Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hå

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 279 8,4 429 7,5 708 7,9 0,3 7,9 3 0
H 442 13,3 804 14,1 1 246 13,9 -5,1 13,9 5 -1
Frp 245 7,4 596 10,5 841 9,4 0,9 9,4 3 0
SV 106 3,2 122 2,1 228 2,5 1,0 2,5 1 1
Sp 454 13,7 965 16,9 1 419 15,8 6,8 15,8 5 2
KrF 577 17,4 1 275 22,4 1 852 20,7 0,7 20,7 7 0
R 31 0,9 58 1,0 89 1,0 1,0 1,0 0 0
Andre (vis) 1 187 35,7 1 391 24,4 2 578 28,8 27,2 28,8 9 9
Ap+SV+
MDG+Sp+R
870 26,2 1 574 27,6 2 444 27,2 9,1 27,2 9 3
H+Frp+
KrF+V
1 264 38,1 2 675 46,9 3 939 44,0 -3,5 44,0 15 -1
Nærmest til å vinne mandat: KRISTNE (18 stemmer), tape mandat: SV (48 stemmer)
Fremmøte: 65,5 % Stemmeberettigede: 13 844 Opptalte stemmer: 9 019
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 7,9 13,9 9,4 2,5 15,8 20,7 0,0 0,0 1,0 28,8
14:25 7,9 13,9 9,4 2,5 15,8 20,7 0,0 0,0 1,0 28,8
17:26 7,9 13,9 9,4 2,5 15,8 20,7 0,0 0,0 1,0 28,8
17:26 7,9 13,9 9,4 2,5 15,8 20,7 0,0 0,0 1,0 28,8
13:37 7,9 13,9 9,4 2,5 15,9 20,5 0,0 0,0 1,0 29,0
00:17 7,9 13,9 9,4 2,5 15,9 20,5 0,0 0,0 1,0 29,0
22:43 7,9 13,9 9,4 2,5 15,9 20,5 0,0 0,0 1,0 29,0
22:43 7,9 13,9 9,4 2,5 15,9 20,5 0,0 0,0 1,0 29,0
22:43 7,9 13,9 9,4 2,5 15,9 20,5 0,0 0,0 1,0 29,0
22:17 8,1 14,0 8,7 2,7 15,4 19,8 0,0 0,0 0,9 30,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 7,6 (3) 19,0 (6) 8,5 (3) 1,5 (0) 9,0 (3) 20,0 (7) 0,6 (0) 1,2 (0) 0,0 (0) 32,6 (11)
Poll of polls (brutt ned) 5,6 (2) 16,5 (5) 7,2 (2) 2,4 (0) 15,4 (4) 14,9 (4) 0,4 (0) 2,0 (0) 0,0 (0) 54,8 (16)
Siste lokale målings 10,5 (4) 14,0 (5) 7,0 (2) 2,8 (1) 14,7 (5) 24,5 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,4 (0) 26,1 (8)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 5,2 (2) 17,2 (5) 7,2 (2) 3,1 (1) 15,6 (5) 15,0 (5) 0,4 (0) 2,4 (1) 0,0 (0) 38,5 (12)
K-snitt september (brutt ned) 5,6 (2) 16,1 (4) 6,6 (2) 2,6 (1) 16,2 (5) 14,7 (4) 0,4 (0) 2,1 (0) 0,0 (0) 53,2 (15)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 64,1 (22) 59,6 (17) 70,7 (24) 60,2 (19) 59,2 (17) Ap, Sp, KrF, H, Frp
Borgerlige 48,0 (16) 39,0 (11) 45,5 (15) 39,8 (12) 37,8 (10) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 19,3 (6) 25,4 (6) 28,4 (10) 26,3 (9) 26,5 (8) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 29,6 (10) 30,7 (8) 39,2 (13) 31,0 (10) 31,3 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 7,6 (3) 19,0 (6) 8,5 (3) 1,5 (0) 9,0 (3) 20,0 (7) 0,6 (0) 1,2 (0) 0,0 (0) 32,6 (11)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 4 52 23
Høyre 27 2 51 37
KrF 21 4 41 43
Sp 30 2 47 43
Ap 15 2 51 53
SV 20 1 52 55
Rødt 7 3 46 43
Hå-lista 39 0 47 49
Partiet De Kristne 11 3 54 18
Liberalistene 12 2 30 25
Sum 204 23 48 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 3 50 27
Høyre 29 1 49 45
KrF 27 2 43 41
Venstre 13 2 52 38
Sp 30 2 46 43
Ap 10 3 48 50
SV 23 1 52 39
Partiet De Kristne 9 3 53 44
Miljøpartiet Dei Grøne 7 2 43 43
Nærbølista 38 0 48 34
Samlingsliste for søre Hå 21 0 53 48
Sum 222 19 49 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 6 46 22
Høyre 29 1 48 45
KrF 16 5 47 44
Venstre 19 6 48 37
Sp 32 1 46 44
Ap 10 3 47 50
SV 26 6 55 54
Kristent Samlingsparti 9 2 47 22
Nærbølista 39 0 45 36
Sum 198 30 48 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 17 892
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 8 834
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,3 %
F-2015 56,8 %
K-2015 63,9 %
S-2013 79,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 33 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jonas Skrettingland, KrF (2015-)
Mons Skrettingland, H (2011-2015)
