Poll of polls

Høyres liste i Hole 2019

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Syver Leivestad Ja Mann 1955
2 Idun Eid Ja Kvinne 1970
3 Nils Herman Kiær Ja Mann 1959
4 Elisabeth Klever Nei Kvinne 1969
5 Eirik Nørgaard Nei Mann 1958
6 Guro Bakke Nei Kvinne 1969
7 Oddvar Hansen Nei Mann 1969
8 Nina Bønsnes Røed Nei Kvinne 1959
9 Svein Solheim Nei Mann 1953
10 Silje Dysthe Næss Nei Kvinne 1990
11 Per Christian Gomnæs Nei Mann 1946
12 Lidia Ivanova Myhre Nei Kvinne 1963
13 Lars Gomnes Nei Mann 1972
14 Heidi Jeanette Øien Nei Kvinne 1969
15 Mads Kvello Berger Nei Mann 1975
16 William Lilleland Nei Mann 2001
17 Maiken Hansen Nei Kvinne 2001
18 Carlos Tenold Nei Mann 1966
19 Dina Laeskogen Nei Kvinne 2001
20 Alexander Reistad Nei Mann 1990
21 Einar Hovind Nei Mann 1963
22 Therese J. Hæhre Nei Kvinne 2001
23 Morten Berger Nei Mann 1990
24 Helle Reklev Nei Kvinne 1985
25 Jon Gulbrandsen Nei Mann 1966
26 Elizabeth McInnes Nei Kvinne 1974
27 Jo Henriksen Nei Mann 1946
28 Cecilie Laeskogen Nei Kvinne 1970
29 Trond Hetland Nei Mann 1967