Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg

Uke 34 - 2018

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
Poll of polls 0 Uke 34 - 2018 0 nan%