Poll of polls

Høyres liste i Stavanger 2019

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 John Peter Hernes Ja Mann 1959
2 Sissel Knutsen Hegdal Ja Kvinne 1965
3 Nina Ørnes Ja Kvinne 1996
4 Egil Olsen Ja Mann 1956
5 Nils Petter Flesjå Ja Mann 1974
6 Frank-Arild Normanseth Ja Mann 1962
7 Karl Stefan Afradi Nei Mann 1990
8 Bjørg Ager-Hanssen Nei Kvinne 1932
9 Morten Landråk Asbjørnsen Nei Mann 1993
10 Linda Nilsen Ask Nei Kvinne 1964
11 Hard Olav Bastiansen Nei Mann 1955
12 Knut Oluf Hoftun Bergesen Nei Mann 1983
13 Else Karin Bjørheim Nei Kvinne 1998
14 Tone Knappen Brandtzæg Nei Kvinne 1946
15 Henrik Bruvik Nei Mann 2000
16 Jarl Endre Egeland Nei Mann 1971
17 Terje Eide Nei Mann 1968
18 Stine Marie Emilsen Nei Kvinne 1967
19 Narve Eiliv Endresen Nei Mann 1964
20 Ingebjørg Storeide Folgerø Nei Kvinne 1960
21 Helge Gabrielsen Nei Mann 1951
22 Kjell Erik Grøsfjeld Nei Mann 1972
23 Bente Gudmestad Nei Kvinne 1965
24 Andres Svadberg Hatløy Nei Mann 1964
25 Andreas Helgøy Nei Mann 1998
26 Ine Johannessen Helvik Nei Kvinne 1975
27 Hilde Hesby Nei Kvinne 1984
28 Jonas Molde Hollund Nei Mann 2001
29 Berit Marie Hopland Nei Kvinne 1946
30 Noor Mohamed Mohamed Hussain Nei Mann 1944
31 Sara Hønsi Nei Kvinne 2001
32 Kristen Høyer Mathiassen Nei Mann 1962
33 Cille Ihle Nei Kvinne 1970
34 Kari Synnøve Ingvaldstad Nei Kvinne 1953
35 Erlend Jordal Nei Mann 1979
36 Federico Juarez Perales Nei Mann 1986
37 Arild Kvanvik Jørgensen Nei Mann 1969
38 Inger Lise Jørgensen Nei Kvinne 1968
39 Hilde Karlsen Nei Kvinne 1967
40 Rishi Khandelwal Nei Mann 1970
41 Lill-Mari Knutsen Nei Kvinne 1950
42 Christian Kongsgård Nei Mann 1985
43 Mari Lund Nei Kvinne 1970
44 Nina Theres Madsen Nei Kvinne 1979
45 Siri Johanne Malmstrøm Nei Kvinne 1944
46 Frode Knudsen Modalsli Nei Mann 1969
47 Line Møllerop Nei Kvinne 1987
48 Gyri Elise Haave Nilsen Nei Kvinne 1972
49 Marco Nymark Nei Mann 1980
50 Øystein Gisle Næss Nei Mann 1966
51 André Pedersen Nei Mann 1996
52 Trygve Pedersen Nei Mann 1966
53 Kari Raustein Nei Kvinne 1965
54 Atle Rettedal Nei Mann 1969
55 Bjørn Erik Sandvaag Nei Mann 1967
56 Elin Schanche Nei Kvinne 1961
57 Nora Skilbrei Nei Kvinne 2001
58 Jaroslaw Sobon Nei Mann 1960
59 Aleksander Stokkebø Nei Mann 1994
60 Arne Storhaug Nei Mann 1965
61 Elsa Søyland Nei Kvinne 1973
62 Hiwet Tekie Nei Kvinne 1963
63 Helge Tobiassen Nei Mann 1969
64 Randi Karin Sudmann Tunheim Nei Kvinne 1972
65 Andra-Maria Vasilescu Nei Kvinne 1985
66 Helen Thorseth Vestbø Nei Kvinne 2000
67 Oddvar Vignes Nei Mann 1980
68 Julie Katharina Nodland Vold Nei Kvinne 1980
69 Silje Vågen Nei Kvinne 1993
70 Åsmund Vagle Vaaland Nei Mann 1997
71 Reidar Westvik Nei Mann 1978
72 Andrea Zizanovic Nei Kvinne 1995
73 Børge Aanestad Nei Mann 1971