Poll of polls

Sps liste i Meløy 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Odd Arne Stormo Ja Mann 1971
2 John Ragnar Kildal Nei Mann 1947
3 Anne Margrethe Solheim Nei Kvinne 1971
4 Jim Helge Andersen Nei Mann 1966
5 Monika Mehus Sandaa Nei Kvinne 1968
6 Oddvar Arne Breckan Nei Mann 1957
7 Trygve Martin Dahl Nei Mann 1947
8 Kristin M Kildal Sandaa Nei Kvinne 1977
9 Magne Setvik Nei Mann 1975
10 Kristin Tvenning Hansen Nei Kvinne 1950
11 Øyvind Gjersvik Nei Mann 1976
12 Nina Harriet Kildal Nei Kvinne 1958
13 Jørn Gunnar Ellingsen Nei Mann 1969
14 Bjarne Gaute Flaat Nei Mann 1946
15 Mette Dahl Nei Kvinne 1975
16 Anita Sannes Nei Kvinne 1970
17 Sverre Birkelund Nei Mann 1952
18 Christine Jonassen Nei Kvinne 1985
19 Sigurd Martin Meløysund Nei Mann 1948
20 Vigdis Sylvia Kildal Nei Kvinne 1940
21 Tove K Hermann Vindvik Nei Kvinne 1962
22 Torleif J Skotheimsvik Nei Mann 1959
23 Arnt Alfred Jørgensen Nei Mann 1952
24 Ann Kirsti Knudsen Nei Kvinne 1963
25 Arild Svendsen Nei Mann 1972
26 Vigleik Johan Sjåvik Nei Mann 1943
27 Knut Even Bjørklund Nei Mann 1960
28 Inger-Karin Svendsen Nei Kvinne 1948