Poll of polls

Aps liste i Gol 2019

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Heidi Granli Ja Kvinne 1985
2 Jon Anders Hefte Ja Mann 1967
3 Camilla Larsen Hoftun Nei Kvinne 1980
4 Gisle Skoglund Nei Mann 1970
5 Martha Nistad Nei Kvinne 1967
6 Leif Norhaug Nei Mann 1955
7 Karianne Østro Nei Kvinne 1973
8 Christian Ihlen Brunborg Nei Mann 1990
9 Ellen Reime Vevik Nei Kvinne 1980
10 Magne Øynebråten Nei Mann 1960
11 Trine Korsbøen Nei Kvinne 1987
12 Trond A. Johansen Nei Mann 1968
13 Mona Elisabeth Engene Nei Kvinne 1969
14 Yngve Skaret Elbjør Nei Mann 1976
15 Torill Stolt Nei Kvinne 1951
16 Iver Ransedokken Nei Mann 1993
17 Dagny Rustberggaard Nei Kvinne 1967
18 Oddmund Vestenfor Nei Mann 1966
19 Mona Therese Kvinnegard Nei Kvinne 1967
20 Svein Løstegård Solhjell Nei Mann 1971
21 Cathrine Nordby Nei Kvinne 1990
22 Arne Petter Fredriksen Nei Mann 1959
23 Britt Vikane Nei Kvinne 1965
24 Bjørn Larsen Nei Mann 1958
25 Torhild Barlaug Nei Kvinne 1964