Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Time

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 458 17,1 1 206 16,9 1 664 17,1 -2,0 17,1 5 0
H 717 26,8 1 917 26,8 2 634 27,1 -2,9 27,1 7 -1
Frp 325 12,2 840 11,8 1 165 12,0 0,7 12,0 3 0
SV 186 7,0 390 5,5 576 5,9 2,2 5,9 2 1
Sp 453 16,9 1 364 19,1 1 817 18,7 5,8 18,7 5 1
KrF 339 12,7 741 10,4 1 080 11,1 -3,6 11,1 3 -1
V 80 3,0 339 4,7 419 4,3 0,1 4,3 1 0
MDG 115 4,3 239 3,3 354 3,6 -0,5 3,6 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 212 45,3 3 199 44,8 4 411 45,3 5,5 45,3 13 2
H+Frp+
KrF+V
1 461 54,7 3 837 53,7 5 298 54,5 -5,7 54,5 14 -2
Nærmest til å vinne mandat: Frp (130 stemmer), tape mandat: SV (50 stemmer)
Fremmøte: 69,6 % Stemmeberettigede: 14 227 Opptalte stemmer: 9 814
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 17,1 27,1 12,0 5,9 18,7 11,1 4,3 3,6 0,0 0,0
14:25 17,1 27,1 12,0 5,9 18,7 11,1 4,3 3,6 0,0 0,0
18:20 17,1 27,1 12,0 5,9 18,7 11,1 4,3 3,6 0,0 0,0
14:20 17,1 27,1 12,0 5,9 18,8 11,1 4,3 3,6 0,0 0,0
14:20 17,1 27,1 12,0 5,9 18,8 11,1 4,3 3,6 0,0 0,0
13:04 17,1 27,1 12,0 5,9 18,8 11,1 4,3 3,6 0,0 0,0
22:53 17,1 27,1 12,0 5,9 18,8 11,1 4,3 3,6 0,0 0,0
22:03 17,9 27,3 11,5 6,4 17,8 10,8 4,6 3,7 0,0 0,0
17:43 16,8 27,1 12,2 7,0 17,2 12,6 2,8 4,2 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 19,1 (5) 30,0 (8) 11,3 (3) 3,7 (1) 12,9 (4) 14,7 (4) 4,2 (1) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 14,1 (4) 26,0 (7) 9,6 (2) 5,9 (2) 22,0 (6) 10,9 (3) 3,1 (1) 7,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 19,3 (5) 28,5 (8) 8,6 (2) 6,3 (2) 18,6 (5) 8,9 (2) 5,7 (2) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 13,1 (4) 27,2 (7) 9,6 (3) 7,5 (2) 22,3 (6) 11,1 (3) 2,6 (0) 8,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 14,1 (4) 25,5 (7) 8,8 (2) 6,2 (2) 23,1 (6) 10,8 (3) 2,7 (1) 7,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (27) 98,7 (27) 100,0 (27) 101,9 (27) 98,6 (27) SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Borgerlige 60,2 (16) 49,6 (13) 51,7 (14) 50,5 (13) 47,8 (13) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 39,8 (11) 49,1 (14) 48,3 (13) 51,4 (14) 50,8 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 31,8 (9) 36,0 (10) 33,2 (9) 36,0 (9) 36,6 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 19,1 (5) 30,0 (8) 11,3 (3) 3,7 (1) 12,9 (4) 14,7 (4) 4,2 (1) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 2 51 32
Høyre 25 1 45 40
KrF 21 1 53 43
Venstre 28 2 53 36
Sp 28 2 45 50
Ap 26 2 52 50
SV 32 2 52 63
MDG 11 2 38 27
Sum 193 14 49 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 2 56 20
Høyre 31 1 48 42
KrF 28 1 50 46
Venstre 27 4 51 33
Sp 27 2 44 44
Ap 27 2 49 48
SV 25 2 51 68
Miljøpartiet Dei Grøne 24 2 37 63
Sum 209 16 48 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 28 3 53 36
Høyre 27 1 46 44
KrF 19 2 50 37
Venstre 25 5 51 40
Sp 27 2 46 44
Ap 26 4 45 50
SV 27 4 50 52
Miljøpartiet De Grønne 10 4 34 30
Sum 189 25 48 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 17 715
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 8 604
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,1 %
F-2015 59,0 %
K-2015 63,3 %
S-2013 81,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Reinert Kverneland, H (2011-)
Arnfinn Vigrestad, KrF (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / JBL 4/9-2019 19,3 (5) 28,5 (8) 8,6 (2) 6,3 (2) 18,6 (5) 8,9 (2) 5,7 (2) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Respons / Aftenbladet 25/6-2019 21,4 (6) 29,1 (8) 9,4 (2) 6,1 (2) 16,1 (4) 11,3 (3) 2,6 (1) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Respons / Aftenbladet 14/3-2019 21,5 (6) 29,3 (8) 15,9 (4) 4,6 (1) 12,4 (4) 9,8 (3) 2,8 (1) 1,7 (0) 0,1 (0) 2,0 (0)
Norstat / JBL 11/9-2015 18,0 (5) 25,0 (7) 12,0 (3) 6,0 (2) 12,0 (4) 15,0 (4) 3,0 (1) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / JBL 2/9-2011 19,3 (5) 25,1 (7) 19,6 (5) 5,6 (2) 9,2 (3) 16,4 (4) 4,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 19,1 30,0 11,3 3,7 12,9 14,7 4,2 4,1 0,0 0,0
2011 15,2 35,2 11,7 3,6 12,9 14,7 5,2 1,5 0,0 0,0
2007 19,9 17,5 18,2 5,5 11,8 19,0 5,4 0,0 0,5 2,1
2003 16,5 13,7 23,8 7,9 15,3 18,6 3,8 0,0 0,5 0,0
1999 19,0 16,9 16,6 5,1 14,3 20,9 7,2 0,0 0,0 0,0
1995 20,3 16,4 12,9 4,9 19,6 19,4 6,5 0,0 0,0 0,0
1991 16,8 20,4 10,3 7,8 23,1 17,4 4,2 0,0 0,0 0,0
1987 20,8 24,4 12,3 4,7 13,9 18,0 0,0 0,0 0,4 5,6
1983 22,1 24,5 9,3 3,7 17,1 15,7 4,6 0,0 0,7 2,4
1979 20,2 31,0 2,4 2,6 18,4 18,6 4,7 0,0 0,0 2,0
1975 22,5 18,2 3,5 2,3 26,0 20,7 2,3 0,0 0,0 4,6
1971 24,4 12,8 0,0 0,0 34,3 17,0 11,5 0,0 0,0 0,0
1967 28,7 13,0 0,0 0,0 29,7 15,1 13,5 0,0 0,0 0,0
1963 27,0 13,1 0,0 0,0 27,4 16,0 12,9 0,0 0,0 3,6
1959 23,7 10,1 0,0 0,0 29,5 16,4 13,5 0,0 0,0 6,8
1955 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,8
1951 22,6 6,1 0,0 0,0 0,0 13,7 13,3 0,0 0,0 44,4
1947 20,5 5,4 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 63,0
1945 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,8 26,1 12,6 2,7 11,6 15,3 3,8 4,0 0,4 1,7
2011 16,4 36,5 12,5 2,0 8,8 16,5 4,3 1,4 0,3 1,3
2007 21,8 18,0 18,5 4,1 10,8 18,5 5,4 0,4 0,6 1,9
2003 16,4 17,1 21,7 7,9 14,0 15,7 4,0 0,1 0,7 2,2
1999 17,9 19,4 15,3 4,4 13,8 19,8 5,7 0,3 1,7 1,7
1995 19,6 19,5 11,7 4,8 19,9 17,5 5,1 0,2 0,6 1,2
1991 16,7 23,6 7,5 7,3 22,7 16,5 3,5 0,2 0,3 1,7
1987 21,1 25,7 11,9 4,0 13,4 17,5 5,1 0,0 0,5 0,9
1983 22,6 25,6 8,7 3,3 16,4 16,5 4,3 0,0 0,6 2,0
1979 19,8 30,8 2,8 2,5 17,9 19,4 4,2 0,0 0,4 2,2
1975 21,7 18,2 3,8 2,2 25,1 21,1 2,2 0,0 0,4 5,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,5 27,8 18,3 3,7 11,4 11,5 2,6 2,8 0,5 2,0
2013 20,6 27,6 16,1 3,0 10,1 13,9 3,8 2,6 0,2 2,1
2009 25,5 17,2 22,5 4,2 10,1 15,0 4,1 0,1 0,2 1,1
2005 22,0 13,2 23,0 5,5 10,3 16,6 7,4 0,1 0,4 1,4
2001 16,6 19,3 14,8 7,6 9,7 24,2 4,6 0,1 0,4 2,8
1997 24,6 13,4 14,9 3,7 12,3 23,6 5,7 0,1 0,8 1,0
1993 24,8 15,5 6,3 5,5 26,5 15,8 3,7 0,1 0,2 1,7
1989 21,7 21,2 12,9 6,3 15,5 16,9 4,7 0,2 0,0 0,5
1985 24,8 30,1 5,2 3,1 15,2 16,0 4,5 0,0 0,2 0,9
1981 20,7 31,4 7,5 3,0 15,0 17,5 3,7 0,0 0,5 0,7
1977 24,1 25,2 3,1 2,9 16,0 23,0 2,2 0,0 0,2 3,3
1973 21,4 12,6 7,3 5,9 23,6 21,0 2,6 0,0 0,2 5,4
1969 26,8 13,8 0,0 1,7 26,4 21,5 9,6 0,0 0,0 0,3
1965 26,0 13,6 0,0 2,4 25,2 18,6 14,0 0,0 0,0 0,2
1961 27,3 11,5 0,0 0,0 29,5 18,0 13,3 0,0 0,0 0,3
1957 25,7 11,3 0,0 0,0 29,2 18,0 15,4 0,0 0,0 0,4
1953 27,7 10,7 0,0 0,0 30,3 17,4 13,2 0,0 0,0 0,6
1949 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 19,9 0,0 0,0 46,5
1945 25,1 13,7 0,0 0,0 28,6 10,9 20,2 0,0 0,0 1,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 18.1 27.6 11.3 4.3 10.2 19.1 3.7 5.6 0 0
Valgting 19,3 30,5 11,3 3,6 13,4 13,9 4,3 3,9 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned