Poll of polls

Kommunestyrevalg: Sokndal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 89 21,5 311 21,9 400 22,0 -10,3 22,0 5 -2
H 61 14,7 148 10,4 209 11,5 -1,2 11,5 2 -1
Frp 27 6,5 137 9,6 164 9,0 -1,9 9,0 2 0
Sp 47 11,4 168 11,8 215 11,8 4,5 11,8 3 2
KrF 108 26,1 370 26,0 478 26,2 -1,5 26,2 5 -1
V 34 8,2 92 6,5 126 6,9 -2,2 6,9 1 -1
Andre (vis) 48 11,6 182 12,8 230 12,6 12,6 12,6 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
136 32,9 479 33,7 615 33,8 -5,8 33,8 8 0
H+Frp+
KrF+V
230 55,6 747 52,5 977 53,6 -6,8 53,6 10 -3
Nærmest til å vinne mandat: Sp (3 stemmer), tape mandat: KrF (5 stemmer)
Fremmøte: 72,7 % Stemmeberettigede: 2 538 Opptalte stemmer: 1 837
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 22,0 11,5 9,0 0,0 11,8 26,2 6,9 0,0 0,0 12,6
24/9 - 13:01 22,0 11,5 9,0 0,0 11,8 26,2 6,9 0,0 0,0 12,6
24/9 - 13:01 22,0 11,5 9,0 0,0 11,8 26,2 6,9 0,0 0,0 12,6
12/9 - 14:25 22,0 11,5 9,0 0,0 11,8 26,2 6,9 0,0 0,0 12,6
12/9 - 14:25 22,0 11,5 9,0 0,0 11,8 26,2 6,9 0,0 0,0 12,6
10/9 - 17:00 22,0 11,5 9,0 0,0 11,8 26,2 6,9 0,0 0,0 12,6
10/9 - 17:00 22,0 11,5 9,0 0,0 11,8 26,2 6,9 0,0 0,0 12,6
9/9 - 22:05 21,7 11,5 9,0 0,0 11,9 26,4 6,9 0,0 0,0 12,7
9/9 - 14:50 20,2 15,3 6,2 0,0 11,7 26,9 8,0 0,0 0,0 11,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,3 (7) 12,7 (3) 10,9 (2) 0,0 (0) 7,3 (1) 27,8 (6) 9,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 23,8 (6) 11,0 (3) 9,3 (2) 0,0 (0) 12,4 (3) 20,7 (5) 6,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,2 (6) 11,5 (3) 9,3 (2) 0,0 (0) 12,6 (3) 20,9 (6) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 23,8 (6) 10,8 (3) 8,5 (2) 0,0 (0) 13,0 (3) 20,4 (5) 5,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (21) 83,9 (21) 82,1 (21) 82,4 (21) Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 60,4 (13) 47,7 (12) 47,3 (12) 45,6 (12) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 39,6 (8) 36,2 (9) 34,8 (9) 36,8 (9) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 44,1 (9) 39,8 (10) 39,1 (10) 39,3 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,3 (7) 12,7 (3) 10,9 (2) 0,0 (0) 7,3 (1) 27,8 (6) 9,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 0 38 0
Høyre 13 1 49 46
KrF 19 1 43 37
Venstre 21 0 38 57
Sp 11 1 42 45
Ap 15 2 42 47
Sokndal Listo 21 1 51 38
Sum 109 6 44 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 1 32 0
Høyre 10 1 47 30
KrF 23 1 45 43
Venstre 22 1 38 45
Sp 7 2 50 14
Ap 21 2 47 48
Sum 91 8 43 37
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 2 54 33
Høyre 11 1 48 27
KrF 15 0 39 27
Venstre 20 1 39 20
Sp 9 2 53 33
Ap 23 2 47 48
Sum 93 8 46 32
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 295
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 607
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,1 %
F-2015 53,0 %
K-2015 63,7 %
S-2013 78,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Trond Arne Pedersen, KrF (2011-)
