Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Strand

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 166 13,0 706 14,1 872 14,0 -10,8 14,0 4 -3
H 468 36,7 1 766 35,3 2 234 35,9 10,6 35,9 10 3
Frp 110 8,6 375 7,5 485 7,8 -1,5 7,8 2 -1
SV 40 3,1 141 2,8 181 2,9 0,5 2,9 1 0
Sp 141 11,1 675 13,5 816 13,1 6,1 13,1 4 2
KrF 180 14,1 672 13,4 852 13,7 -5,4 13,7 4 -2
V 36 2,8 117 2,3 153 2,5 -1,0 2,5 1 0
MDG 59 4,6 170 3,4 229 3,7 1,2 3,7 1 0
R 36 2,8 115 2,3 151 2,4 2,4 2,4 1 1
Andre (vis) 39 3,1 214 4,3 253 4,1 -0,2 4,1 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
442 34,7 1 807 36,1 2 249 36,1 -0,6 36,1 11 0
H+Frp+
KrF+V
794 62,3 2 930 58,6 3 724 59,9 2,7 59,9 17 0
Nærmest til å vinne mandat: H (31 stemmer), tape mandat: R (3 stemmer)
Fremmøte: 65,1 % Stemmeberettigede: 9 695 Opptalte stemmer: 6 277
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 14,0 35,9 7,8 2,9 13,1 13,7 2,5 3,7 2,4 4,1
24/9 - 13:01 14,0 35,9 7,8 2,9 13,1 13,7 2,5 3,7 2,4 4,1
12/9 - 14:25 14,0 35,9 7,8 2,9 13,1 13,7 2,5 3,7 2,4 4,1
12/9 - 14:25 14,0 35,9 7,8 2,9 13,1 13,7 2,5 3,7 2,4 4,1
12/9 - 14:25 14,0 35,9 7,8 2,9 13,1 13,7 2,5 3,7 2,4 4,1
12/9 - 14:25 14,0 35,9 7,8 2,9 13,1 13,7 2,5 3,7 2,4 4,1
12/9 - 14:25 14,0 35,9 7,8 2,9 13,1 13,7 2,5 3,7 2,4 4,1
12/9 - 14:25 14,0 35,9 7,8 2,9 13,1 13,7 2,5 3,7 2,4 4,1
12/9 - 14:25 14,0 35,9 7,8 2,9 13,1 13,7 2,5 3,7 2,4 4,1
12/9 - 14:25 14,0 35,9 7,8 2,9 13,1 13,7 2,5 3,7 2,4 4,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,8 (7) 25,2 (7) 9,3 (3) 2,4 (1) 7,1 (2) 19,0 (6) 3,4 (1) 2,4 (1) 0,0 (0) 6,4 (1)
Poll of polls (brutt ned) 18,2 (6) 21,9 (7) 7,9 (2) 3,8 (1) 12,0 (4) 14,2 (4) 2,5 (1) 4,2 (1) 0,0 (0) 10,7 (3)
Siste lokale målings 33,3 (10) 21,6 (7) 8,6 (3) 1,8 (0) 7,5 (2) 15,4 (5) 4,8 (1) 4,0 (1) 0,0 (0) 3,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,1 (5) 22,9 (7) 7,9 (2) 4,8 (2) 12,2 (4) 14,3 (5) 2,1 (0) 5,0 (2) 0,0 (0) 7,5 (2)
K-snitt september (brutt ned) 18,3 (6) 21,4 (7) 7,2 (2) 4,0 (1) 12,6 (4) 14,0 (4) 2,2 (1) 4,3 (1) 0,0 (0) 10,4 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 75,2 (22) 77,2 (23) 66,7 (19) 76,7 (24) 76,1 (23) SV, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG, And
Borgerlige 57,0 (17) 46,5 (14) 50,4 (16) 47,2 (14) 44,8 (14) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 36,6 (11) 38,2 (12) 46,6 (13) 39,1 (13) 39,2 (12) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 29,5 (9) 28,7 (9) 27,7 (8) 28,6 (9) 28,8 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,8 (7) 25,2 (7) 9,3 (3) 2,4 (1) 7,1 (2) 19,0 (6) 3,4 (1) 2,4 (1) 0,0 (0) 6,4 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 3 54 17
Høyre 22 4 53 23
KrF 20 4 49 30
Venstre 14 2 41 14
Sp 29 1 50 31
Ap 21 4 49 52
SV 12 1 50 50
Rødt 23 5 41 35
MDG 10 1 45 60
Bygdeliste for Tau og nordbygda 8 1 50 13
Sum 171 26 48 33
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 6 52 20
Høyre 21 3 52 19
KrF 21 4 42 43
Venstre 22 2 47 32
Sp 28 1 48 25
Ap 24 4 48 46
SV 19 2 53 53
Bygdeliste for Tau og Nordbygda 7 2 45 0
Partiet De Kristne 8 2 56 50
Miljøpartiet De Grønne 11 2 43 45
Sum 176 28 48 34
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 6 54 25
Høyre 23 3 44 22
KrF 19 4 39 37
Venstre 20 2 49 25
Sp 30 1 47 17
Ap 26 4 48 50
SV 17 2 53 47
Miljøpartiet De Grønne 8 2 35 63
Sum 163 24 47 33
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 12 033
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 5 303
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,2 %
F-2015 52,5 %
K-2015 58,4 %
S-2013 77,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Irene Heng Lauvsnes , H (2015-)
Helge Steinsvåg, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / Aftenbladet 9/9-2015 33,3 (10) 21,6 (7) 8,6 (3) 1,8 (0) 7,5 (2) 15,4 (5) 4,8 (1) 4,0 (1) 0,0 (0) 3,0 (0)
Norfakta / Strandb 8/7-2015 36,7 (11) 18,3 (5) 10,9 (3) 1,7 (0) 5,8 (2) 18,6 (6) 3,2 (1) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (1)
Norfakta / Strandb 8/7-2011 20,4 (6) 21,2 (6) 17,2 (5) 6,2 (2) 7,7 (2) 20,1 (6) 6,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,8 25,2 9,3 2,4 7,1 19,0 3,4 2,4 0,0 6,4
2011 40,9 16,9 12,3 2,7 6,7 17,0 3,2 0,4 0,0 0,0
2007 23,0 14,4 18,7 5,3 11,2 22,4 5,0 0,0 0,0 0,0
2003 28,9 12,0 18,9 7,4 8,7 20,0 4,1 0,0 0,0 0,0
1999 27,7 15,6 7,9 3,5 6,7 21,4 4,8 0,0 0,0 12,5
1995 25,4 15,5 0,0 2,8 8,5 20,1 5,8 0,0 0,0 21,8
1991 21,0 11,3 0,0 10,0 8,2 16,7 6,6 0,0 0,0 26,2
1987 28,0 19,6 0,0 8,7 5,3 22,6 5,5 0,0 0,0 10,3
1983 26,8 18,8 5,3 6,3 5,8 20,9 7,4 0,0 0,0 8,7
1979 19,7 21,6 0,0 4,4 8,1 23,4 6,6 0,0 0,0 16,3
1975 17,1 6,9 0,0 4,7 8,5 26,1 4,3 0,0 0,0 32,4
1971 24,3 6,7 0,0 0,0 23,4 19,2 21,4 0,0 0,0 5,0
1967 24,4 8,4 0,0 4,4 18,0 14,5 20,4 0,0 0,0 9,9
1963 24,3 9,3 0,0 0,0 0,0 13,1 19,9 0,0 0,0 33,4
1959 35,8 9,8 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 36,8
1951 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 0,0 0,0 0,0 51,4
1947 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 47,5
1945 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 64,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,4 24,1 13,1 2,4 6,8 19,3 3,4 3,0 0,5 3,1
2011 29,2 20,0 15,4 4,1 6,0 18,0 3,3 1,4 0,4 2,1
2007 21,2 13,8 21,2 4,3 11,2 22,2 3,5 0,4 0,5 1,8
2003 22,9 12,8 20,5 7,3 8,3 19,6 3,5 0,3 0,8 4,0
1999 22,6 18,6 15,0 4,0 7,3 23,8 6,1 0,4 1,2 1,1
1995 22,2 15,7 12,5 4,4 11,8 23,9 6,7 0,4 0,3 2,2
1991 19,2 18,6 6,1 14,0 12,2 18,9 7,8 0,6 0,2 2,4
1987 26,1 22,2 9,3 4,8 5,8 23,5 6,6 0,0 0,1 1,6
1983 28,8 21,3 6,6 4,4 7,0 22,9 6,6 0,0 0,3 2,1
1979 21,3 26,7 2,1 3,8 8,2 27,3 6,0 0,0 0,1 4,6
1975 21,5 10,6 1,3 4,8 11,2 32,3 3,8 0,0 0,2 14,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,0 27,2 21,4 2,4 7,9 14,9 2,5 1,9 0,7 2,1
2013 20,2 25,9 20,1 2,7 4,5 18,4 3,2 2,0 0,2 2,7
2009 22,9 14,7 29,0 4,2 6,1 18,8 2,6 0,3 0,2 1,3
2005 21,9 10,5 27,0 5,3 6,9 20,2 6,0 0,1 0,3 1,9
2001 15,9 16,4 16,6 9,1 5,7 28,4 4,1 0,1 0,3 3,3
1997 25,1 9,0 17,1 3,8 8,3 30,1 4,6 0,1 0,4 1,4
1993 27,7 11,2 5,7 6,5 21,1 20,9 3,9 0,2 0,1 2,7
1989 25,1 17,6 13,3 7,2 7,2 23,8 5,1 0,4 0,0 0,4
1985 31,1 26,6 3,5 3,6 6,0 22,5 5,3 0,0 0,2 1,3
1981 24,8 29,5 6,0 3,8 6,2 24,2 4,1 0,0 0,1 1,3
1977 28,1 18,9 2,1 3,7 7,2 31,8 2,6 0,0 0,2 5,4
1973 23,5 9,5 4,6 6,7 10,8 30,6 5,7 0,0 0,1 8,5
1969 29,5 10,2 0,0 2,9 11,7 28,7 16,4 0,0 0,0 0,5
1965 28,0 10,6 0,0 4,6 13,7 20,6 21,9 0,0 0,0 0,6
1961 31,0 11,2 0,0 0,0 12,5 21,1 22,5 0,0 0,0 1,7
1957 34,2 10,3 0,0 0,0 8,7 22,1 22,9 0,0 0,0 1,8
1953 34,3 9,2 0,0 0,0 10,1 23,0 21,7 0,0 0,0 1,8
1949 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 31,2 0,0 0,0 17,1
1945 31,6 11,1 0,0 0,0 5,3 9,8 39,0 0,0 0,0 3,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 26.3 24.6 11.7 2.8 3.1 16.8 4.5 2.7 0 7.5
Valgting 24,5 25,4 8,8 2,3 7,8 19,5 3,2 2,4 0,0 6,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned