Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg Vestfold

Uke 44 - 2018

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
InFact / TB Tønsberg 12/1-2018 564 17,1%
Poll of polls 1 Uke 44 - 2018 564 17,1%