Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Time

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 498 10,9 507 9,2 1 005 10,0 -7,1 3 -2
H 1 838 40,1 1 884 34,1 3 722 37,1 10,0 10 3
Frp 452 9,9 523 9,5 975 9,7 -2,3 3 0
SV 306 6,7 404 7,3 710 7,1 1,1 2 0
Sp 404 8,8 853 15,4 1 257 12,5 -6,2 4 -1
KrF 472 10,3 544 9,8 1 016 10,1 -1,0 3 0
V 232 5,1 259 4,7 491 4,9 0,6 1 0
MDG 96 2,1 104 1,9 200 2,0 -1,7 0 -1
R 75 1,6 54 1,0 129 1,3 1,3 0 0
Andre (vis) 209 4,6 318 5,8 527 5,3 5,3 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 379 30,1 1 922 34,8 3 301 32,9 -12,6 9 -4
H+Frp+
KrF+V
2 994 65,3 3 210 58,0 6 204 61,8 7,3 17 3
Nærmest til å vinne mandat: V (48 stemmer), tape mandat: Sp (17 stemmer)
Fremmøte: 67,9 % Stemmeberettigede: 14 936 Opptalte stemmer: 10 112
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 10,0 37,1 9,7 7,1 12,5 10,1 4,9 2,0 1,3 5,3
20/9 - 15:15 10,0 37,1 9,7 7,1 12,5 10,1 4,9 2,0 1,3 5,3
20/9 - 15:15 10,0 37,1 9,7 7,1 12,5 10,1 4,9 2,0 1,3 5,3
14/9 - 10:30 10,0 37,1 9,7 7,1 12,5 10,1 4,9 2,0 1,3 5,3
14/9 - 10:02 10,0 37,1 9,7 7,1 12,5 10,1 4,9 2,0 1,3 5,3
14/9 - 10:02 10,0 37,1 9,7 7,1 12,5 10,1 4,9 2,0 1,3 5,3
13/9 - 09:54 10,0 37,1 9,7 7,1 12,5 10,1 4,9 2,0 1,3 5,3
13/9 - 09:54 10,0 37,1 9,7 7,1 12,5 10,1 4,9 2,0 1,3 5,3
13/9 - 09:54 10,0 37,1 9,7 7,1 12,5 10,1 4,9 2,0 1,3 5,3
13/9 - 09:54 10,0 37,1 9,7 7,1 12,5 10,1 4,9 2,0 1,3 5,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 17,1 (5) 27,1 (7) 12,0 (3) 5,9 (2) 18,7 (5) 11,1 (3) 4,3 (1) 3,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 14,3 (4) 35,6 (9) 15,7 (4) 7,6 (2) 9,8 (3) 11,6 (3) 5,8 (2) 2,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 11,9 (3) 37,2 (10) 10,4 (3) 4,8 (1) 13,8 (4) 10,0 (3) 3,3 (1) 3,7 (1) 0,7 (0) 4,1 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,7 (4) 33,8 (9) 17,1 (4) 7,8 (2) 9,2 (2) 13,6 (4) 5,8 (2) 2,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 14,4 (4) 34,2 (9) 15,8 (4) 7,6 (2) 10,1 (3) 12,1 (3) 5,9 (2) 2,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 1 56 39
Høyre 33 2 43 48
KrF 18 2 48 50
Venstre 27 3 49 48
Sp 24 2 41 38
Ap 19 2 55 47
SV 33 2 50 52
Rødt 7 1 40 29
MDG 13 1 41 46
Liberalistene 7 5 40 14
Industri- og Næringspartiet 10 2 51 50
Norgesdemokratene 11 3 47 18
Sum 225 26 48 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 19 781
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 9 709
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 80,3 %
K-2019 68,2 %
F-2019 64,6 %
S-2017 81,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Reinert Kverneland, H (2011-)
Arnfinn Vigrestad, KrF (2007-2011)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / JBL 24/4-2023 11,9 (3) 37,2 (10) 10,4 (3) 4,8 (1) 13,8 (4) 10,0 (3) 3,3 (1) 3,7 (1) 0,7 (0) 4,1 (1)
Sentio / JBL 4/9-2019 19,3 (5) 28,5 (8) 8,6 (2) 6,3 (2) 18,6 (5) 8,9 (2) 5,7 (2) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Respons / Aftenbladet 25/6-2019 21,4 (6) 29,1 (8) 9,4 (2) 6,1 (2) 16,1 (4) 11,3 (3) 2,6 (1) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Respons / Aftenbladet 14/3-2019 21,5 (6) 29,3 (8) 15,9 (4) 4,6 (1) 12,4 (4) 9,8 (3) 2,8 (1) 1,7 (0) 0,1 (0) 2,0 (0)