Terje Mjåtveit, A (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / JBL 5/9-2019 10,5 (4) 14,0 (5) 7,0 (2) 2,8 (1) 14,7 (5) 24,5 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,4 (0) 26,1 (8)
Respons / Aftenbladet 28/6-2019 9,0 (3) 17,2 (6) 7,1 (2) 2,1 (1) 17,3 (6) 17,9 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,2 (0) 26,1 (9)
Respons / Aftenbladet 15/3-2019 10,2 (4) 18,3 (6) 9,8 (3) 1,7 (0) 16,3 (6) 22,9 (8) 1,1 (0) 1,6 (0) 0,4 (0) 17,7 (6)
Norstat / JBL 11/9-2015 13,0 (4) 21,0 (7) 12,0 (4) 3,0 (1) 13,0 (5) 23,0 (8) 2,0 (0) 3,0 (1) 0,0 (0) 10,0 (3)
Sentio / JBL 5/9-2011 8,9 (3) 15,9 (5) 11,6 (4) 2,6 (1) 10,2 (3) 20,5 (7) 2,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,1 (9)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 7,6 19,0 8,5 1,5 9,0 20,0 0,6 1,2 0,0 32,6
2011 7,4 19,7 9,0 1,8 9,6 17,2 1,4 0,0 0,0 33,9
2007 6,4 9,0 13,0 2,7 11,8 20,6 1,7 0,0 0,0 34,8
2003 8,4 13,0 16,2 4,8 18,2 19,3 1,1 0,0 0,0 19,0
1999 8,6 15,2 12,3 4,8 19,3 21,6 1,5 0,0 0,0 16,6
1995 9,5 9,7 7,3 4,0 24,8 22,2 1,5 0,0 0,0 20,8
1991 7,1 8,3 3,6 5,2 18,3 19,4 1,9 0,0 0,0 36,1
1987 9,2 5,9 3,9 2,5 7,0 16,9 0,0 0,0 0,0 54,7
1983 8,5 5,9 0,0 2,4 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 68,4
1979 7,6 14,6 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 61,1
1975 4,3 4,1 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 78,6
1971 12,3 3,7 0,0 0,0 21,8 18,8 6,7 0,0 0,0 36,7
1967 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 9,9 0,0 0,0 69,7
1963 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,4
1959 14,5 0,0 0,0 0,0 32,8 29,4 16,9 0,0 0,0 6,4
1955 14,6 0,0 0,0 0,0 47,5 16,6 21,3 0,0 0,0 0,0
1951 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,3
1947 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,8
1945 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 15,7 21,9 15,8 1,7 14,5 23,8 1,1 1,9 0,3 3,3
2011 16,2 24,9 15,5 1,7 13,6 23,0 1,9 0,4 0,3 2,6
2007 14,0 12,9 20,6 2,9 18,2 26,2 2,6 0,2 0,3 2,1
2003 11,6 14,7 21,5 5,5 21,8 20,5 1,7 0,2 0,4 2,3
1999 12,4 16,1 15,3 3,3 21,1 27,5 2,2 0,2 0,9 1,0
1995 13,8 13,7 10,2 2,7 30,6 24,8 2,2 0,3 0,4 1,4
1991 12,8 16,8 6,0 5,4 31,3 23,4 2,1 0,3 0,3 1,5
1987 17,0 19,3 12,7 2,4 17,6 26,3 4,0 0,0 0,3 0,4
1983 16,9 19,9 11,1 2,3 19,7 25,6 2,5 0,0 0,4 1,6
1979 13,9 28,9 4,2 1,7 19,8 27,8 2,3 0,0 0,5 1,0
1975 13,6 11,4 11,5 1,9 24,7 30,5 2,6 0,0 0,3 3,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 13,5 23,3 22,8 2,3 15,4 16,9 1,3 1,3 0,5 2,6
2013 14,7 23,8 19,3 1,8 14,3 19,7 1,9 1,2 0,2 3,1
2009 17,6 13,6 26,6 2,9 13,9 21,6 1,9 0,2 0,1 1,5
2005 15,1 10,5 25,0 3,9 15,5 23,0 4,9 0,1 0,2 1,9
2001 11,9 14,4 16,9 5,3 13,1 31,5 3,3 0,1 0,2 3,4
1997 19,8 9,2 14,8 2,2 19,5 30,2 3,0 0,1 0,4 0,8
1993 19,3 9,7 5,9 3,1 36,3 21,6 2,0 0,1 0,2 1,9
1989 16,7 16,0 14,1 4,0 21,4 24,5 2,8 0,2 0,0 0,4
1985 19,4 25,2 6,8 2,0 18,3 24,1 3,3 0,0 0,2 0,7
1981 14,8 28,7 9,0 2,2 17,5 24,3 2,8 0,0 0,4 0,3
1977 17,0 20,6 4,2 1,8 21,3 31,0 1,5 0,0 0,4 2,3
1973 16,2 8,3 7,1 2,9 28,5 29,7 2,5 0,0 0,2 4,6
1969 17,3 8,1 0,0 1,0 30,6 30,4 12,6 0,0 0,0 0,2
1965 16,1 8,1 0,0 1,4 27,5 27,9 18,8 0,0 0,0 0,2
1961 20,7 6,1 0,0 0,0 27,0 27,0 19,0 0,0 0,0 0,2
1957 18,9 6,4 0,0 0,0 29,1 25,8 19,6 0,0 0,0 0,1
1953 19,6 5,0 0,0 0,0 32,5 23,6 18,6 0,0 0,0 0,7
1949 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 25,8 0,0 0,0 39,0
1945 18,1 5,9 0,0 0,0 31,7 14,7 28,8 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 7.8 13.6 6.6 1.9 8.6 18.5 1 0.9 0 41
Valgting 7,6 20,3 8,9 1,4 9,1 20,3 0,5 1,2 0,0 30,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned