Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg - basert på kommuner målt av InFact

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
InFact / KP Alta 6/5-2022 394 0,0%
InFact / Nordlys Tromsø 23/11-2021 1 025 0,0%