Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg

Uke 48 - 2015

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
Respons / Aftenp. Oslo 10/11-2015 805 13,4%
InFact / Nordlys Tromsø 12/10-2015 Ikke publisert 1,4%
InFact / OA Gjøvik 10/10-2015 632 0,5%
Poll of polls 3 Uke 48 - 2015 1 437 15,3%