Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg Nordland

Uke 35 - 2018

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
InFact / RB Rana 15/5-2018 600 9,9%
InFact / AN Bodø 24/4-2018 645 20,1%
Poll of polls 2 Uke 35 - 2018 1 245 30,1%