Poll of polls

KrFs liste i Ås 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Helge Sjursen Ja Mann 1950
2 Morten Lillemo Ja Mann 1972
3 Grete Grindal Patil Nei Kvinne 1967
4 Jens Bernt Aune Nei Mann 1958
5 Irene Pytte Nei Kvinne 1945
6 Arve Skutlaberg Nei Mann 1957
7 Astrid Rangøy Mo Nei Kvinne 1941
8 Tor Kristian Stevik Nei Mann 1965
9 Bente Haukalid Jønvik Nei Kvinne 1953
10 Bjørg Malme Nei Kvinne 1947
11 Tove Ravnsborg Aschjem Nei Kvinne 1935
12 Jon Aaeng Nei Mann 1947
13 Helen Myksvoll Singh Nei Kvinne 1951
14 Torger Gillebo Nei Mann 1951
15 Liv Folkvord Nei Kvinne 1949
16 Ola Kaarstad Nei Mann 1935
17 Esther Myhrer Nei Kvinne 1958
18 Bjørg Skoklefald Nei Kvinne 1934
19 Kari Mette Åserud Øverås Nei Kvinne 1944