Poll of polls

Kommunestyrevalg: Finnøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 10,8 (2) 18,4 (4) 0,0 (0) 2,9 (0) 20,0 (4) 27,9 (6) 19,9 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 8,0 (0) 16,0 (0) 0,0 (0) 4,6 (0) 34,2 (0) 20,8 (0) 14,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 16,7 (4) 17,7 (4) 0,0 (0) 2,3 (0) 29,2 (6) 25,1 (5) 9,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 7,5 (0) 16,7 (0) 0,0 (0) 5,9 (0) 34,7 (0) 21,0 (0) 12,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 8,0 (0) 15,6 (0) 0,0 (0) 4,9 (0) 35,8 (0) 20,5 (0) 12,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 58,7 (12) 63,0 (0) 71,0 (15) 63,2 (0) 64,3 (0) Ap, Sp, KrF
Borgerlige 66,2 (15) 51,4 (0) 51,9 (11) 50,0 (0) 49,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 33,8 (6) 46,8 (0) 48,2 (10) 48,1 (0) 48,7 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 67,8 (15) 69,6 (0) 63,4 (13) 68,0 (0) 69,2 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 10,8 (2) 18,4 (4) 0,0 (0) 2,9 (0) 20,0 (4) 27,9 (6) 19,9 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 20 1 51 35
KrF 16 4 48 44
Venstre 24 2 49 50
Sp 16 0 47 19
Ap 16 0 53 44
SV 13 1 59 46
Sum 105 8 51 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 4 57 14
Høyre 15 0 49 33
KrF 17 1 47 41
Venstre 17 2 54 41
Sp 18 1 45 50
Ap 13 0 51 46
SV 19 1 52 37
Sum 106 9 50 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 049
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 578
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 84,3 %
F-2015 61,7 %
K-2015 67,3 %
S-2013 82,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 21 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Henrik Halleland, KrF (2015-)
Gro Skartveit, V (2011-2015)
Kjell Nes, KrF (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / ØP 31/8-2015 16,7 (4) 17,7 (4) 0,0 (0) 2,3 (0) 29,2 (6) 25,1 (5) 9,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / ØP 1/3-2013 11,3 (2) 17,2 (3) 7,4 (2) 3,6 (1) 23,3 (5) 27,3 (6) 9,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / ØP 2/9-2011 8,5 (2) 18,5 (4) 6,9 (1) 5,4 (1) 20,5 (4) 31,5 (7) 8,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 10,8 18,4 0,0 2,9 20,0 27,9 19,9 0,0 0,0 0,0
2011 12,3 14,7 6,9 3,2 18,5 25,8 18,5 0,0 0,0 0,0
2007 6,6 16,1 8,3 6,6 27,3 30,1 4,9 0,0 0,0 0,0
2003 8,1 9,1 6,8 10,8 32,3 29,9 2,9 0,0 0,0 0,0
1999 8,5 12,9 4,9 0,0 34,0 32,0 7,6 0,0 0,0 0,0
1995 7,6 8,8 5,1 0,0 45,4 25,8 7,3 0,0 0,0 0,0
1991 8,7 10,6 3,4 0,0 42,4 27,4 7,4 0,0 0,0 0,0
1987 9,6 14,9 0,0 0,0 31,4 35,5 8,7 0,0 0,0 0,0
1983 6,1 18,9 0,0 0,0 34,3 28,7 6,6 0,0 0,0 5,4
1979 6,2 22,6 0,0 0,0 28,8 32,8 7,0 0,0 0,0 2,5
1975 5,0 11,2 0,0 0,0 40,1 37,7 0,0 0,0 0,0 6,0
1971 5,0 7,6 0,0 0,0 39,6 32,7 0,0 0,0 0,0 15,1
1967 5,0 8,8 0,0 0,0 38,8 28,1 19,3 0,0 0,0 0,0
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 13,2 13,7 6,2 2,8 26,4 26,0 6,4 3,1 0,3 1,9
2011 14,7 15,7 8,3 3,6 18,7 23,5 14,1 0,8 0,1 0,6
2007 9,4 14,5 10,4 4,8 26,7 26,4 5,5 0,2 0,1 1,9
2003 8,2 9,8 8,4 8,5 30,8 24,8 4,0 0,1 0,5 4,7
1999 7,5 10,7 6,4 4,2 29,6 33,5 6,1 0,1 0,7 1,1
1995 8,2 10,5 5,4 2,6 39,6 26,7 4,7 0,3 0,2 1,8
1991 5,5 13,5 3,4 6,2 40,8 25,7 3,3 0,2 0,1 1,4
1987 9,2 15,4 5,6 1,8 27,8 31,8 7,8 0,0 0,3 0,3
1983 7,3 16,3 5,8 2,1 31,0 31,1 5,8 0,0 0,2 0,3
1979 5,5 21,7 2,5 1,5 27,3 34,5 6,4 0,0 0,1 0,5
1975 4,0 10,8 0,8 0,8 45,2 34,3 1,4 0,0 0,3 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 10,5 19,4 12,2 2,9 26,2 20,3 2,8 2,2 0,4 3,0
2013 12,9 15,6 10,1 2,7 24,0 26,2 4,2 2,1 0,1 2,3
2009 11,6 10,6 16,1 5,1 27,0 24,8 3,1 0,3 0,2 1,2
2005 9,7 7,0 12,0 5,8 26,6 28,8 7,1 0,2 0,2 2,6
2001 6,0 10,8 8,2 5,8 25,5 35,1 4,3 0,1 0,2 4,1
1997 9,6 7,8 8,3 3,0 29,8 33,5 5,7 0,1 0,4 1,9
1993 9,2 7,3 3,0 4,2 45,9 24,6 3,5 0,1 0,1 2,3
1989 10,2 12,9 7,0 4,2 30,2 30,7 4,2 0,1 0,0 0,5
1985 12,7 18,2 3,6 1,2 27,1 29,1 7,6 0,0 0,0 0,5
1981 8,5 21,7 4,1 1,7 26,0 33,0 4,5 0,0 0,1 0,3
1977 7,2 16,0 2,7 1,8 23,4 43,5 3,0 0,0 0,2 2,3
1973 4,7 5,5 4,7 2,9 35,4 40,6 3,2 0,0 0,1 2,9
1969 6,4 7,6 0,0 0,4 32,3 41,9 11,4 0,0 0,0 0,0
1965 5,8 8,2 0,0 1,0 31,1 32,8 20,9 0,0 0,0 0,2
1961 5,7 9,2 0,0 0,0 35,4 32,9 16,7 0,0 0,0 0,1
1957 7,3 6,9 0,0 0,0 35,1 34,4 16,4 0,0 0,0 0,0
1953 7,1 7,1 0,0 0,0 37,5 29,8 18,7 0,0 0,0 0,0
1949 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 24,3 0,0 0,0 45,6
1945 7,7 14,3 0,0 0,0 31,7 7,4 38,7 0,0 0,0 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 6.5 25 0 3.1 15.8 28.8 20.8 0 0 0
Valgting 11,7 17,1 0,0 2,9 20,9 27,7 19,7 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned