Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Strand

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 372 12,2 430 12,4 802 12,4 -1,6 4 0
H 994 32,6 1 080 31,1 2 074 32,1 -3,8 9 -1
Frp 372 12,2 302 8,7 674 10,4 2,6 3 1
SV 88 2,9 109 3,1 197 3,0 0,1 1 0
Sp 212 7,0 350 10,1 562 8,7 -4,4 3 -1
KrF 425 13,9 475 13,7 900 13,9 0,2 4 0
V 76 2,5 82 2,4 158 2,4 0,0 1 0
MDG 65 2,1 64 1,8 129 2,0 -1,7 0 -1
R 106 3,5 120 3,5 226 3,5 1,1 1 0
Andre (vis) 340 11,1 401 11,5 741 11,5 7,4 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
843 27,6 1 073 30,9 1 916 29,6 -6,5 9 -2
H+Frp+
KrF+V
1 867 61,2 1 939 55,8 3 806 58,8 -1,0 17 0
Nærmest til å vinne mandat: MDG (29 stemmer), tape mandat: V (6 stemmer)
Fremmøte: 64,9 % Stemmeberettigede: 10 122 Opptalte stemmer: 6 528
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 12,4 32,1 10,4 3,0 8,7 13,9 2,4 2,0 3,5 11,5
20/9 - 15:15 12,4 32,1 10,4 3,0 8,7 13,9 2,4 2,0 3,5 11,5
20/9 - 15:15 12,4 32,1 10,4 3,0 8,7 13,9 2,4 2,0 3,5 11,5
14/9 - 10:02 12,4 32,1 10,4 3,0 8,7 13,9 2,4 2,0 3,5 11,5
14/9 - 10:02 12,4 32,1 10,4 3,0 8,7 13,9 2,4 2,0 3,5 11,5
14/9 - 10:02 12,4 32,1 10,4 3,0 8,7 13,9 2,4 2,0 3,5 11,5
13/9 - 09:54 12,4 32,1 10,4 3,0 8,7 13,9 2,4 2,0 3,5 11,5
13/9 - 09:54 12,4 32,1 10,4 3,0 8,7 13,9 2,4 2,0 3,5 11,5
13/9 - 09:54 12,4 32,1 10,4 3,0 8,7 13,9 2,4 2,0 3,5 11,5
13/9 - 09:54 12,4 32,1 10,4 3,0 8,7 13,9 2,4 2,0 3,5 11,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 14,0 (4) 35,9 (10) 7,8 (2) 2,9 (1) 13,1 (4) 13,7 (4) 2,5 (1) 3,7 (1) 2,4 (1) 4,1 (1)
Poll of polls (brutt ned) 11,7 (3) 47,1 (13) 10,2 (3) 3,7 (1) 6,9 (2) 14,3 (4) 3,3 (1) 2,7 (1) 2,4 (0) 3,7 (1)
Siste lokale målings 33,3 (10) 21,6 (7) 8,6 (3) 1,8 (0) 7,5 (2) 15,4 (5) 4,8 (1) 4,0 (1) 0,0 (0) 3,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 12,1 (4) 49,0 (14) 11,0 (3) 3,0 (1) 7,3 (2) 10,3 (3) 3,3 (1) 2,2 (0) 2,2 (0) 2,7 (1)
K-snitt september (brutt ned) 11,8 (3) 45,5 (13) 10,3 (3) 3,7 (1) 7,1 (2) 14,5 (4) 3,3 (1) 2,5 (0) 2,8 (1) 4,1 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 4 48 9
Høyre 26 5 53 31
KrF 15 3 46 40
Venstre 19 2 45 47
Sp 20 1 53 35
Ap 18 2 51 50
SV 12 1 52 58
Rødt 18 4 42 39
MDG 7 1 54 43
Industri- og Næringspartiet 8 2 55 13
Sum 154 25 49 38
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 13 474
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 6 226
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 78,4 %
K-2019 64,2 %
F-2019 57,9 %
S-2017 77,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Irene Heng Lauvsnes , H (2015-)
Helge Steinsvåg, Ap (2007-2015)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG, A
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / Aftenbladet 9/9-2015 33,3 (10) 21,6 (7) 8,6 (3) 1,8 (0) 7,5 (2) 15,4 (5) 4,8 (1) 4,0 (1) 0,0 (0) 3,0 (0)
Norfakta / Strandb 8/7-2015 36,7 (11) 18,3 (5) 10,9 (3) 1,7 (0) 5,8 (2) 18,6 (6) 3,2 (1) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (1)
Norfakta / Strandb 8/7-2011 20,4 (6) 21,2 (6) 17,2 (5) 6,2 (2) 7,7 (2) 20,1 (6) 6,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 14,0 35,9 7,8 2,9 13,1 13,7 2,5 3,7 2,4 4,1
2015 24,8 25,2 9,3 2,4 7,1 19,0 3,4 2,4 0,0 6,4
2011 40,9 16,9 12,3 2,7 6,7 17,0 3,2 0,4 0,0 0,0
2007 23,0 14,4 18,7 5,3 11,2 22,4 5,0 0,0 0,0 0,0
2003 28,9 12,0 18,9 7,4 8,7 20,0 4,1 0,0 0,0 0,0
1999 27,7 15,6 7,9 3,5 6,7 21,4 4,8 0,0 0,0 12,5
1995 25,4 15,5 0,0 2,8 8,5 20,1 5,8 0,0 0,0 21,8
1991 21,0 11,3 0,0 10,0 8,2 16,7 6,6 0,0 0,0 26,2
1987 28,0 19,6 0,0 8,7 5,3 22,6 5,5 0,0 0,0 10,3
1983 26,8 18,8 5,3 6,3 5,8 20,9 7,4 0,0 0,0 8,7
1979 19,7 21,6 0,0 4,4 8,1 23,4 6,6 0,0 0,0 16,3
1975 17,1 6,9 0,0 4,7 8,5 26,1 4,3 0,0 0,0 32,4
1971 24,3 6,7 0,0 0,0 23,4 19,2 21,4 0,0 0,0 5,0
1967 24,4 8,4 0,0 4,4 18,0 14,5 20,4 0,0 0,0 9,9
1963 24,3 9,3 0,0 0,0 0,0 13,1 19,9 0,0 0,0 33,4
1959 35,8 9,8 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 36,8
1951 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 0,0 0,0 0,0 51,4
1947 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 47,5
1945 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 64,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 17,0 25,5 10,7 2,5 13,0 14,9 2,3 4,5 3,1 6,5
2015 24,4 24,1 13,1 2,4 6,8 19,3 3,4 3,0 0,5 3,1
2011 29,2 20,0 15,4 4,1 6,0 18,0 3,3 1,4 0,4 2,1
2007 21,2 13,8 21,2 4,3 11,2 22,2 3,5 0,4 0,5 1,8
2003 22,9 12,8 20,5 7,3 8,3 19,6 3,5 0,3 0,8 4,0
1999 22,6 18,6 15,0 4,0 7,3 23,8 6,1 0,4 1,2 1,1
1995 22,2 15,7 12,5 4,4 11,8 23,9 6,7 0,4 0,3 2,2
1991 19,2 18,6 6,1 14,0 12,2 18,9 7,8 0,6 0,2 2,4
1987 26,1 22,2 9,3 4,8 5,8 23,5 6,6 0,0 0,1 1,6
1983 28,8 21,3 6,6 4,4 7,0 22,9 6,6 0,0 0,3 2,1
1979 21,3 26,7 2,1 3,8 8,2 27,3 6,0 0,0 0,1 4,6
1975 21,5 10,6 1,3 4,8 11,2 32,3 3,8 0,0 0,2 14,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 19,0 21,2 18,3 3,5 12,9 13,9 2,4 1,5 3,4 4,1
2017 19,0 27,2 21,4 2,4 7,9 14,9 2,5 1,9 0,7 2,1
2013 20,2 25,9 20,1 2,7 4,5 18,4 3,2 2,0 0,2 2,7
2009 22,9 14,7 29,0 4,2 6,1 18,8 2,6 0,3 0,2 1,3
2005 21,9 10,5 27,0 5,3 6,9 20,2 6,0 0,1 0,3 1,9
2001 15,9 16,4 16,6 9,1 5,7 28,4 4,1 0,1 0,3 3,3
1997 25,1 9,0 17,1 3,8 8,3 30,1 4,6 0,1 0,4 1,4
1993 27,7 11,2 5,7 6,5 21,1 20,9 3,9 0,2 0,1 2,7
1989 25,1 17,6 13,3 7,2 7,2 23,8 5,1 0,4 0,0 0,4
1985 31,1 26,6 3,5 3,6 6,0 22,5 5,3 0,0 0,2 1,3
1981 24,8 29,5 6,0 3,8 6,2 24,2 4,1 0,0 0,1 1,3
1977 28,1 18,9 2,1 3,7 7,2 31,8 2,6 0,0 0,2 5,4
1973 23,5 9,5 4,6 6,7 10,8 30,6 5,7 0,0 0,1 8,5
1969 29,5 10,2 0,0 2,9 11,7 28,7 16,4 0,0 0,0 0,5
1965 28,0 10,6 0,0 4,6 13,7 20,6 21,9 0,0 0,0 0,6
1961 31,0 11,2 0,0 0,0 12,5 21,1 22,5 0,0 0,0 1,7
1957 34,2 10,3 0,0 0,0 8,7 22,1 22,9 0,0 0,0 1,8
1953 34,3 9,2 0,0 0,0 10,1 23,0 21,7 0,0 0,0 1,8
1949 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 31,2 0,0 0,0 17,1
1945 31,6 11,1 0,0 0,0 5,3 9,8 39,0 0,0 0,0 3,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 13.1 37 8.7 3.2 11.1 14.2 2.8 4.7 2.8 3.1
Valgting 14,2 35,6 7,6 2,8 13,6 13,5 2,4 3,4 2,3 4,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned