Poll of polls

Miljøpartiet De Grønnes liste i Lørenskog 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Ernst-Modest Herdieckerhoff Ja Mann 1964
2 Lisa Kara Fröyland Ja Kvinne 1974
3 Andre Arman Helgestad Ja Mann 1996
4 Snorre Sletvold Ja Mann 1973
5 Rolf Hay Nei Mann 1968
6 Heidi Skog Hodgson Nei Kvinne 1963
7 Nils Gustav Roland Nei Mann 1965
8 Annette Beate Mayor Nei Kvinne 1960
9 Gry Uttakleiv Nei Kvinne 1965
10 John Tore Kirkerød Nei Mann 1959
11 Benedicte Marisa Nygård Nei Kvinne 1988
12 Inger-Lovise Bergum-Jonassen Nei Kvinne 1978
13 Eli Sundby Nei Kvinne 1948
14 Jens Petter Grini Pedersen Nei Mann 1992
15 Nina Rones Nei Kvinne 1973
16 Brit Heidi Kragebøl Rummelhoff Nei Kvinne 1962