Poll of polls

Rødts liste i Trondheim 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Roald Arentz Ja Mann 1971
2 Ragna Vorkinnslien Ja Kvinne 1990
3 John-Peder Denstad Nei Mann 1955
4 Jorid Oline Østvik Nei Kvinne 1956
5 Arne Byrkjeflot Nei Mann 1950
6 Anastasija Nosireva Nei Kvinne 1984
7 Karim Essahli Nei Mann 1958
8 Kristin Selboe Bjørlykke Nei Kvinne 1964
9 Eivind Harsvik Nei Mann 1988
10 Malin Jørgine Persson Nei Kvinne 1986
11 Ivar Espås Vangen Nei Mann 1993
12 Gunn Pinslund Nei Kvinne 1980
13 Arve Sletten Nei Mann 1977
14 Hege Bae Nyholt Nei Kvinne 1978
15 Peder Martin Lysestøl Nei Mann 1942
16 Penny Teal Nei Kvinne 1961
17 Tor Berg Nei Mann 1978
18 Ane Christiansen Nei Kvinne 1973
19 Svein Olav Aarlott Nei Mann 1953
20 Anna Mørseth Nei Kvinne 1948
21 Helge Rønsåsbjørg Nei Mann 1989
22 Rahmi Lale Nei Mann 1977
23 Liv Selfjord Nei Kvinne 1957
24 Vidar Sæther Nei Mann 1983
25 Tormod Johnsen Ytrehus Nei Mann 1992
26 Lise Krangnes Nei Kvinne 1975
27 Jan Lillebo Nei Mann 1954
28 Siri Flack Nei Kvinne 1956
29 Odd Storsæter Nei Mann 1948
30 Melina Røe Nei Kvinne 1969
31 Ronny Meidal Nei Mann 1975
32 Borghild Kirkebak Nei Kvinne 1955
33 Tor Guldahl Nei Mann 1956
34 Trine Telnes Nei Kvinne 1982
35 Ingjald Gaare Nei Mann 1945
36 Kjell S. Johansen Nei Mann 1952
37 Brit Moxnes Nei Kvinne 1933
38 Mathias Robertstad Nei Mann 1995
39 Børge Pedersen Nei Mann 1963
40 Kari Susanne Pedersen Nei Kvinne 1952
41 Ivar Hellesnes Nei Mann 1946
42 Hannah Terese Clifford Nei Kvinne 1977
43 Karl Inge Rotmo Nei Mann 1957
44 Dagny Høstad Nei Kvinne 1953
45 Einar Spjelkavik Nei Mann 1959
46 Kari Weidemeier Aydemir Nei Kvinne 1944
47 Lars-Jacob Schärer Nei Mann 1984
48 Arnt Nordli Nei Mann 1972
49 Anneke Klaasen Nei Kvinne 1986
50 Jo Sørvig Nei Mann 1945
51 Berit Mæland Nei Kvinne 1955
52 Leidulf Husjord Nei Mann 1956
53 Else Marie Høyen Nei Kvinne 1952
54 Stig Waltin Nei Mann 1961
55 Berit Solem Nei Kvinne 1952
56 Terje Schjelderup Nei Mann 1985
57 Astrid Wale Nei Kvinne 1958
58 Ulf Marsdal Nei Mann 1947
59 Roy Einar Nilsen Nei Mann 1983
60 Kari Laupstad Nei Kvinne 1955
61 John Walseth Nei Mann 1951
62 Herbjørg Hoholm Clifford Nei Kvinne 1948
63 Morten Nadeem Malik Nei Mann 1977
64 Toril Haugen Nei Kvinne 1961
65 Anne Lise Braarud Nei Kvinne 1956
66 Arnulf Kolstad Nei Mann 1942
67 Gerd-Unni Rougnø Nei Kvinne 1970
68 Bjørn Krangsaas Nei Mann 1946
69 Linda Magerøy Nei Kvinne 1975
70 Per Overrein Nei Mann 1956
71 Liv Haugen Nei Kvinne 1949