Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,7 (7) 22,1 (5) 29,2 (6) 5,3 (1) 5,1 (1) 0,0 (0) 2,1 (0) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 22,6 (0) 19,1 (0) 25,0 (0) 8,5 (0) 8,6 (0) 0,0 (0) 1,5 (0) 9,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 30,6 (7) 31,5 (7) 24,2 (5) 3,2 (0) 5,6 (1) 0,0 (0) 1,6 (0) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,1 (0) 20,0 (0) 25,0 (0) 10,8 (0) 8,8 (0) 0,0 (0) 1,3 (0) 11,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,6 (0) 18,7 (0) 22,7 (0) 9,0 (0) 9,1 (0) 0,0 (0) 1,3 (0) 10,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 33,8 (0) 21,1 (0) 34,0 (0) 4,5 (0) 2,7 (0) 0,0 (0) 2,7 (0) 4,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 56,9 (12) 53,8 (0) 58,9 (13) 56,5 (0) 51,4 (0) 60,0 (0) H, Frp, MDG
Borgerlige 53,3 (11) 45,6 (0) 57,3 (12) 46,3 (0) 42,7 (0) 57,8 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 46,7 (10) 49,4 (0) 42,6 (9) 52,2 (0) 50,7 (0) 45,9 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 7,1 (1) 10,1 (0) 7,2 (1) 10,1 (0) 10,4 (0) 5,4 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,7 (7) 22,1 (5) 29,2 (6) 5,3 (1) 5,1 (1) 0,0 (0) 2,1 (0) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 4 56 25
Høyre 20 2 54 35
Venstre 9 2 46 22
Sp 12 2 53 42
Ap 19 2 59 47
SV 11 1 64 45
Miljøpartiet De Grønne 12 1 57 58
Sum 103 14 56 39
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 4 53 47
Høyre 21 2 46 38
Venstre 9 3 54 11
Sp 9 1 53 33
Ap 19 2 55 42
SV 9 2 53 44
Sum 84 14 52 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Østfold
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 316
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,9 %
F-2015 60,5 %
K-2015 66,2 %
S-2013 81,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Eivind N. Borge, Frp (2007-2019)

Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 V, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / FB 12/9-2015 30,6 (7) 31,5 (7) 24,2 (5) 3,2 (0) 5,6 (1) 0,0 (0) 1,6 (0) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
InFact / FB 19/8-2015 28,4 (6) 22,0 (5) 27,5 (6) 8,3 (2) 5,5 (1) 0,0 (0) 2,8 (0) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / FB 9/9-2011 32,1 (7) 27,5 (6) 25,6 (5) 7,4 (2) 2,3 (0) 0,7 (0) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,7 22,1 29,2 5,3 5,1 0,0 2,1 5,6 0,0 0,0
2011 28,2 24,7 32,1 6,7 3,3 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0
2007 33,7 21,5 27,4 6,3 4,4 0,0 3,8 0,0 0,0 2,9
2003 31,2 26,2 14,5 11,4 8,6 0,0 3,4 0,0 0,7 4,0
1999 21,8 25,7 13,8 8,4 12,2 0,0 6,2 0,0 0,0 11,9
1995 28,8 34,2 7,7 9,5 9,6 5,9 4,3 0,0 0,0 0,0
1991 33,0 33,2 7,3 12,8 0,0 7,6 5,0 0,0 1,1 0,0
1987 37,9 34,7 0,0 10,3 3,6 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 34,4 35,2 0,0 6,8 4,1 10,0 0,0 0,0 0,0 9,5
1979 31,8 33,5 0,0 4,6 6,8 10,1 0,0 0,0 0,0 13,1
1975 32,8 29,1 0,0 3,2 10,8 10,9 0,0 0,0 0,0 13,2
1971 44,9 35,6 0,0 0,0 0,0 11,0 8,5 0,0 0,0 0,0
1967 49,4 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0
1963 45,2 35,6 0,0 0,0 0,0 11,9 7,4 0,0 0,0 0,0
1959 39,7 36,8 0,0 0,0 0,0 14,2 9,3 0,0 0,0 0,0
1955 37,2 33,8 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 12,0
1951 35,6 30,1 0,0 0,0 0,0 21,8 12,6 0,0 0,0 0,0
1947 31,8 33,7 0,0 0,0 0,0 20,1 14,3 0,0 0,0 0,0
1945 33,8 29,8 0,0 0,0 0,0 12,3 14,2 0,0 0,0 9,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,9 21,7 20,1 2,9 3,8 3,4 2,3 6,4 0,9 1,6
2011 35,6 25,3 20,9 4,0 2,7 3,4 3,6 1,1 1,4 2,0
2007 31,1 20,9 27,1 6,2 3,7 3,8 3,0 0,4 1,4 2,7
2003 32,9 22,0 18,3 10,6 5,7 4,9 2,2 0,0 1,7 1,8
1999 26,4 26,4 16,9 7,5 6,9 7,7 3,5 0,0 1,6 3,0
1995 32,0 23,5 13,8 7,9 8,7 7,6 3,1 0,0 1,7 1,7
1991 32,8 26,2 9,4 10,6 6,2 8,2 3,9 0,7 2,0 0,0
1987 34,2 30,2 10,6 6,0 2,6 10,8 3,5 0,0 1,9 0,1
1983 36,7 35,9 5,1 5,2 4,0 10,0 1,9 0,0 0,7 0,3
1979 35,3 37,3 1,3 4,0 6,8 12,0 2,1 0,0 0,5 0,7
1975 37,3 32,7 0,5 3,3 10,7 13,7 1,2 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 29,4 27,2 20,2 4,5 6,7 2,6 2,6 2,5 2,7 1,7
2013 32,3 28,6 22,5 3,0 1,7 3,6 4,0 2,2 0,8 1,2
2009 37,0 18,3 28,1 5,7 2,3 3,4 2,9 0,1 0,9 1,5
2005 34,1 15,1 28,5 7,5 2,6 4,6 5,0 0,0 1,0 1,6
2001 24,3 24,9 18,9 11,8 2,6 9,8 3,0 0,0 0,5 4,2
1997 33,9 15,5 20,4 5,0 4,9 11,9 5,3 0,1 1,4 1,8
1993 37,9 17,3 9,2 7,4 12,8 8,7 4,8 0,1 0,7 1,1
1989 32,4 25,4 17,2 10,8 2,4 8,8 2,1 0,6 0,0 0,4
1985 38,9 37,9 2,5 4,6 3,0 10,0 1,9 0,0 0,2 1,1
1981 35,1 40,4 4,1 3,7 4,2 9,9 2,1 0,0 0,4 0,2
1977 40,2 31,7 1,3 2,6 8,0 13,9 1,1 0,0 0,2 0,9
1973 34,6 27,4 3,8 5,3 6,9 18,6 1,9 0,0 0,1 1,3
1969 42,7 32,7 0,0 0,7 5,9 11,9 6,0 0,0 0,0 0,1
1965 41,2 34,7 0,0 3,1 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 10,0
1961 42,2 37,0 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 8,3
1957 40,2 34,4 0,0 0,0 3,9 16,8 4,2 0,0 0,0 0,4
1953 39,1 32,7 0,0 0,0 3,8 17,3 6,4 0,0 0,0 0,6
1949 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 43,8
1945 32,1 32,6 0,0 0,0 0,6 21,7 9,2 0,0 0,0 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30 23.4 28.8 6.2 4.5 0 1.7 5.4 0 0
Valgting 30,8 21,8 29,3 5,1 5,2 0,0 2,2 5,6 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned