Poll of polls

Miljøpartiet De Grønnes liste i Skedsmo 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Siri Faafeng Ja Kvinne 1972
2 Kent Aleksander A. Giskeødegård Ja Mann 1982
3 Heidi Beate Horgen Ja Kvinne 1971
4 Gunhild Maria Hugdal Nei Kvinne 1982
5 Gullbrand Gillund Nei Mann 1965
6 Camilla Garvik Maaland Nei Kvinne 1988
7 Mansor Zalmai Nei Mann 1978
8 Audun Ellingsen Nei Mann 1979
9 Inger Haugen Nei Kvinne 1955
10 Kim Jayasena Stidahl Nei Mann 1976
11 Einar John Lande Nei Mann 1983
12 Frida Marie Stidahl Sundvor Nei Kvinne 1996
13 Ingrid Helene Johansen Lande Nei Kvinne 1985
14 Dan-Viggo Bergtun Nei Mann 1956
15 Nina Kali Nei Kvinne 1975
16 Per Arne Kobbevik Nei Mann 1974
17 Jan Olav Haugen Nei Mann 1956