Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Randaberg

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 437 24,2 966 24,2 1 403 24,5 -3,7 24,5 7 -1
H 407 22,5 901 22,5 1 308 22,8 -1,3 22,8 6 -1
Frp 240 13,3 553 13,8 793 13,8 2,2 13,8 4 1
SV 73 4,0 108 2,7 181 3,2 3,2 3,2 1 1
Sp 263 14,5 645 16,1 908 15,8 5,0 15,8 4 1
KrF 250 13,8 474 11,9 724 12,6 -3,8 12,6 3 -1
V 44 2,4 122 3,1 166 2,9 -2,1 2,9 1 0
MDG 95 5,3 151 3,8 246 4,3 0,6 4,3 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
868 48,0 1 870 46,8 2 738 47,8 5,1 47,8 13 1
H+Frp+
KrF+V
941 52,0 2 050 51,3 2 991 52,1 -5,0 52,1 14 -1
Nærmest til å vinne mandat: KrF (32 stemmer), tape mandat: V (22 stemmer)
Fremmøte: 69,4 % Stemmeberettigede: 8 426 Opptalte stemmer: 5 808
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 24,5 22,8 13,8 3,2 15,8 12,6 2,9 4,3 0,0 0,0
14:25 24,5 22,8 13,8 3,2 15,8 12,6 2,9 4,3 0,0 0,0
14:25 24,5 22,8 13,8 3,2 15,8 12,6 2,9 4,3 0,0 0,0
09:00 24,5 22,8 13,8 3,2 15,8 12,6 2,9 4,3 0,0 0,0
18:06 24,5 22,8 13,8 3,2 15,8 12,6 2,9 4,3 0,0 0,0
22:47 24,7 23,0 13,8 3,1 15,9 12,5 2,9 4,1 0,0 0,0
22:47 24,7 23,0 13,8 3,1 15,9 12,5 2,9 4,1 0,0 0,0
18:40 24,8 23,0 13,3 3,8 14,8 13,3 2,3 4,8 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,2 (8) 24,2 (7) 11,7 (3) 0,0 (0) 10,9 (3) 16,4 (4) 5,0 (1) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 20,7 (6) 21,0 (6) 10,0 (3) 0,0 (0) 18,6 (5) 12,2 (4) 3,7 (1) 6,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 23,9 (6) 21,5 (6) 18,0 (5) 2,9 (1) 13,4 (4) 11,6 (3) 4,4 (1) 4,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,4 (6) 21,9 (6) 10,0 (3) 0,0 (0) 18,8 (5) 12,4 (4) 3,1 (1) 7,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 20,8 (6) 20,5 (6) 9,1 (3) 0,0 (0) 19,5 (6) 12,1 (3) 3,2 (1) 6,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (27) 92,6 (27) 97,1 (26) 93,1 (27) 91,8 (27) Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Borgerlige 57,3 (15) 46,9 (14) 55,5 (15) 47,4 (14) 44,9 (13) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 42,7 (12) 45,7 (13) 44,5 (12) 45,7 (13) 46,9 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 32,3 (8) 34,5 (10) 29,4 (8) 34,3 (10) 34,8 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,2 (8) 24,2 (7) 11,7 (3) 0,0 (0) 10,9 (3) 16,4 (4) 5,0 (1) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 2 50 18
Høyre 27 3 52 41
KrF 16 2 41 31
Venstre 9 1 54 67
Sp 23 4 45 43
Ap 24 4 51 50
SV 9 2 50 56
MDG 13 3 53 46
Sum 138 21 49 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 6 49 21
Høyre 26 3 53 35
KrF 16 2 44 31
Venstre 17 1 58 47
Sp 25 3 41 48
Ap 25 2 49 44
Miljøpartiet De Grønne 12 2 42 42
Sum 145 19 48 38
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 2 50 27
Høyre 26 2 51 42
KrF 13 2 52 38
Venstre 20 1 50 45
Sp 17 2 41 53
Ap 25 4 50 48
SV 10 2 48 70
Sum 126 15 49 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 366
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 4 914
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,1 %
F-2015 59,6 %
K-2015 62,1 %
S-2013 80,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Kristine Enger, Ap (2015-)
Bjørn Kahrs, H (2011-2015)
Tone Tvedt Nybø, KrF (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / Bygdebl 30/8-2019 23,9 (6) 21,5 (6) 18,0 (5) 2,9 (1) 13,4 (4) 11,6 (3) 4,4 (1) 4,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Respons / Høyre 23/5-2019 23,8 (7) 28,2 (8) 12,6 (4) 2,4 (0) 10,7 (3) 12,3 (3) 3,0 (1) 2,7 (1) 1,8 (0) 2,5 (0)
Norfakta / Bygdebl 3/9-2015 28,2 (8) 26,1 (7) 10,9 (3) 0,0 (0) 8,9 (2) 16,7 (5) 7,1 (2) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Bygdebl 9/9-2011 31,0 (7) 24,1 (6) 14,8 (4) 3,2 (1) 7,7 (2) 14,9 (4) 4,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,2 24,2 11,7 0,0 10,9 16,4 5,0 3,7 0,0 0,0
2011 27,2 29,5 13,4 1,9 7,4 15,2 5,4 0,0 0,0 0,0
2007 33,5 16,9 18,4 2,6 7,7 16,3 4,6 0,0 0,0 0,0
2003 37,0 11,9 17,9 6,0 7,5 14,8 4,9 0,0 0,0 0,0
1999 23,1 17,3 16,8 0,0 15,0 18,6 9,2 0,0 0,0 0,0
1995 22,0 20,4 14,4 0,0 18,9 17,7 6,7 0,0 0,0 0,0
1991 25,0 25,3 8,2 0,0 18,9 17,0 5,7 0,0 0,0 0,0
1987 25,5 33,0 0,0 0,0 15,1 17,4 9,0 0,0 0,0 0,0
1983 25,0 29,3 0,0 0,0 21,1 18,5 6,0 0,0 0,0 0,0
1979 21,9 31,8 3,5 0,0 21,0 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 25,6 20,5 0,0 0,0 26,4 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 28,4 12,6 0,0 0,0 25,8 23,3 9,9 0,0 0,0 0,0
1967 29,3 9,8 0,0 0,0 24,1 22,9 13,9 0,0 0,0 0,0
1963 30,3 0,0 0,0 0,0 32,4 28,2 0,0 0,0 0,0 9,1
1959 24,2 0,0 0,0 0,0 36,7 26,3 0,0 0,0 0,0 12,8
1955 15,6 0,0 0,0 0,0 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0 43,5
1951 22,3 0,0 0,0 0,0 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8
1947 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,9
1945 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,0 24,8 13,7 1,3 7,3 15,3 3,5 3,0 0,6 1,5
2011 35,9 25,6 13,5 1,5 5,0 12,7 3,5 0,5 0,3 1,4
2007 35,3 18,7 16,9 2,1 6,0 15,1 3,6 0,4 0,3 1,6
2003 23,4 18,7 19,4 7,4 8,2 14,0 4,1 0,2 0,6 4,2
1999 20,3 21,5 16,2 3,0 10,1 19,6 5,3 0,3 1,6 2,0
1995 20,4 22,4 13,2 3,0 15,8 18,2 4,7 0,1 0,5 1,6
1991 18,9 29,0 7,3 5,8 15,6 17,0 4,3 0,1 0,1 2,0
1987 21,8 29,6 10,9 2,4 12,0 16,5 6,3 0,0 0,1 0,3
1983 22,3 28,5 7,2 2,3 16,7 18,1 4,3 0,0 0,2 0,5
1979 19,7 32,9 3,2 1,9 16,7 22,0 2,3 0,0 0,1 1,3
1975 23,6 19,3 2,5 1,9 22,9 26,4 1,3 0,0 0,1 2,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,7 31,5 18,7 2,6 6,6 11,7 3,3 2,5 0,7 1,7
2013 21,6 32,7 17,7 2,2 4,4 13,2 4,7 1,7 0,3 1,6
2009 24,9 21,0 25,7 3,4 5,0 14,6 4,3 0,1 0,3 0,7
2005 23,9 16,3 24,7 4,2 6,2 16,2 6,7 0,1 0,4 1,3
2001 15,4 23,9 15,3 7,6 5,6 23,2 5,4 0,1 0,6 2,9
1997 25,5 15,8 17,0 3,2 7,8 23,4 5,3 0,1 0,9 1,0
1993 26,5 16,2 8,1 5,0 19,1 17,9 5,5 0,1 0,2 1,6
1989 22,8 24,1 13,9 5,2 9,9 18,8 4,6 0,2 0,0 0,4
1985 24,2 31,5 5,1 2,3 12,1 19,5 4,9 0,0 0,1 0,4
1981 21,3 33,4 8,0 2,1 12,8 19,6 2,3 0,0 0,1 0,4
1977 23,7 26,7 3,3 2,4 14,2 26,3 1,1 0,0 0,1 2,1
1973 19,4 13,1 9,3 5,6 20,7 24,8 2,2 0,0 0,0 4,8
1969 25,3 14,0 0,0 1,6 22,3 26,3 9,5 0,0 0,0 0,9
1965 24,5 8,6 0,0 3,1 24,9 27,5 10,7 0,0 0,0 0,7
1961 26,8 6,7 0,0 0,0 27,4 30,6 7,7 0,0 0,0 0,8
1957 22,6 8,1 0,0 0,0 29,6 31,2 7,8 0,0 0,0 0,8
1953 18,2 6,3 0,0 0,0 33,4 31,7 8,9 0,0 0,0 1,6
1949 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 14,1 0,0 0,0 42,7
1945 12,1 8,7 0,0 0,0 48,0 11,5 19,7 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30.8 22.1 11.9 0 8 17.7 5.2 4.3 0 0
Valgting 27,5 24,7 11,6 0,0 11,6 16,1 5,0 3,5 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned