Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hå

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 312 6,6 234 5,0 546 5,9 -2,0 2 -1
H 929 19,8 851 18,3 1 780 19,1 5,2 7 2
Frp 727 15,5 802 17,2 1 529 16,4 7,1 6 3
SV 180 3,8 129 2,8 309 3,3 0,8 1 0
Sp 432 9,2 504 10,8 936 10,1 -5,8 3 -2
KrF 1 112 23,6 1 174 25,2 2 286 24,6 3,9 8 1
V 63 1,3 59 1,3 122 1,3 1,3 0 0
R 62 1,3 45 1,0 107 1,2 0,2 0 0
Andre (vis) 885 18,8 796 17,1 1 681 18,1 -10,7 6 -3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
986 21,0 912 19,6 1 898 20,5 -6,8 6 -3
H+Frp+
KrF+V
2 831 60,2 2 886 62,0 5 717 61,4 17,5 21 6
Nærmest til å vinne mandat: Sp (23 stemmer), tape mandat: KRISTNE (23 stemmer)
Fremmøte: 65,3 % Stemmeberettigede: 14 375 Opptalte stemmer: 9 356
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 5,9 19,1 16,4 3,3 10,1 24,6 1,3 0,0 1,2 18,2
20/9 - 15:15 5,9 19,1 16,4 3,3 10,1 24,6 1,3 0,0 1,2 18,2
20/9 - 15:15 5,9 19,1 16,4 3,3 10,1 24,6 1,3 0,0 1,2 18,2
14/9 - 10:30 5,9 19,1 16,4 3,3 10,1 24,6 1,3 0,0 1,2 18,2
14/9 - 10:02 5,9 19,1 16,4 3,3 10,1 24,6 1,3 0,0 1,2 18,2
14/9 - 10:02 5,9 19,1 16,4 3,3 10,1 24,6 1,3 0,0 1,2 18,2
13/9 - 09:54 5,9 19,1 16,4 3,3 10,1 24,6 1,3 0,0 1,2 18,2
13/9 - 09:54 5,9 19,1 16,4 3,3 10,1 24,6 1,3 0,0 1,2 18,2
13/9 - 09:54 5,9 19,1 16,4 3,3 10,1 24,6 1,3 0,0 1,2 18,2
13/9 - 09:54 5,9 19,1 16,4 3,3 10,1 24,6 1,3 0,0 1,2 18,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 7,9 (3) 13,9 (5) 9,4 (3) 2,5 (1) 15,8 (5) 20,7 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,0 (0) 28,8 (9)
Poll of polls (brutt ned) 6,6 (2) 18,2 (6) 12,2 (4) 3,3 (1) 8,3 (3) 21,6 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,0 (0) 26,3 (9)
Siste lokale målings 8,9 (3) 20,2 (7) 17,7 (6) 3,5 (1) 9,2 (3) 25,9 (9) 0,7 (0) 0,0 (0) 1,4 (0) 12,5 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 6,8 (3) 19,0 (7) 13,2 (5) 2,7 (1) 8,8 (3) 15,5 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,9 (0) 19,2 (8)
K-snitt september (brutt ned) 6,6 (2) 17,6 (6) 12,4 (4) 3,2 (1) 8,5 (3) 21,9 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,1 (0) 28,8 (10)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 3 50 30
Høyre 31 1 49 45
KrF 25 2 40 44
Venstre 11 3 47 45
Sp 28 2 48 50
Ap 11 2 55 45
SV 23 1 58 57
Rødt 9 2 47 33
Liberalistene 10 2 39 10
Industri- og Næringspartiet 7 2 42 0
Hå-lista 28 1 53 54
Konservativt 11 2 61 27
Sum 217 23 49 42
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 19 649
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 8 961
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 79,3 %
K-2019 64,7 %
F-2019 58,9 %
S-2017 80,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 33 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Jonas Skrettingland, KrF (2015-)
Mons Skrettingland, H (2011-2015)
Terje Mjåtveit, A (2007-2011)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / JBL 2/5-2023 8,9 (3) 20,2 (7) 17,7 (6) 3,5 (1) 9,2 (3) 25,9 (9) 0,7 (0) 0,0 (0) 1,4 (0) 12,5 (4)
Sentio / JBL 5/9-2019 10,5 (4) 14,0 (5) 7,0 (2) 2,8 (1) 14,7 (5) 24,5 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,4 (0) 26,1 (8)
Respons / Aftenbladet 28/6-2019 9,0 (3) 17,2 (6) 7,1 (2) 2,1 (1) 17,3 (6) 17,9 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,2 (0) 26,1 (9)
Respons / Aftenbladet 15/3-2019 10,2 (4) 18,3 (6) 9,8 (3) 1,7 (0) 16,3 (6) 22,9 (8) 1,1 (0) 1,6 (0) 0,4 (0) 17,7 (6)
Norstat / JBL 11/9-2015 13,0 (4) 21,0 (7) 12,0 (4) 3,0 (1) 13,0 (5) 23,0 (8) 2,0 (0) 3,0 (1) 0,0 (0) 10,0 (3)
Sentio / JBL 5/9-2011 8,9 (3) 15,9 (5) 11,6 (4) 2,6 (1) 10,2 (3) 20,5 (7) 2,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,1 (9)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 7,9 13,9 9,4 2,5 15,8 20,7 0,0 0,0 1,0 28,8
2015 7,6 19,0 8,5 1,5 9,0 20,0 0,6 1,2 0,0 32,6
2011 7,4 19,7 9,0 1,8 9,6 17,2 1,4 0,0 0,0 33,9
2007 6,4 9,0 13,0 2,7 11,8 20,6 1,7 0,0 0,0 34,8
2003 8,4 13,0 16,2 4,8 18,2 19,3 1,1 0,0 0,0 19,0
1999 8,6 15,2 12,3 4,8 19,3 21,6 1,5 0,0 0,0 16,6
1995 9,5 9,7 7,3 4,0 24,8 22,2 1,5 0,0 0,0 20,8
1991 7,1 8,3 3,6 5,2 18,3 19,4 1,9 0,0 0,0 36,1
1987 9,2 5,9 3,9 2,5 7,0 16,9 0,0 0,0 0,0 54,7
1983 8,5 5,9 0,0 2,4 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 68,4
1979 7,6 14,6 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 61,1
1975 4,3 4,1 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 78,6
1971 12,3 3,7 0,0 0,0 21,8 18,8 6,7 0,0 0,0 36,7
1967 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 9,9 0,0 0,0 69,7
1963 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,4
1959 14,5 0,0 0,0 0,0 32,8 29,4 16,9 0,0 0,0 6,4
1955 14,6 0,0 0,0 0,0 47,5 16,6 21,3 0,0 0,0 0,0
1951 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,3
1947 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,8
1945 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 12,8 17,2 13,2 2,7 21,8 20,8 0,6 2,1 1,2 7,6
2015 15,7 21,9 15,8 1,7 14,5 23,8 1,1 1,9 0,3 3,3
2011 16,2 24,9 15,5 1,7 13,6 23,0 1,9 0,4 0,3 2,6
2007 14,0 12,9 20,6 2,9 18,2 26,2 2,6 0,2 0,3 2,1
2003 11,6 14,7 21,5 5,5 21,8 20,5 1,7 0,2 0,4 2,3
1999 12,4 16,1 15,3 3,3 21,1 27,5 2,2 0,2 0,9 1,0
1995 13,8 13,7 10,2 2,7 30,6 24,8 2,2 0,3 0,4 1,4
1991 12,8 16,8 6,0 5,4 31,3 23,4 2,1 0,3 0,3 1,5
1987 17,0 19,3 12,7 2,4 17,6 26,3 4,0 0,0 0,3 0,4
1983 16,9 19,9 11,1 2,3 19,7 25,6 2,5 0,0 0,4 1,6
1979 13,9 28,9 4,2 1,7 19,8 27,8 2,3 0,0 0,5 1,0
1975 13,6 11,4 11,5 1,9 24,7 30,5 2,6 0,0 0,3 3,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 13,9 17,3 19,9 2,6 21,3 17,0 1,2 1,0 2,0 3,7
2017 13,5 23,3 22,8 2,3 15,4 16,9 1,3 1,3 0,5 2,6
2013 14,7 23,8 19,3 1,8 14,3 19,7 1,9 1,2 0,2 3,1
2009 17,6 13,6 26,6 2,9 13,9 21,6 1,9 0,2 0,1 1,5
2005 15,1 10,5 25,0 3,9 15,5 23,0 4,9 0,1 0,2 1,9
2001 11,9 14,4 16,9 5,3 13,1 31,5 3,3 0,1 0,2 3,4
1997 19,8 9,2 14,8 2,2 19,5 30,2 3,0 0,1 0,4 0,8
1993 19,3 9,7 5,9 3,1 36,3 21,6 2,0 0,1 0,2 1,9
1989 16,7 16,0 14,1 4,0 21,4 24,5 2,8 0,2 0,0 0,4
1985 19,4 25,2 6,8 2,0 18,3 24,1 3,3 0,0 0,2 0,7
1981 14,8 28,7 9,0 2,2 17,5 24,3 2,8 0,0 0,4 0,3
1977 17,0 20,6 4,2 1,8 21,3 31,0 1,5 0,0 0,4 2,3
1973 16,2 8,3 7,1 2,9 28,5 29,7 2,5 0,0 0,2 4,6
1969 17,3 8,1 0,0 1,0 30,6 30,4 12,6 0,0 0,0 0,2
1965 16,1 8,1 0,0 1,4 27,5 27,9 18,8 0,0 0,0 0,2
1961 20,7 6,1 0,0 0,0 27,0 27,0 19,0 0,0 0,0 0,2
1957 18,9 6,4 0,0 0,0 29,1 25,8 19,6 0,0 0,0 0,1
1953 19,6 5,0 0,0 0,0 32,5 23,6 18,6 0,0 0,0 0,7
1949 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 25,8 0,0 0,0 39,0
1945 18,1 5,9 0,0 0,0 31,7 14,7 28,8 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 8.4 13.4 7.4 3.2 13.7 17.5 0 0 0.9 35.9
Valgting 7,6 14,2 10,5 2,2 17,1 22,5 0,0 0,0 1,0 24,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned