Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg - basert på kommuner målt av Respons Analyse

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
Respons / BT Bergen 19/12-2018 600 0,0%
Respons / Adressa Trondheim 20/11-2018 600 0,0%
Respons / Aftenbladet Sandnes 10/9-2018 600 0,0%
Respons / Fevennen Kristiansand 10/9-2018 800 0,0%
Respons / Aftenbladet Stavanger 10/9-2018 601 0,0%
Respons / VG Oslo 7/9-2018 600 0,0%