Norstat / JBL 11/9-2015 18,0 (5) 25,0 (7) 12,0 (3) 6,0 (2) 12,0 (4) 15,0 (4) 3,0 (1) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / JBL 2/9-2011 19,3 (5) 25,1 (7) 19,6 (5) 5,6 (2) 9,2 (3) 16,4 (4) 4,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 17,1 27,1 12,0 5,9 18,7 11,1 4,3 3,6 0,0 0,0
2015 19,1 30,0 11,3 3,7 12,9 14,7 4,2 4,1 0,0 0,0
2011 15,2 35,2 11,7 3,6 12,9 14,7 5,2 1,5 0,0 0,0
2007 19,9 17,5 18,2 5,5 11,8 19,0 5,4 0,0 0,5 2,1
2003 16,5 13,7 23,8 7,9 15,3 18,6 3,8 0,0 0,5 0,0
1999 19,0 16,9 16,6 5,1 14,3 20,9 7,2 0,0 0,0 0,0
1995 20,3 16,4 12,9 4,9 19,6 19,4 6,5 0,0 0,0 0,0
1991 16,8 20,4 10,3 7,8 23,1 17,4 4,2 0,0 0,0 0,0
1987 20,8 24,4 12,3 4,7 13,9 18,0 0,0 0,0 0,4 5,6
1983 22,1 24,5 9,3 3,7 17,1 15,7 4,6 0,0 0,7 2,4
1979 20,2 31,0 2,4 2,6 18,4 18,6 4,7 0,0 0,0 2,0
1975 22,5 18,2 3,5 2,3 26,0 20,7 2,3 0,0 0,0 4,6
1971 24,4 12,8 0,0 0,0 34,3 17,0 11,5 0,0 0,0 0,0
1967 28,7 13,0 0,0 0,0 29,7 15,1 13,5 0,0 0,0 0,0
1963 27,0 13,1 0,0 0,0 27,4 16,0 12,9 0,0 0,0 3,6
1959 23,7 10,1 0,0 0,0 29,5 16,4 13,5 0,0 0,0 6,8
1955 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,8
1951 22,6 6,1 0,0 0,0 0,0 13,7 13,3 0,0 0,0 44,4
1947 20,5 5,4 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 63,0
1945 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 17,2 25,1 11,0 4,1 16,4 11,2 3,3 4,3 1,2 6,2
2015 21,8 26,1 12,6 2,7 11,6 15,3 3,8 4,0 0,4 1,7
2011 16,4 36,5 12,5 2,0 8,8 16,5 4,3 1,4 0,3 1,3
2007 21,8 18,0 18,5 4,1 10,8 18,5 5,4 0,4 0,6 1,9
2003 16,4 17,1 21,7 7,9 14,0 15,7 4,0 0,1 0,7 2,2
1999 17,9 19,4 15,3 4,4 13,8 19,8 5,7 0,3 1,7 1,7
1995 19,6 19,5 11,7 4,8 19,9 17,5 5,1 0,2 0,6 1,2
1991 16,7 23,6 7,5 7,3 22,7 16,5 3,5 0,2 0,3 1,7
1987 21,1 25,7 11,9 4,0 13,4 17,5 5,1 0,0 0,5 0,9
1983 22,6 25,6 8,7 3,3 16,4 16,5 4,3 0,0 0,6 2,0
1979 19,8 30,8 2,8 2,5 17,9 19,4 4,2 0,0 0,4 2,2
1975 21,7 18,2 3,8 2,2 25,1 21,1 2,2 0,0 0,4 5,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 19,8 23,3 15,7 5,7 15,2 10,7 2,6 1,7 2,1 3,2
2017 19,5 27,8 18,3 3,7 11,4 11,5 2,6 2,8 0,5 2,0
2013 20,6 27,6 16,1 3,0 10,1 13,9 3,8 2,6 0,2 2,1
2009 25,5 17,2 22,5 4,2 10,1 15,0 4,1 0,1 0,2 1,1
2005 22,0 13,2 23,0 5,5 10,3 16,6 7,4 0,1 0,4 1,4
2001 16,6 19,3 14,8 7,6 9,7 24,2 4,6 0,1 0,4 2,8
1997 24,6 13,4 14,9 3,7 12,3 23,6 5,7 0,1 0,8 1,0
1993 24,8 15,5 6,3 5,5 26,5 15,8 3,7 0,1 0,2 1,7
1989 21,7 21,2 12,9 6,3 15,5 16,9 4,7 0,2 0,0 0,5
1985 24,8 30,1 5,2 3,1 15,2 16,0 4,5 0,0 0,2 0,9
1981 20,7 31,4 7,5 3,0 15,0 17,5 3,7 0,0 0,5 0,7
1977 24,1 25,2 3,1 2,9 16,0 23,0 2,2 0,0 0,2 3,3
1973 21,4 12,6 7,3 5,9 23,6 21,0 2,6 0,0 0,2 5,4
1969 26,8 13,8 0,0 1,7 26,4 21,5 9,6 0,0 0,0 0,3
1965 26,0 13,6 0,0 2,4 25,2 18,6 14,0 0,0 0,0 0,2
1961 27,3 11,5 0,0 0,0 29,5 18,0 13,3 0,0 0,0 0,3
1957 25,7 11,3 0,0 0,0 29,2 18,0 15,4 0,0 0,0 0,4
1953 27,7 10,7 0,0 0,0 30,3 17,4 13,2 0,0 0,0 0,6
1949 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 19,9 0,0 0,0 46,5
1945 25,1 13,7 0,0 0,0 28,6 10,9 20,2 0,0 0,0 1,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 17.3 27 12.2 7 17.1 12.8 3 4.3 0 0
Valgting 17,1 27,2 11,9 5,5 19,3 10,5 4,8 3,4 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned