Poll of polls

Høyres liste i Fredrikstad 2019

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Truls Velgaard Ja Mann 1960
2 Anne Marte Frestad Andersen Ja Kvinne 1973
3 Rita Holberg Ja Kvinne 1962
4 Eivind Andre Leister Ja Mann 1970
5 Arne Kim Sekkelsten Ja Mann 1977
6 Gretha Evelin Thuen Ja Kvinne 1954
7 Aleksander Høymyr Abelsen Nei Mann 1999
8 Karl Martin Abelsen Nei Mann 1952
9 Bjørn Kjelsaas Andersen Nei Mann 1949
10 Caroline Grønli Andersen Nei Kvinne 2000
11 Inger Christine Mulvad Apenes Nei Kvinne 1949
12 Marcell Jens Banfi Nei Mann 1965
13 Sissel Been-Larsen Nei Kvinne 1948
14 Bernt Kristian Berntsen Nei Mann 1953
15 Pontus Fredrik Birkedal Nei Mann 1996
16 Jan Edvin Blomkvist Nei Mann 1964
17 Joar Johannes Ek Nei Mann 1950
18 Morten Fjeldberg Nei Mann 1976
19 Lise Bjørland Frydenberg Nei Kvinne 1959
20 Henriette Celine Støa Gaustad Nei Kvinne 1992
21 Rune Grundekjøn Nei Mann 1959
22 Hans Henrik Grundvig Nei Mann 1945
23 Njål B. Kjølholdt Gustavsen Nei Mann 1996
24 Anne-Mette Hansen Nei Kvinne 1983
25 Gunnar Umbach Hansen Nei Mann 1943
26 Knut Thomas Hareide-Larsen Nei Mann 1979
27 Anne Haug Nei Kvinne 2000
28 Thomas Bæk Jahreie Nei Mann 1963
29 Malin Carita Marie Janzon Nei Kvinne 1974
30 Daniel Bachmann Karlsen Nei Mann 2001
31 Nils Petter Krog Nei Mann 1971
32 Lars Petter Henrik Kuran Nei Mann 1980
33 Jorulf Elias Laabak Nei Mann 1969
34 Rolf Leistad Nei Mann 1956
35 John Lilleborge Nei Mann 1959
36 Bjarne Peder Lind Nei Mann 1977
37 Jon Evald Lundberg Nei Mann 1960
38 Liv Molvik Lundegaard Nei Kvinne 1960
39 Cecilie Matheson Nei Kvinne 1971
40 Gerd Solveig Haga Mathisen Nei Kvinne 1947
41 Tore Henrik Meberg-Hansen Nei Mann 1970
42 Herman Midtsjø Nei Mann 1999
43 Berit-Julie Pedersen Nei Kvinne 1944
44 Pål Porsmyr Nei Mann 1964
45 Malene Kristine Preutz Nei Kvinne 2001
46 Tor Prøitz Nei Mann 1946
47 Vidar Saxegård Nei Mann 1953
48 Stein Robert Sjøborg Nei Mann 1964
49 Trude Tonholm Nei Kvinne 1975
50 Thore Hovard Treimo Nei Mann 1942
51 Elin Karine Tvete Nei Kvinne 1977
52 Jarl Erik Tveter Nei Mann 1999
53 Marit Elisabeth Vilsted Nei Kvinne 1949
54 Inger Due Wille Nei Kvinne 1949
55 Ole Thyrré Østrup Nei Mann 1963
56 Erlend Øverby Nei Mann 1966