Dag Sørensen, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, V, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,3 12,7 10,9 0,0 7,3 27,8 9,1 0,0 0,0 0,0
2011 30,0 18,7 18,5 0,0 5,8 19,6 7,4 0,0 0,0 0,0
2007 31,8 8,0 28,4 1,5 6,0 16,0 8,4 0,0 0,0 0,0
2003 27,8 9,4 28,9 4,3 8,0 14,9 6,7 0,0 0,0 0,0
1999 32,0 10,1 20,0 0,0 9,2 20,3 8,4 0,0 0,0 0,0
1995 26,5 13,0 14,5 0,0 12,6 20,7 6,5 0,0 0,0 6,2
1991 26,3 15,6 8,1 0,0 14,3 20,6 7,7 0,0 0,0 7,2
1987 31,9 20,7 11,0 0,0 7,2 24,0 5,2 0,0 0,0 0,0
1983 30,6 22,5 8,2 0,0 10,1 20,4 6,7 0,0 0,0 1,4
1979 26,7 24,5 0,0 0,0 11,5 26,3 4,5 0,0 0,0 6,6
1975 21,4 16,2 0,0 5,1 21,5 26,7 0,0 0,0 0,0 9,0
1971 26,0 11,5 0,0 0,0 27,3 19,6 15,5 0,0 0,0 0,2
1967 25,7 11,5 0,0 0,0 18,1 11,8 22,3 0,0 0,0 10,6
1963 24,6 0,0 0,0 0,0 17,4 16,1 22,6 0,0 0,0 19,3
1959 23,9 0,0 0,0 0,0 17,1 17,5 21,8 0,0 0,0 19,6
1955 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 61,4
1951 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 35,7 0,0 0,0 29,7
1947 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 37,3 0,0 0,0 31,0
1945 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,1 13,3 13,8 0,8 7,8 20,9 4,9 2,3 0,4 2,7
2011 29,6 17,6 17,9 1,5 5,8 20,2 3,6 0,6 0,8 2,4
2007 27,5 10,4 26,1 1,9 7,3 18,1 4,9 0,4 0,5 2,9
2003 22,6 10,9 28,6 4,7 9,4 16,3 4,6 0,2 0,4 2,4
1999 25,6 12,6 18,2 2,8 9,5 24,0 5,5 0,3 1,0 0,5
1995 24,8 13,0 15,0 2,6 14,1 22,1 3,9 0,3 0,4 3,9
1991 22,0 19,4 7,8 5,6 15,8 20,3 4,0 0,2 0,3 4,7
1987 29,5 22,1 10,6 1,8 6,7 24,0 4,5 0,0 0,2 0,7
1983 30,0 23,3 8,2 1,4 9,0 21,0 5,3 0,0 0,3 1,5
1979 25,5 25,9 1,4 1,8 8,8 26,5 4,7 0,0 0,1 5,3
1975 19,7 24,7 0,8 4,5 18,3 25,6 1,1 0,0 0,1 5,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 18,7 23,0 26,6 2,0 8,8 14,5 1,3 1,0 0,9 3,2
2013 22,7 21,9 21,6 1,5 6,3 16,6 2,4 1,1 0,3 5,7
2009 24,7 11,8 29,6 2,6 5,6 19,7 3,4 0,5 0,1 2,0
2005 23,9 9,0 29,1 3,9 6,4 19,6 6,5 0,1 0,1 1,6
2001 17,6 16,5 22,0 5,0 5,1 24,1 6,2 0,1 0,2 3,2
1997 25,0 8,7 20,6 2,7 9,1 26,6 5,2 0,0 0,5 1,5
1993 24,9 11,6 6,9 5,1 25,2 19,9 3,7 0,1 0,0 2,6
1989 24,0 20,8 16,0 5,3 8,6 21,3 2,6 0,2 0,0 1,2
1985 29,9 29,9 5,1 2,0 7,7 21,6 3,1 0,0 0,0 0,8
1981 25,1 29,8 8,0 1,9 6,9 24,1 2,8 0,0 0,1 1,3
1977 27,6 23,9 2,3 2,2 10,4 27,8 1,7 0,0 0,1 4,1
1973 22,3 12,4 4,7 5,9 17,4 29,0 3,8 0,0 0,2 4,4
1969 29,1 13,8 0,0 2,6 15,6 22,2 16,0 0,0 0,0 0,7
1965 26,0 14,3 0,0 5,2 16,0 18,9 19,1 0,0 0,0 0,5
1961 29,0 14,9 0,0 0,0 14,3 21,5 18,7 0,0 0,0 1,5
1957 28,3 15,8 0,0 0,0 15,3 22,4 16,7 0,0 0,0 1,5
1953 25,0 15,8 0,0 0,0 14,8 21,7 20,5 0,0 0,0 2,1
1949 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 33,7 0,0 0,0 27,1
1945 21,3 13,9 0,0 0,0 11,0 15,2 36,2 0,0 0,0 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 37.9 12.3 7.9 0 4 26 11.9 0 0 0
Valgting 31,1 12,8 11,5 0,0 8,0 28,1 8,5 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned