Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg - basert på kommuner målt av InFact

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
InFact / Nordlys Tromsø 17/10-2018 1 027 1,4%
InFact / AN Bodø 8/9-2018 819 0,9%
InFact / RB Rana 15/5-2018 600 0,5%
InFact / TB Tønsberg 12/1-2018 564 0,8%