Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner (kommuneklasse 5)

Uke 10 - 2019

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
Respons / Aftenbladet Stavanger 25/2-2019 801 9,6%
Respons / Aftenbladet Sandnes 25/2-2019 801 4,7%
Sentio / FB Fredrikstad 29/1-2019 600 5,0%
Sentio / OA Gjøvik 23/1-2019 500 2,0%
InFact / ØP Larvik 17/1-2019 647 3,2%
Sentio / Hadeland Jevnaker 16/12-2018 300 0,5%
Sentio / HA Stange 6/12-2018 400 1,5%
Sentio / HA Løten 5/12-2018 300 0,5%
Sentio / BP / DT / EB Øvre Eiker 2/12-2018 400 1,1%
Sentio / Hadeland Gran 2/12-2018 400 1,0%
Sentio / DT / LP Lier 22/11-2018 400 1,7%
InFact / TB Tønsberg 2/10-2018 626 3,5%
Poll of polls 12 Uke 10 - 2019 6 175 34,2%