Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Bjerkreim

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 36 11,1 125 10,5 161 10,8 -2,8 10,8 2 0
H 73 22,5 302 25,5 375 25,2 1,9 25,2 4 0
Sp 126 38,8 417 35,2 543 36,5 7,6 36,5 6 1
KrF 68 20,9 228 19,2 296 19,9 -2,7 19,9 4 0
V 22 6,8 89 7,5 111 7,5 1,6 7,5 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
162 49,8 542 45,7 704 47,3 4,8 47,3 8 1
H+Frp+
KrF+V
163 50,2 619 52,2 782 52,6 0,8 52,6 9 0
Nærmest til å vinne mandat: H (6 stemmer), tape mandat: KrF (4 stemmer)
Fremmøte: 73,7 % Stemmeberettigede: 2 072 Opptalte stemmer: 1 511
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 10,8 25,2 0,0 0,0 36,5 19,9 7,5 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 10,8 25,2 0,0 0,0 36,5 19,9 7,5 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 10,8 25,2 0,0 0,0 36,5 19,9 7,5 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 10,8 25,2 0,0 0,0 36,5 19,9 7,5 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 10,8 25,2 0,0 0,0 36,5 19,9 7,5 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:35 10,8 25,2 0,0 0,0 36,5 19,9 7,5 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:35 10,8 25,2 0,0 0,0 36,5 19,9 7,5 0,0 0,0 0,0
9/9 - 22:57 11,0 25,3 0,0 0,0 36,5 19,7 7,5 0,0 0,0 0,0
9/9 - 15:32 11,9 22,4 0,0 0,0 39,0 20,0 6,8 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 13,7 (2) 23,4 (4) 5,6 (1) 0,0 (0) 28,9 (5) 22,6 (4) 5,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 10,1 (2) 20,3 (3) 4,8 (1) 0,0 (0) 49,4 (8) 16,8 (3) 4,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 9,4 (2) 21,2 (3) 4,8 (1) 0,0 (0) 50,1 (8) 17,0 (3) 3,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 10,1 (2) 19,8 (3) 4,3 (1) 0,0 (0) 51,8 (8) 16,7 (3) 3,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (17) 105,7 (17) 106,1 (17) 106,5 (17) Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 57,4 (10) 46,2 (7) 46,6 (7) 44,6 (7) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 42,6 (7) 59,5 (10) 59,5 (10) 61,9 (10) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 57,4 (10) 70,5 (11) 70,7 (11) 72,3 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 13,7 (2) 23,4 (4) 5,6 (1) 0,0 (0) 28,9 (5) 22,6 (4) 5,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 16 0 45 38
KrF 14 0 46 57
Venstre 9 0 51 33
Sp 15 0 45 40
Ap 13 0 44 62
Sum 67 0 46 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 2 48 50
Høyre 17 1 45 47
KrF 13 2 46 69
Venstre 10 2 53 40
Sp 16 1 46 38
Ap 12 0 52 50
Sum 80 8 48 49
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 2 43 31
Høyre 17 0 40 35
KrF 17 0 40 41
Venstre 7 2 52 29
Sp 17 0 44 47
Ap 14 0 44 50
Sum 85 4 43 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 779
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 472
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,7 %
F-2015 65,4 %
K-2015 71,8 %
S-2013 82,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Torbjørn Ognedal, Sp (2015-)
Marthon Skårland, H (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 13,7 23,4 5,6 0,0 28,9 22,6 5,8 0,0 0,0 0,0
2011 11,0 35,1 7,6 0,0 22,4 18,3 5,6 0,0 0,0 0,0
2007 10,7 27,6 0,0 0,0 31,1 23,0 7,7 0,0 0,0 0,0
2003 13,1 29,6 0,0 0,0 34,4 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 15,8 21,7 0,0 0,0 34,4 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 13,6 14,3 0,0 0,0 46,4 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 11,7 12,4 0,0 0,0 42,5 26,7 0,0 0,0 0,0 6,7
1987 13,7 16,0 0,0 0,0 31,4 27,8 0,0 0,0 0,0 11,1
1983 12,4 15,3 0,0 0,0 32,1 30,5 0,0 0,0 0,0 9,8
1979 5,4 22,9 0,0 0,0 35,2 28,7 0,0 0,0 0,0 7,7
1975 4,2 0,0 0,0 0,0 48,7 26,9 0,0 0,0 0,0 20,2
1971 6,5 0,0 0,0 0,0 44,1 27,7 0,0 0,0 0,0 21,7
1967 6,8 0,0 0,0 0,0 42,1 21,3 21,2 0,0 0,0 8,7
1963 7,4 0,0 0,0 0,0 43,5 17,8 14,5 0,0 0,0 16,9
1959 5,8 0,0 0,0 0,0 48,0 15,5 16,7 0,0 0,0 14,1
1955 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,0
1951 0,0 7,8 0,0 0,0 53,8 16,1 22,3 0,0 0,0 0,0
1947 8,0 10,2 0,0 0,0 56,5 0,0 23,3 0,0 0,0 2,0
1945 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 13,7 15,5 9,9 0,6 29,9 24,6 2,8 1,3 0,4 1,4
2011 13,4 23,6 10,4 1,2 24,4 21,2 3,3 0,6 0,2 1,8
2007 10,1 17,2 11,0 0,7 29,6 24,0 5,0 0,1 0,4 1,8
2003 8,3 15,7 12,5 5,1 32,5 21,3 2,5 0,1 0,4 1,7
1999 10,7 13,1 8,7 2,5 31,3 28,4 3,9 0,1 0,8 0,5
1995 10,1 11,4 5,4 1,1 42,8 26,3 2,0 0,0 0,3 0,6
1991 10,4 15,5 2,8 3,9 41,7 22,2 1,6 0,4 0,1 1,4
1987 13,1 17,4 5,7 1,4 31,7 26,2 3,8 0,0 0,3 0,3
1983 11,0 19,1 4,2 1,4 32,1 28,3 2,8 0,0 0,2 1,1
1979 5,9 25,8 0,8 0,4 34,6 27,8 3,2 0,0 0,1 1,4
1975 5,3 10,9 1,0 0,5 48,7 28,1 1,9 0,0 0,0 3,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 9,6 19,6 16,5 1,7 29,2 19,1 1,9 0,6 0,7 1,2
2013 12,5 20,2 11,6 1,0 28,7 21,0 1,7 0,9 0,1 2,3
2009 14,3 13,2 16,7 1,5 25,8 22,9 4,3 0,6 0,2 0,4
2005 11,0 9,2 17,1 2,2 29,0 22,6 7,1 0,1 0,1 1,5
2001 7,2 12,8 9,9 4,1 23,2 34,9 5,2 0,1 0,2 2,4
1997 12,5 6,1 9,5 2,2 31,1 32,9 4,3 0,1 0,5 0,8
1993 11,9 6,5 2,1 2,1 50,9 23,5 1,8 0,0 0,2 1,0
1989 13,2 14,1 5,8 2,8 36,2 25,2 2,4 0,1 0,0 0,1
1985 15,1 20,3 1,2 1,4 33,7 24,9 3,1 0,0 0,1 0,1
1981 8,7 26,9 3,7 1,3 31,7 25,9 1,5 0,0 0,1 0,2
1977 8,0 20,4 0,6 0,7 37,6 29,5 1,1 0,0 0,0 2,2
1973 5,9 4,7 4,0 1,0 47,5 29,6 2,5 0,0 0,0 4,8
1969 6,8 7,4 0,0 0,9 49,3 27,8 7,8 0,0 0,0 0,0
1965 7,2 6,6 0,0 1,0 50,3 23,7 11,3 0,0 0,0 0,0
1961 7,5 5,9 0,0 0,0 51,6 21,9 13,0 0,0 0,0 0,1
1957 5,8 6,4 0,0 0,0 55,3 19,8 12,7 0,0 0,0 0,0
1953 7,9 6,2 0,0 0,0 48,1 25,6 11,7 0,0 0,0 0,5
1949 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 14,8 0,0 0,0 52,2
1945 10,6 11,9 0,0 0,0 27,6 20,9 26,0 0,0 0,0 2,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 14.2 19.8 8 0 22.6 30.7 4.7 0 0 0
Valgting 13,6 24,0 5,2 0,0 30,0 21,3 6,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned