Poll of polls

KrFs liste i Larvik 2019

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Olaf Holm Ja Mann 1968
2 Dorthe Kyvik Bårnes Ja Kvinne 1966
3 Helge Ivar Vågen Ja Mann 1970
4 Kjell Nilsen Nei Mann 1947
5 Anne Helene Mangelrød Gjone Nei Kvinne 1950
6 Ove Henning Berrefjord Nei Mann 1961
7 Per-Olaf Skoglund Røed Nei Mann 1969
8 Anne Omholt Berrefjord Nei Kvinne 2000
9 Sondre Sæthre Nei Mann 2001
10 Laila Synøve Eliassen Nei Kvinne 1940
11 Finn Kristian Marthinsen Nei Mann 1946
12 Roar Olsen Nei Mann 1939
13 Tordis Nordsveen Nei Kvinne 1942
14 Terje Wasvik Nei Mann 1959
15 Jan Kjøndal Nei Mann 1948
16 Åse Marie Bore Nei Kvinne 1935
17 Olav Nordbø Nei Mann 1953
18 Jan Eeg Bjønnes Nei Mann 1956
19 Gerd Fresjarå Nei Kvinne 1935
20 Arthur G. Bore Nei Mann 1932
21 Kari Bondevik Haga Molvik Nei Kvinne 1971
22 Jakob Grønning Nei Mann 1934