Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lund

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 98 20,5 246 20,2 344 20,6 -13,4 20,6 4 -3
H 95 19,9 228 18,7 323 19,3 5,1 19,3 4 1
Frp 75 15,7 164 13,5 239 14,3 -3,2 14,3 3 -1
Sp 92 19,3 277 22,7 369 22,1 10,2 22,1 5 3
KrF 96 20,1 204 16,7 300 17,9 3,0 17,9 4 1
V 21 4,4 77 6,3 98 5,9 -1,7 5,9 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
190 39,8 523 42,9 713 42,7 -3,2 42,7 9 0
H+Frp+
KrF+V
287 60,2 673 55,2 960 57,4 3,2 57,4 12 0
Nærmest til å vinne mandat: V (25 stemmer), tape mandat: Sp (25 stemmer)
Fremmøte: 69,4 % Stemmeberettigede: 2 443 Opptalte stemmer: 1 696
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 20,6 19,3 14,3 0,0 22,1 17,9 5,9 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 20,6 19,3 14,3 0,0 22,1 17,9 5,9 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 20,6 19,3 14,3 0,0 22,1 17,9 5,9 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 20,6 19,3 14,3 0,0 22,1 17,9 5,9 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 20,6 19,3 14,3 0,0 22,1 17,9 5,9 0,0 0,0 0,0
11/9 - 08:19 20,6 19,3 14,3 0,0 22,1 17,9 5,9 0,0 0,0 0,0
11/9 - 08:19 20,6 19,3 14,3 0,0 22,1 17,9 5,9 0,0 0,0 0,0
11/9 - 08:19 20,6 19,3 14,3 0,0 22,1 17,9 5,9 0,0 0,0 0,0
10/9 - 14:04 20,6 19,3 14,3 0,0 22,2 17,8 5,9 0,0 0,0 0,0
10/9 - 14:04 20,6 19,3 14,3 0,0 22,2 17,8 5,9 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 34,0 (7) 14,2 (3) 17,5 (4) 0,0 (0) 11,9 (2) 14,9 (3) 7,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 25,0 (6) 12,3 (3) 14,9 (3) 0,0 (0) 20,3 (5) 11,1 (3) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,4 (5) 12,8 (3) 14,9 (4) 0,0 (0) 20,6 (5) 11,2 (3) 4,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 25,1 (6) 12,0 (3) 13,6 (3) 0,0 (0) 21,3 (5) 11,0 (3) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (21) 89,1 (21) 87,5 (21) 87,9 (21) Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 54,1 (12) 43,8 (10) 43,5 (11) 41,5 (10) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 45,9 (9) 45,3 (11) 44,0 (10) 46,4 (11) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 34,4 (7) 36,9 (9) 36,4 (9) 37,2 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 34,0 (7) 14,2 (3) 17,5 (4) 0,0 (0) 11,9 (2) 14,9 (3) 7,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 1 47 30
Høyre 14 1 57 36
KrF 20 1 47 50
Venstre 16 4 41 44
Sp 22 1 53 41
Ap 19 2 51 58
Sum 111 10 49 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 27 1 48 33
Høyre 14 1 54 43
KrF 16 1 57 31
Venstre 14 3 42 57
Sp 21 0 48 43
Ap 22 2 49 55
Sum 114 8 50 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 27 3 45 37
Høyre 17 1 53 35
KrF 19 1 53 37
Venstre 17 3 42 47
Sp 21 0 48 38
Ap 17 0 47 47
Sum 118 8 48 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 193
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 580
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,1 %
F-2015 60,2 %
K-2015 65,2 %
S-2013 78,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Olav Hafstad, Ap (2015-)
Pål Ravndal, KrF (2011-2015)
Olav Hafstad, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,0 14,2 17,5 0,0 11,9 14,9 7,5 0,0 0,0 0,0
2011 30,7 14,0 16,7 0,0 11,9 22,2 4,6 0,0 0,0 0,0
2007 21,0 6,5 24,4 0,0 18,0 23,3 6,9 0,0 0,0 0,0
2003 17,8 10,0 24,1 0,0 16,7 25,8 5,7 0,0 0,0 0,0
1999 22,0 12,8 15,1 0,0 18,6 25,7 5,8 0,0 0,0 0,0
1995 23,3 15,3 8,4 0,0 22,4 26,8 3,8 0,0 0,0 0,0
1991 23,5 21,9 0,0 0,0 21,4 26,5 6,6 0,0 0,0 0,0
1987 25,3 17,1 8,7 0,0 13,1 28,2 7,5 0,0 0,0 0,0
1983 24,8 20,8 7,1 0,0 15,4 27,5 0,0 0,0 0,0 4,3
1979 25,3 20,8 0,0 0,0 16,2 24,6 0,0 0,0 0,0 13,2
1975 23,5 14,5 0,0 0,0 20,7 27,6 0,0 0,0 0,0 13,7
1971 23,8 12,2 0,0 0,0 23,5 18,4 0,0 0,0 0,0 22,1
1967 24,8 12,8 0,0 0,0 20,4 19,5 12,1 0,0 0,0 10,4
1963 29,5 0,0 0,0 0,0 14,8 18,5 0,0 0,0 0,0 37,2
1959 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 53,9
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 57,3
1947 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 55,8
1945 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,6 13,3 17,4 1,0 11,5 17,5 4,9 2,5 0,5 2,7
2011 26,9 14,4 18,6 1,0 12,2 20,7 4,3 0,1 0,2 1,8
2007 20,2 7,8 24,0 1,5 14,8 22,7 6,6 0,3 0,5 1,6
2003 16,7 10,0 24,1 4,6 18,6 19,5 3,9 0,4 0,4 1,7
1999 19,6 12,6 14,2 2,0 19,7 24,6 4,4 0,4 1,0 1,5
1995 21,6 16,2 10,0 1,9 22,6 21,8 4,0 0,1 0,2 1,6
1991 20,4 19,5 5,4 5,5 19,8 23,7 3,1 0,1 0,0 2,3
1987 25,7 17,0 10,0 1,2 11,5 29,2 4,9 0,0 0,1 0,2
1983 26,6 20,5 7,7 1,8 14,5 27,0 1,4 0,0 0,3 0,3
1979 26,9 24,0 1,7 2,1 15,9 26,8 1,6 0,0 0,1 0,9
1975 25,0 16,5 0,6 1,4 26,4 27,9 0,8 0,0 0,0 1,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 18,5 19,8 25,7 1,4 14,4 13,4 1,9 1,8 0,7 2,6
2013 22,3 19,0 22,2 1,2 10,3 16,6 2,6 1,4 0,3 4,2
2009 24,5 10,4 29,6 1,7 9,7 18,5 3,7 0,1 0,2 1,6
2005 18,5 8,1 27,2 3,6 12,9 20,9 6,3 0,1 0,3 2,0
2001 16,8 14,8 16,4 4,8 11,3 26,0 5,5 0,1 0,5 4,0
1997 22,4 9,7 14,2 1,8 14,0 29,0 6,3 0,0 1,2 1,5
1993 23,9 12,9 5,1 3,1 28,7 20,9 2,7 0,1 0,1 2,4
1989 24,5 17,3 14,1 4,8 12,6 22,8 3,4 0,1 0,0 0,5
1985 28,3 23,8 4,9 2,0 12,6 24,9 2,9 0,0 0,0 0,6
1981 24,6 25,3 6,6 2,6 13,4 24,7 2,0 0,0 0,1 0,7
1977 27,7 17,5 2,0 2,4 15,8 31,2 1,4 0,0 0,3 1,7
1973 22,5 10,4 2,5 3,4 23,9 32,6 2,5 0,0 0,1 2,1
1969 27,7 12,1 0,0 1,0 25,7 25,4 8,0 0,0 0,0 0,1
1965 28,6 11,6 0,0 2,3 24,9 23,0 9,5 0,0 0,0 0,1
1961 34,4 13,0 0,0 0,0 18,8 26,4 6,6 0,0 0,0 0,9
1957 33,7 12,8 0,0 0,0 21,1 24,6 7,2 0,0 0,0 0,6
1953 31,6 12,3 0,0 0,0 22,1 24,8 8,2 0,0 0,0 1,0
1949 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 9,6 0,0 0,0 38,7
1945 27,3 13,2 0,0 0,0 15,6 30,5 12,4 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 39.4 12.2 14.9 0 9.6 18.9 5.1 0 0 0
Valgting 32,3 14,8 18,3 0,0 12,6 13,7 8,3 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned