Poll of polls

Høyres liste i Evje og Hornnes 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Finn Bjørn Rørvik Nei Mann 1952
2 Inger Juvastøl Nei Kvinne 1940
3 Harald Aas Nei Mann 1974
4 Liv Hansen Nei Kvinne 1956
5 Stein Uleberg Nei Mann 1960
6 Bjarne Nordgaard Nei Mann 1981
7 Svein Egil Syrtveit Nei Mann 1979
8 Eivind Stensholt Nei Mann 1944
9 Martina Böckly Nei Kvinne 1972
10 Jan Kristensen Nei Mann 1945
11 Dag Svenning Nei Mann 1950
12 Janne Nomeland Nei Kvinne 1982
13 Svenn Olav Skjeggedal Nei Mann 1984
14 Tom Roger Øydne Nei Mann 1968
15 Linn Moseid Nei Kvinne 1985
16 Per Svenning Nei Mann 1957
17 Marianne Dovland Nei Kvinne 1958
18 Jørn Berg Nei Mann 1958
19 Ellen Bjærum Nei Kvinne 1941