9 - 21:15 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,6
9/9 - 20:18 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 0,0 (0) 0,0 (0) 11,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 88,7 (13)
Poll of polls (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 148,8 (14)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 104,6 (14)
K-snitt september (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 144,4 (14)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 88,7 (13) 148,8 (14) 104,6 (14) 144,4 (14) And
Borgerlige 11,3 (2) 9,7 (1) 9,7 (1) 8,8 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 0,0 (0) 0,0 (0) 11,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 88,7 (13)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 4 46 27
Arbeiderpartiet-Senterpartiet-Kvitsøylisten 17 4 44 35
Felleslista Kristelig folkeparti/Frie borgerlige 13 0 43 46
Sum 41 8 44 37
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 3 43 13
Arbeiderpartiet-tverrpolitisk 8 4 43 50
Kvitsøy Listen 9 1 46 22
Felleslisten, KRF/Frie Borgerlige 13 1 38 46
Sum 45 9 42 31
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 1 38 11
Det Norske Arbeiderparti og Tverrpolitisk gruppe 13 1 46 23
Kristelig Folkeparti, Fellesliste og Frie borgerlige 11 0 39 45
Sum 33 2 42 27
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 539
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 310
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 86,2 %
F-2015 68,3 %
K-2015 78,7 %
S-2013 87,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 15 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Mirjam Ydstebø, KrF (2011-)
Ole Olsen, KrF (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 A
Partier i posisjon 2011-2015 Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,7
2011 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0
2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1995 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 49,7
1991 23,1 18,1 0,0 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 36,7
1987 19,5 20,6 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 0,0 29,3
1983 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 60,2
1979 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9 0,0 0,0 0,0 46,9
1975 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,6
1971 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,5
1967 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,3
1959 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9
1955 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7
1951 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,6
1945 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,2 18,2 12,6 1,9 6,7 28,6 2,2 2,2 1,1 2,2
2011 26,9 16,5 16,5 0,4 3,2 29,4 5,0 0,0 0,0 2,2
2007 24,6 13,6 15,2 3,4 6,1 30,3 3,0 1,1 1,1 1,5
2003 16,4 20,0 16,0 4,4 5,3 28,9 1,3 1,3 0,0 6,2
1999 18,6 14,2 15,5 2,7 4,9 38,1 2,2 0,9 1,3 1,8
1995 23,3 20,7 6,8 3,4 10,2 27,8 4,5 0,8 0,4 2,3
1991 18,4 24,7 4,1 5,2 14,2 29,2 1,1 0,0 0,0 3,0
1987 24,9 26,1 2,3 1,5 6,5 36,0 2,3 0,0 0,0 0,4
1983 26,6 22,4 3,6 1,9 6,5 34,4 3,2 0,0 0,3 1,0
1979 20,3 33,3 0,0 0,3 7,0 34,7 3,3 0,0 0,7 0,3
1975 17,5 28,3 1,6 0,4 6,0 45,8 0,0 0,0 0,4 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 21,1 18,1 24,0 3,0 7,7 18,7 2,4 3,6 0,3 1,2
2013 21,6 15,2 23,7 2,3 4,7 22,8 4,1 1,5 0,6 3,5
2009 27,7 10,6 19,3 2,8 5,3 28,7 3,7 0,9 0,0 0,9
2005 24,4 8,9 16,8 5,4 6,0 29,7 5,4 0,6 0,0 2,8
2001 15,0 13,7 13,7 5,6 3,6 31,0 7,2 1,3 1,0 7,8
1997 22,9 7,4 12,2 3,9 5,7 38,7 7,1 0,6 0,9 0,6
1993 26,6 14,3 3,6 2,9 16,2 32,5 2,3 0,0 0,0 1,6
1989 27,1 17,6 7,0 2,1 6,7 35,0 4,3 0,0 0,0 0,3
1985 27,9 29,4 1,2 1,8 7,2 29,1 3,0 0,0 0,0 0,3
1981 22,8 29,3 3,6 0,3 6,9 33,8 1,8 0,0 0,6 0,9
1977 22,8 22,1 2,3 0,7 5,9 43,0 1,0 0,0 0,0 2,3
1973 18,7 13,8 9,8 1,6 8,5 39,3 2,0 0,0 0,3 5,9
1969 21,9 15,5 0,0 1,2 8,2 42,0 11,1 0,0 0,0 0,3
1965 21,6 15,1 0,0 0,6 7,6 39,5 15,1 0,0 0,0 0,6
1961 21,6 9,2 0,0 0,0 9,9 41,8 17,5 0,0 0,0 0,0
1957 33,1 11,0 0,0 0,0 6,6 31,4 17,9 0,0 0,0 0,0
1953 39,3 11,2 0,0 0,0 6,6 26,4 16,5 0,0 0,0 0,0
1949 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 23,6 0,0 0,0 15,8
1945 32,0 13,2 0,0 0,0 0,4 32,4 21,7 0,0 0,0 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 0 0 13.2 0 0 0 0 0 0 86.8
Valgting 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned