Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lund

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 83 15,5 157 13,2 240 14,1 -6,4 3 -1
H 120 22,3 266 22,3 386 22,7 3,4 5 1
Frp 85 15,8 161 13,5 246 14,5 0,2 3 0
Sp 72 13,4 263 22,1 335 19,7 -2,4 4 -1
KrF 172 32,0 299 25,1 471 27,7 9,8 6 2
V 5 0,9 17 1,4 22 1,3 -4,6 0 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
155 28,9 420 35,3 575 33,8 -8,8 7 -2
H+Frp+
KrF+V
382 71,1 743 62,4 1 125 66,2 8,8 14 2
Nærmest til å vinne mandat: V (38 stemmer), tape mandat: H (51 stemmer)
Fremmøte: 70,7 % Stemmeberettigede: 2 448 Opptalte stemmer: 1 728
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 14,1 22,7 14,5 0,0 19,7 27,7 1,3 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 14,1 22,7 14,5 0,0 19,7 27,7 1,3 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 14,1 22,7 14,5 0,0 19,7 27,7 1,3 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:30 14,1 22,7 14,5 0,0 19,7 27,7 1,3 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 14,1 22,7 14,5 0,0 19,7 27,7 1,3 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 14,1 22,7 14,5 0,0 19,7 27,7 1,3 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:54 14,1 22,7 14,5 0,0 19,7 27,7 1,3 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:54 14,1 22,7 14,5 0,0 19,7 27,7 1,3 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:54 14,1 22,7 14,5 0,0 19,7 27,7 1,3 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:54 14,1 22,7 14,5 0,0 19,7 27,7 1,3 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 20,6 (4) 19,3 (4) 14,3 (3) 0,0 (0) 22,1 (5) 17,9 (4) 5,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 17,2 (4) 25,3 (5) 18,6 (4) 0,0 (0) 11,5 (2) 18,7 (4) 7,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,7 (4) 24,0 (5) 20,3 (4) 0,0 (0) 10,9 (2) 22,0 (4) 7,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 17,3 (4) 24,4 (5) 18,8 (4) 0,0 (0) 11,9 (2) 19,5 (4) 8,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 3 53 20
Høyre 10 2 46 30
KrF 19 3 50 37
Venstre 8 3 49 50
Sp 19 1 52 42
Ap 18 2 48 67
Sum 89 14 50 42
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 206
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 673
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 76,1 %
K-2019 68,5 %
F-2019 63,5 %
S-2017 78,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Hogne Skjerpe, H (2019-)
Olav Hafstad, Ap (2015-2019)
Pål Ravndal, KrF (2011-2015)
Olav Hafstad, Ap (2007-2011)
Partier i posisjon 2019-2023 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 20,6 19,3 14,3 0,0 22,1 17,9 5,9 0,0 0,0 0,0
2015 34,0 14,2 17,5 0,0 11,9 14,9 7,5 0,0 0,0 0,0
2011 30,7 14,0 16,7 0,0 11,9 22,2 4,6 0,0 0,0 0,0
