Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sauda

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 169 20,5 325 19,6 494 20,0 -8,2 20,0 4 -1
H 94 11,4 174 10,5 268 10,8 -5,0 10,8 2 -1
Frp 32 3,9 44 2,7 76 3,1 3,1 3,1 0 0
SV 65 7,9 78 4,7 143 5,8 1,9 5,8 1 0
Sp 406 49,2 918 55,3 1 324 53,6 8,9 53,6 11 2
KrF 40 4,8 65 3,9 105 4,2 -0,9 4,2 1 0
V 19 2,3 42 2,5 61 2,5 0,2 2,5 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
640 77,6 1 321 79,6 1 961 79,4 2,6 79,4 16 1
H+Frp+
KrF+V
185 22,4 325 19,6 510 20,6 -2,6 20,6 3 -1
Nærmest til å vinne mandat: Frp (13 stemmer), tape mandat: KrF (25 stemmer)
Fremmøte: 68,4 % Stemmeberettigede: 3 643 Opptalte stemmer: 2 485
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 20,0 10,8 3,1 5,8 53,6 4,2 2,5 0,0 0,0 0,0
14:25 20,0 10,8 3,1 5,8 53,6 4,2 2,5 0,0 0,0 0,0
15:16 20,0 10,8 3,1 5,8 53,6 4,2 2,5 0,0 0,0 0,0
17:10 20,0 10,8 3,1 5,8 53,6 4,2 2,5 0,0 0,0 0,0
09:22 20,0 10,8 3,1 5,7 53,8 4,2 2,5 0,0 0,0 0,0
09:22 20,0 10,8 3,1 5,7 53,8 4,2 2,5 0,0 0,0 0,0
23:58 20,0 10,8 3,1 5,7 53,8 4,2 2,5 0,0 0,0 0,0
23:16 20,0 10,8 3,1 5,7 53,8 4,2 2,5 0,0 0,0 0,0
22:27 20,0 10,8 3,1 5,7 53,8 4,2 2,5 0,0 0,0 0,0
22:27 20,0 10,8 3,1 5,7 53,8 4,2 2,5 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,2 (5) 15,8 (3) 0,0 (0) 3,9 (1) 44,7 (9) 5,1 (1) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 20,8 (3) 13,7 (2) 0,0 (0) 6,2 (1) 76,2 (13) 3,8 (0) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 24,4 (5) 13,0 (3) 3,5 (0) 3,8 (1) 51,3 (10) 3,1 (0) 0,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,4 (3) 14,4 (2) 0,0 (0) 8,0 (1) 77,3 (13) 3,9 (0) 1,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 20,8 (3) 13,4 (2) 0,0 (0) 6,6 (1) 79,9 (13) 3,8 (0) 1,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 81,9 (16) 107,0 (17) 82,6 (16) 108,6 (17) 111,1 (17) SV, Ap, Sp, KrF
Borgerlige 23,3 (4) 19,2 (2) 20,4 (3) 19,7 (2) 18,7 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 76,7 (15) 103,2 (17) 79,5 (16) 104,7 (17) 107,3 (17) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 52,1 (10) 81,7 (13) 55,2 (10) 82,6 (13) 85,2 (13) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,2 (5) 15,8 (3) 0,0 (0) 3,9 (1) 44,7 (9) 5,1 (1) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 3 54 63
Høyre 15 2 48 33
KrF 8 2 39 25
Venstre 8 1 52 38
Sp 24 3 45 42
Ap 16 2 50 38
SV 13 1 56 77
Sum 92 14 49 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 1 44 42
KrF 7 1 42 29
Venstre 9 2 45 33
Sp 24 4 44 29
Ap 19 2 45 42
SV 14 2 56 71
Sum 85 12 46 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 3 54 50
Høyre 21 1 41 43
KrF 7 0 49 57
Venstre 10 2 48 50
Sp 19 3 44 32
Ap 25 2 50 48
SV 10 2 48 60
Sum 102 13 47 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 740
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 486
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,0 %
F-2015 59,8 %
K-2015 67,2 %
S-2013 77,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Asbjørn Birkeland, Sp (2015-)
Frode Sulen, Ap (2011-2015)
Laura Seltveit, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Ryfylke 16/4-2019 24,4 (5) 13,0 (3) 3,5 (0) 3,8 (1) 51,3 (10) 3,1 (0) 0,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Ryfylke 8/9-2015 36,2 (7) 20,4 (4) 0,0 (0) 3,8 (1) 29,4 (5) 6,4 (1) 3,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Ryfylke 23/9-2014 34,9 (7) 30,0 (6) 9,2 (2) 3,7 (1) 11,1 (2) 7,4 (1) 2,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Ryfylke 9/10-2012 42,6 (8) 25,4 (5) 6,8 (1) 4,5 (1) 8,9 (2) 8,2 (2) 3,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,3 (0)
Norfakta / Ryfylke 15/7-2011 41,1 (8) 27,2 (6) 9,6 (2) 6,6 (1) 7,2 (1) 5,6 (1) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Ryfylke 8/10-2010 48,3 (9) 20,4 (4) 10,3 (2) 3,6 (1) 6,9 (1) 5,5 (1) 4,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,2 15,8 0,0 3,9 44,7 5,1 2,3 0,0 0,0 0,0
2011 45,3 23,8 6,9 4,6 8,5 6,8 4,1 0,0 0,0 0,0
2007 51,8 16,4 10,0 5,0 6,3 6,4 4,1 0,0 0,0 0,0
2003 45,0 16,7 10,6 8,2 10,8 5,7 3,0 0,0 0,0 0,0
1999 37,4 17,6 0,0 16,3 12,3 12,3 4,1 0,0 0,0 0,0
1995 32,2 10,1 0,0 17,4 21,8 11,4 7,1 0,0 0,0 0,0
1991 38,1 12,3 0,0 16,1 17,1 11,4 5,1 0,0 0,0 0,0
1987 41,6 15,8 0,0 12,2 8,4 11,2 10,0 0,0 0,9 0,0
1983 49,8 19,6 0,0 5,6 6,9 11,3 6,0 0,0 0,8 0,0
1979 40,9 19,8 0,0 6,5 7,7 14,8 6,4 0,0 0,0 4,0
1975 44,3 0,0 0,0 7,3 7,9 15,8 0,0 0,0 0,0 24,8
1971 42,7 7,9 0,0 0,0 10,0 15,7 15,5 0,0 0,0 8,2
1967 41,0 7,2 0,0 8,8 5,1 13,6 16,0 0,0 0,0 8,3
1963 41,5 6,9 0,0 4,8 4,0 12,8 22,0 0,0 0,0 7,9
1959 39,9 6,0 0,0 0,0 4,8 13,3 24,6 0,0 0,0 11,5
1955 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9
1951 37,7 7,9 0,0 0,0 0,0 13,9 18,1 0,0 0,0 22,3
1947 32,9 8,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,5 0,0 0,0 32,5
1945 37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 48,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 45,6 13,3 6,5 2,4 20,1 5,2 2,6 2,4 0,6 1,3
2011 43,7 18,4 8,3 8,4 7,4 7,7 3,4 0,5 0,7 1,6
2007 37,9 11,4 11,9 17,7 7,5 6,6 3,8 0,1 1,1 1,9
2003 35,4 12,2 16,4 13,3 9,5 6,7 2,5 0,1 0,9 3,0
1999 33,5 11,0 9,9 17,2 8,0 11,9 3,6 0,3 1,8 2,8
1995 35,7 8,6 7,1 10,4 16,6 12,8 6,6 0,2 1,1 0,9
1991 35,3 12,6 4,2 13,9 14,6 10,4 4,1 0,3 0,9 3,7
1987 41,3 14,6 9,0 8,2 6,1 11,3 7,7 0,0 0,8 0,9
1983 48,9 18,6 3,3 5,4 5,4 11,6 4,7 0,0 1,0 1,3
1979 39,7 20,2 1,1 5,8 6,7 15,6 6,4 0,0 0,5 3,9
1975 43,7 9,3 0,7 7,0 8,9 16,9 4,9 0,0 0,7 8,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 33,7 18,7 12,2 4,5 19,5 4,9 2,3 1,4 0,8 1,9
2013 39,4 22,2 13,3 3,7 7,3 6,6 3,8 1,7 0,5 1,5
2009 45,2 12,3 17,5 6,2 7,6 6,8 3,0 0,1 0,4 1,0
2005 42,5 9,0 19,7 6,8 8,1 7,0 5,3 0,1 0,6 0,9
2001 28,5 13,7 15,2 12,1 7,2 16,1 4,0 0,1 0,6 2,6
1997 35,9 9,6 12,5 5,4 9,1 19,5 5,1 0,2 1,5 1,4
1993 37,8 6,7 3,1 16,5 20,0 9,7 3,9 0,1 0,4 1,7
1989 37,9 11,9 10,6 13,3 6,5 11,2 7,3 0,4 0,0 1,0
1985 47,6 19,8 3,2 4,2 5,7 11,7 6,7 0,0 0,4 0,7
1981 40,5 22,3 5,2 6,2 5,7 13,7 4,4 0,0 0,6 1,5
1977 42,8 14,1 1,5 6,7 7,3 18,6 3,5 0,0 0,6 4,8
1973 30,8 6,9 2,9 17,8 10,5 16,8 6,3 0,0 0,6 7,4
1969 43,4 9,2 0,0 6,3 8,3 16,8 14,8 0,0 0,0 1,3
1965 37,1 10,2 0,0 10,8 5,7 15,8 18,7 0,0 0,0 1,7
1961 44,8 8,5 0,0 0,0 4,6 13,9 23,9 0,0 0,0 4,4
1957 47,5 8,8 0,0 0,0 4,9 13,6 21,8 0,0 0,0 3,5
1953 46,0 8,8 0,0 0,0 4,8 15,0 18,3 0,0 0,0 7,1
1949 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 21,8 0,0 0,0 24,0
1945 39,7 8,9 0,0 0,0 3,6 12,7 19,2 0,0 0,0 15,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32.7 18.4 0 4.8 35 6.3 2.7 0 0 0
Valgting 26,8 15,0 0,0 3,6 47,7 4,8 2,1 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned