Poll of polls

Aps liste i Rollag 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Steinar Berthelsen Ja Mann 1950
2 Ragnhild Karense Haug Ja Kvinne 1964
3 Sigurd Gudmundsen Nei Mann 1947
4 Hilde Grymyr Nei Kvinne 1958
5 Einar Engebrethsen Nei Mann 1948
6 Frøydis H. Aasen Nei Kvinne 1970
7 Ricardo Fuentes Nei Mann 1956
8 Even Røed Nei Mann 1992
9 Sølvi K. Eker Nei Kvinne 1962
10 Birger Bergan Nei Mann 1947
11 Kjell Kristiansen Nei Mann 1951
12 Berit Gudmundsen Nei Kvinne 1944
13 Gullik Myran Nei Mann 1957
14 Ole K. Strysse Nei Mann 1928
15 Britt Aasen Nei Kvinne 1943
16 Øystein Morten Nei Mann 1973
17 Nina Jensen Nei Kvinne 1983
18 Synne G. Bjørkgården Nei Kvinne 1990
19 Reidun Minnesjord Nei Kvinne 1944
20 Ingunn Aarvelta Nei Kvinne 1989