2007 21,0 6,5 24,4 0,0 18,0 23,3 6,9 0,0 0,0 0,0
2003 17,8 10,0 24,1 0,0 16,7 25,8 5,7 0,0 0,0 0,0
1999 22,0 12,8 15,1 0,0 18,6 25,7 5,8 0,0 0,0 0,0
1995 23,3 15,3 8,4 0,0 22,4 26,8 3,8 0,0 0,0 0,0
1991 23,5 21,9 0,0 0,0 21,4 26,5 6,6 0,0 0,0 0,0
1987 25,3 17,1 8,7 0,0 13,1 28,2 7,5 0,0 0,0 0,0
1983 24,8 20,8 7,1 0,0 15,4 27,5 0,0 0,0 0,0 4,3
1979 25,3 20,8 0,0 0,0 16,2 24,6 0,0 0,0 0,0 13,2
1975 23,5 14,5 0,0 0,0 20,7 27,6 0,0 0,0 0,0 13,7
1971 23,8 12,2 0,0 0,0 23,5 18,4 0,0 0,0 0,0 22,1
1967 24,8 12,8 0,0 0,0 20,4 19,5 12,1 0,0 0,0 10,4
1963 29,5 0,0 0,0 0,0 14,8 18,5 0,0 0,0 0,0 37,2
1959 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 53,9
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 57,3
1947 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 55,8
1945 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 17,7 13,9 15,8 1,4 20,4 17,3 3,5 2,5 1,6 5,9
2015 28,6 13,3 17,4 1,0 11,5 17,5 4,9 2,5 0,5 2,7
2011 26,9 14,4 18,6 1,0 12,2 20,7 4,3 0,1 0,2 1,8
2007 20,2 7,8 24,0 1,5 14,8 22,7 6,6 0,3 0,5 1,6
2003 16,7 10,0 24,1 4,6 18,6 19,5 3,9 0,4 0,4 1,7
1999 19,6 12,6 14,2 2,0 19,7 24,6 4,4 0,4 1,0 1,5
1995 21,6 16,2 10,0 1,9 22,6 21,8 4,0 0,1 0,2 1,6
1991 20,4 19,5 5,4 5,5 19,8 23,7 3,1 0,1 0,0 2,3
1987 25,7 17,0 10,0 1,2 11,5 29,2 4,9 0,0 0,1 0,2
1983 26,6 20,5 7,7 1,8 14,5 27,0 1,4 0,0 0,3 0,3
1979 26,9 24,0 1,7 2,1 15,9 26,8 1,6 0,0 0,1 0,9
1975 25,0 16,5 0,6 1,4 26,4 27,9 0,8 0,0 0,0 1,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 16,7 13,3 18,9 1,5 22,7 16,1 2,1 1,5 1,9 5,2
2017 18,5 19,8 25,7 1,4 14,4 13,4 1,9 1,8 0,7 2,6
2013 22,3 19,0 22,2 1,2 10,3 16,6 2,6 1,4 0,3 4,2
2009 24,5 10,4 29,6 1,7 9,7 18,5 3,7 0,1 0,2 1,6
2005 18,5 8,1 27,2 3,6 12,9 20,9 6,3 0,1 0,3 2,0
2001 16,8 14,8 16,4 4,8 11,3 26,0 5,5 0,1 0,5 4,0
1997 22,4 9,7 14,2 1,8 14,0 29,0 6,3 0,0 1,2 1,5
1993 23,9 12,9 5,1 3,1 28,7 20,9 2,7 0,1 0,1 2,4
1989 24,5 17,3 14,1 4,8 12,6 22,8 3,4 0,1 0,0 0,5
1985 28,3 23,8 4,9 2,0 12,6 24,9 2,9 0,0 0,0 0,6
1981 24,6 25,3 6,6 2,6 13,4 24,7 2,0 0,0 0,1 0,7
1977 27,7 17,5 2,0 2,4 15,8 31,2 1,4 0,0 0,3 1,7
1973 22,5 10,4 2,5 3,4 23,9 32,6 2,5 0,0 0,1 2,1
1969 27,7 12,1 0,0 1,0 25,7 25,4 8,0 0,0 0,0 0,1
1965 28,6 11,6 0,0 2,3 24,9 23,0 9,5 0,0 0,0 0,1
1961 34,4 13,0 0,0 0,0 18,8 26,4 6,6 0,0 0,0 0,9
1957 33,7 12,8 0,0 0,0 21,1 24,6 7,2 0,0 0,0 0,6
1953 31,6 12,3 0,0 0,0 22,1 24,8 8,2 0,0 0,0 1,0
1949 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 9,6 0,0 0,0 38,7
1945 27,3 13,2 0,0 0,0 15,6 30,5 12,4 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 20.6 20 15.8 0 19.4 20.2 4.4 0 0 0
Valgting 20,5 19,0 13,7 0,0 23,1 17,0 6,4 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned