Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Klepp

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 412 14,5 833 12,5 1 245 13,2 -3,0 13,2 4 -1
H 632 22,3 1 416 21,2 2 048 21,7 -7,3 21,7 7 -2
Frp 519 18,3 1 419 21,3 1 938 20,6 1,2 20,6 7 1
SV 99 3,5 217 3,2 316 3,4 3,4 3,4 1 1
Sp 459 16,2 1 136 17,0 1 595 16,9 4,5 16,9 5 1
KrF 354 12,5 815 12,2 1 169 12,4 -3,1 12,4 4 -1
V 48 1,7 142 2,1 190 2,0 -2,1 2,0 0 -1
MDG 110 3,9 202 3,0 312 3,3 0,0 3,3 1 0
R 35 1,2 61 0,9 96 1,0 1,0 1,0 0 0
Andre (vis) 166 5,9 353 5,3 519 5,5 5,5 5,5 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 115 39,3 2 449 36,7 3 564 37,8 5,9 37,8 11 1
H+Frp+
KrF+V
1 553 54,8 3 792 56,8 5 345 56,7 -11,3 56,7 18 -3
Nærmest til å vinne mandat: V (19 stemmer), tape mandat: Frp (53 stemmer)
Fremmøte: 65,5 % Stemmeberettigede: 14 550 Opptalte stemmer: 9 511
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 13,2 21,7 20,6 3,4 16,9 12,4 2,0 3,3 1,0 5,5
14:25 13,2 21,7 20,6 3,4 16,9 12,4 2,0 3,3 1,0 5,5
17:33 13,2 21,7 20,6 3,4 16,9 12,4 2,0 3,3 1,0 5,5
17:33 13,2 21,7 20,6 3,4 16,9 12,4 2,0 3,3 1,0 5,5
12:49 13,2 21,8 20,7 3,3 17,1 12,2 2,0 3,2 1,0 5,5
11:18 13,2 21,8 20,7 3,3 17,1 12,2 2,0 3,2 1,0 5,5
10:30 13,2 21,8 20,7 3,3 17,1 12,2 2,0 3,2 1,0 5,5
10:30 13,2 21,8 20,7 3,3 17,1 12,2 2,0 3,2 1,0 5,5
10:30 13,2 21,8 20,7 3,3 17,1 12,2 2,0 3,2 1,0 5,5
09:57 13,2 21,8 20,7 3,3 17,1 12,2 2,0 3,2 1,0 5,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 16,2 (5) 29,0 (9) 19,4 (6) 0,0 (0) 12,4 (4) 15,5 (5) 4,2 (1) 3,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 11,9 (4) 25,1 (8) 16,6 (5) 0,0 (0) 21,2 (7) 11,6 (4) 3,1 (1) 5,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 12,8 (4) 17,9 (6) 18,4 (6) 3,0 (1) 17,4 (5) 14,5 (5) 3,2 (1) 7,6 (2) 1,3 (0) 3,8 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 11,1 (4) 26,3 (8) 16,6 (5) 0,0 (0) 21,5 (7) 11,7 (4) 2,6 (1) 6,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 11,9 (4) 24,6 (8) 15,1 (5) 0,0 (0) 22,3 (7) 11,4 (4) 2,7 (1) 5,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 56,9 (18) 57,9 (19) 49,8 (16) 59,5 (19) 58,3 (19) Sp, KrF, H
Borgerlige 68,1 (21) 56,4 (18) 54,0 (18) 57,2 (18) 53,8 (18) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 31,9 (10) 38,8 (13) 42,1 (12) 39,4 (13) 40,1 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 32,1 (10) 35,9 (12) 35,1 (11) 35,8 (12) 36,4 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 16,2 (5) 29,0 (9) 19,4 (6) 0,0 (0) 12,4 (4) 15,5 (5) 4,2 (1) 3,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 30 1 51 27
Høyre 26 2 46 42
KrF 16 2 54 38
Venstre 18 6 46 22
Sp 30 3 57 43
Ap 25 2 46 48
SV 25 2 47 56
Rødt 7 2 37 14
MDG 17 3 46 59
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 12 2 43 42
Sum 206 25 49 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 34 4 50 21
Høyre 36 1 47 39
KrF 16 2 41 31
Venstre 19 5 48 21
Sp 27 1 47 33
Ap 30 2 52 53
Miljøpartiet De Grønne 13 1 44 69
Sum 175 16 48 37
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 26 1 50 19
Høyre 36 2 45 33
KrF 15 2 42 33
Venstre 19 2 46 47
Sp 33 1 44 52
Ap 30 2 54 50
SV 9 2 48 56
Rødt 7 0 33 29
Sum 175 12 47 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 18 367
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 7 983
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,8 %
F-2015 56,1 %
K-2015 58,6 %
S-2013 78,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 31 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ane Mari Braut Nese, H (2011-)
