Poll of polls

Rødts liste i Risør 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Knut Henning Thygesen Ja Mann 1953
2 Kari Helene Vibe Ja Kvinne 1946
3 Anne Christine Bang Ja Kvinne 1955
4 Daniel Lee Glaser Nei Mann 1942
5 Miriam Ormøy Ibsen Nei Kvinne 1989
6 Gro Øymyr Nei Kvinne 1955
7 Hermund Midttun Nei Mann 1944
8 Tone Marie Dørsdal Nei Kvinne 1964
9 Jan Erik Gjernes Nei Mann 1959
10 Anette Mostad Nei Kvinne 1974
11 Terje Larsen Nei Mann 1962
12 Karin Bjørkkjær Torheim Nei Kvinne 1968
13 Synne Syvertsen Blomquist Nei Kvinne 1957
14 Gry-Elisabeth H Pedersen Nei Kvinne 1969
15 Hege Kristin Kirkhusmo Nei Kvinne 1960
16 Harald Knut Berntsen Nei Mann 1945
17 Britt Anniken Thomassen Nei Kvinne 1966
18 Signe Johanne I Lundberg Nei Kvinne 1963
19 Sigurd Lindstrøm Nei Mann 1950
20 Åsta Hegdahl Nei Kvinne 1958
21 Irene Aa Kristiansen Nei Kvinne 1968
22 Ola Steen Nei Mann 1952
23 Rients Paul van der Woude Nei Mann 1957
24 Sharon R H Wilson Nei Kvinne 1972
25 Knut Henrik Kjellsen Nei Mann 1951
26 Helle Birgit Ibsen Nei Kvinne 1964
27 Vidar Iversen Nei Mann 1958
28 Anne Lise Aasheim Nei Kvinne 1947
29 Vigdis Tobiassen Nei Kvinne 1951
30 Frida Fred Dørsdal Nei Kvinne 1978
31 Kristin Jakobsen Nei Kvinne 1968
32 Siv Tove Wilson Nei Kvinne 1947
33 Hilde Irene Skoglund Nei Kvinne 1962