Elfin Lea, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / JBL 6/9-2019 12,8 (4) 17,9 (6) 18,4 (6) 3,0 (1) 17,4 (5) 14,5 (5) 3,2 (1) 7,6 (2) 1,3 (0) 3,8 (1)
Respons / Aftenbladet 26/6-2019 12,1 (4) 24,4 (8) 19,5 (6) 4,7 (2) 13,7 (4) 10,3 (3) 2,0 (0) 2,6 (1) 1,0 (0) 9,7 (3)
Respons / Aftenbladet 16/3-2019 13,3 (5) 27,7 (9) 21,9 (7) 2,7 (1) 13,8 (5) 12,2 (4) 1,8 (0) 1,6 (0) 0,5 (0) 4,5 (0)
Norstat / JBL 11/9-2015 15,0 (5) 23,0 (7) 17,0 (5) 0,0 (0) 12,0 (4) 21,0 (7) 5,0 (2) 3,0 (1) 0,0 (0) 2,0 (0)
Sentio / JBL 30/8-2011 15,0 (5) 28,7 (9) 23,6 (7) 1,8 (0) 9,5 (3) 14,9 (5) 6,0 (2) 0,0 (0) 0,3 (0) 0,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 16,2 29,0 19,4 0,0 12,4 15,5 4,2 3,3 0,0 0,0
2011 16,1 33,6 17,2 1,5 10,6 16,2 4,5 0,0 0,4 0,0
2007 13,2 26,9 23,3 2,7 12,5 15,4 5,6 0,0 0,3 0,0
2003 12,4 22,3 24,5 6,4 16,2 13,8 4,4 0,0 0,0 0,0
1999 13,0 21,6 18,9 3,5 18,2 18,8 6,0 0,0 0,0 0,0
1995 15,3 18,3 13,5 2,9 28,7 15,6 5,6 0,0 0,0 0,0
1991 13,1 22,3 10,2 5,8 28,8 16,0 3,8 0,0 0,0 0,0
1987 18,7 26,5 13,1 0,0 17,1 16,6 0,0 0,0 0,4 7,5
1983 17,7 28,3 10,4 0,0 18,2 17,2 5,2 0,0 0,8 2,3
1979 17,7 35,6 0,0 0,0 19,2 19,9 4,9 0,0 0,0 2,7
1975 17,3 15,8 0,0 2,0 26,7 20,9 3,3 0,0 0,0 13,9
1971 19,3 8,8 0,0 0,0 33,9 19,1 9,8 0,0 0,0 9,1
1967 20,6 9,6 0,0 0,0 34,4 17,7 13,7 0,0 0,0 4,2
1963 20,0 8,1 0,0 0,0 37,3 19,3 15,3 0,0 0,0 0,0
1959 14,6 4,6 0,0 0,0 39,5 19,1 17,9 0,0 0,0 4,2
1955 22,0 8,2 0,0 0,0 34,6 15,8 11,6 0,0 0,0 7,7
1951 15,0 6,3 0,0 0,0 41,7 16,3 12,8 0,0 0,0 8,0
1947 18,8 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 12,6 0,0 0,0 61,0
1945 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 70,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 18,6 26,2 19,7 1,3 11,2 14,5 2,8 3,1 0,3 2,3
2011 17,6 32,0 18,1 1,6 9,5 14,9 3,6 0,6 0,3 1,8
2007 16,1 23,3 23,4 2,9 11,7 15,0 5,2 0,5 0,5 1,3
2003 12,4 20,9 25,3 6,2 15,2 13,0 3,6 0,2 0,5 2,7
1999 13,6 21,1 19,0 3,5 16,4 18,2 5,2 0,2 0,8 2,0
1995 16,3 19,0 13,4 2,7 25,7 15,5 5,4 0,2 0,4 1,5
1991 13,9 24,4 8,7 5,9 28,3 14,2 2,8 0,4 0,1 1,3
1987 17,4 28,1 12,9 2,2 16,2 16,1 5,8 0,0 0,3 1,1
1983 18,2 27,8 10,9 2,0 17,6 16,9 4,0 0,0 0,5 2,0
1979 16,9 35,3 2,3 1,8 17,8 19,3 3,9 0,0 0,3 2,5
1975 18,4 16,3 2,3 2,0 28,2 23,4 2,8 0,0 0,2 6,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,2 27,9 25,0 2,5 11,0 10,4 2,4 1,6 0,7 2,3
2013 16,0 29,8 22,1 1,8 9,6 13,5 3,2 1,7 0,3 2,1
2009 19,2 17,9 30,5 2,8 10,9 14,1 3,2 0,2 0,3 0,9
2005 18,0 13,8 29,4 4,1 11,4 15,1 6,3 0,2 0,3 1,3
2001 13,1 20,2 20,0 5,8 9,9 23,3 5,0 0,1 0,2 2,5
1997 20,9 13,6 18,7 2,5 14,6 23,0 5,3 0,1 0,5 0,9
1993 22,3 14,5 7,8 3,6 32,1 14,3 3,3 0,1 0,1 1,9
1989 19,3 21,5 16,5 4,5 18,1 15,6 3,8 0,1 0,0 0,6
1985 22,0 32,9 6,5 2,0 16,3 15,1 4,5 0,0 0,2 0,6
1981 17,5 34,5 9,7 2,5 14,8 16,9 3,0 0,0 0,3 0,7
1977 21,4 28,0 2,8 2,0 17,7 21,5 2,9 0,0 0,2 3,5
1973 18,7 11,3 8,4 4,5 28,1 20,6 2,9 0,0 0,1 5,4
1969 21,7 11,5 0,0 1,8 31,4 22,1 11,2 0,0 0,0 0,3
1965 18,6 11,0 0,0 2,2 32,6 19,2 16,2 0,0 0,0 0,2
1961 21,1 8,7 0,0 0,0 34,0 20,8 15,3 0,0 0,0 0,2
1957 20,1 8,6 0,0 0,0 37,5 19,2 14,3 0,0 0,0 0,3
1953 19,4 7,8 0,0 0,0 39,0 20,4 13,1 0,0 0,0 0,3
1949 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 20,3 0,0 0,0 50,6
1945 20,2 12,7 0,0 0,0 37,4 5,6 23,4 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 20.1 25.1 19.9 0 11 15.6 3.8 4.6 0 0
Valgting 15,2 30,0 19,3 0,0 12,8 15,5 4,3 3,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned